+48 533 322 626

System YMS

VSS.net

VSS.net System YMS

VSS.net

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określane są ramy czasowe dla załadunku i rozładunku (okna czasowe). Dane te zapisywane są w bazie danych aplikacji VSS.net. Pozwala on określić w elastyczny sposób harmonogramy pracy magazynów oraz ich przepustowości. Spedytor może wskazać konkretne, niezajęte jeszcze okno czasowe, w którym planuje podstawić samochód. Może także nie wyznaczać tego czasu i pozostawić wybór planowania transportu kontrahentowi lub jego przewoźnikowi. Na spedytorów i przewoźników przesunięty zostaje obowiązek podania niezbędnych danych awizacyjnych, umożliwiając im zmianę tych informacji nawet do chwili przyjazdu przed bramę zakładu.

System YMS

Dostarczenie produktów i surowców zmusza firmy do współpracy z wieloma kontrahentami i przewoźnikami. W trakcie zarządzania i realizowania zadań komunikuje się jednocześnie wiele osób. Wymieniają one między sobą informacje dotyczące transportów np. rodzaj asortymentu, ilości oczekiwane czasy odbioru i dostawy. Możesz wybrać VSS program, który pomoże w zarządzaniu planowania transportów do magazynów. Rezerwacja okien czasowych w programie #VSS.net jest możliwa Online, przez Internet. Odbywa się to za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji na smartfon (Android, Apple iOS).

Okna czasowe SoftwareStudio

Platforma awizacyjna

Platforma awizacyjna Okna czasowe SoftwareStudio

Okna czasowe SoftwareStudio

OKNA CZASOWE.

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie i kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach.

Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu i pozwala uniknąć występowania tzw.

„wąskich gardeł”.

System awizacyjny od SoftwareStudio

System zarządzania awizacjami

System zarządzania awizacjami System awizacyjny od SoftwareStudio

System awizacyjny od SoftwareStudio

Oprogramowanie awizacyjne jest współcześnie wręcz wymogiem rynkowym.

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły system awizacyjny od SoftwareStudio zaobserwowały znaczy spadek kosztów magazynowych oraz poprawę wydajności.

Harmonogram działań magazynowych jest o wiele prostszy w ułożeniu.

Bieżący podgląd kalendarza pozwala nie tylko przeglądać i analizować przeszłe awizacje, ale także edytować ustalone okna czasowe i transporty przychodzące, a także wychodzące (w zależności od aktualnych wydarzeń, na przykład opóźnień przewoźników).

Oprogramowanie można obsługiwać przez Internet (z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową).

planowanie transportu

Yard Management System

Oprogramowanie YMSAplikacja awizacyjnaYMS programYard management systemProgram YMSOprogramowanie YMSOkna czasowe logistykaYard management system Aplikacja awizacyjna YMS program YMS program Ilości pojazdów odwiedzające magazyn w poszczególnych porach dnia zaczyna rozkładać się w sposób bardziej równomierny, a to dzięki używaniu rozwiązania – #YMS program awizacji transportów. Czy to wszystkie zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie NIE. Od programu …

Awizowanie dostaw

Oprogramowanie YMSPlatforma okna czasoweAwizowanie dostawyProgram online do awizacji dostawAwizowanie dostawyAwizowanieAwizowanie dostaw SoftwareStudioAwizowanie dostaw SoftwareStudioSystem do awizacji dostawAwizowanie dostaw SoftwareStudio Platforma okna czasowe Awizowanie dostawy Awizowanie dostawy Planowanie dostaw to jedno z istotniejszych zadań magazynu. Opóźnienia dostaw generują straty i negatywnie wpływają na relacje z klientami. To właśnie kontrola dostaw, śledzenie czasu transportu, monitorowanie przewoźników …

System awizacji

System awizacji

System awizacji

System awizacji rejestruje wizyty na terenie zakładu produkcyjnego, kontroluje ich przebieg i czas, a także koordynuje dostęp do zasobów.

Pozwala również na monitorowanie przewoźników.

System okazuje się niezbędny w zakładzie produkcyjnym o dużym natężeniu ilości operacji związanymi z dostawami i odbiorami towarów.

Doświadczenia operatorów logistycznych, którzy często muszą organizować transporty, by trafiać w tzw.

okna czasowe były cenną wskazówką przy projektowaniu rozwiązania system awizacji.

Okno czasowe – czas, który obsługa magazynu przeznacza na rozładowanie lub załadowanie danej dostawy – transportu.

Awizacja dostaw aplikacja

Awizacja dostaw aplikacja

Awizacja dostaw aplikacja

Czas zakończyć wpisywanie danych kierowcy i samochodu, czasów wjazdu i wyjazdu w zeszytach ochrony.

Mamy XXI wiek, czas wykorzystać rozwiązanie typu: awizacja dostaw aplikacja www.

Okna czasowe umożliwiają ciągły dostęp do utworzonych awizacji.

Upoważnieni pracownicy mają możliwość edycji danych, zmiany godziny załadunku/rozładunku oraz zakresu okien czasowych.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące okna czasowe mogą za pomocą zintegrowanej aplikacji kontrolować pracę wielu magazynów.

Ponieważ awizacja dostaw to aplikacja wielojęzyczna, z oprogramowania mogą korzystać firmy międzynarodowe.

Przewoźnicy z innych Państw nie są ograniczeni do polskiej lub angielskiej wersji językowej.

System awizacyjny SoftwareStudio

System awizacyjny SoftwareStudio

System awizacyjny SoftwareStudio

System awizacyjny SoftwareStudio usprawnia zarządzanie harmonogramem pracy magazynu.

Uwzględnienie w systemie awizacyjnym kontrahentów i przewoźników pozwala przenieść na nich odpowiedzialność związaną z tworzeniem awizacji transportów.

Na podstawie ustalonych reguł program potrafi automatycznie obliczyć czas załadunku/rozładunku.

Na tej podstawie wybierze i zablokuje dostępne okna czasowe.

Wybrane funkcjonalności systemu awizacyjnego SoftwareStudio: – Elastyczna konfiguracja – lokalizacje, magazyny, kontrahenci, uprawnienia itp.

; – Możliwość przyporządkowania konkretnych oznaczeń kolorystycznych do operatorów logistycznych; – Zaawansowany system uprawnień, wspierający wiele lokalizacji/magazynów; – Wysyłanie powiadomień SMS dla kierowców; e-mail do przewoźników, spedytorów, kontrahentów;

SoftwareStudio YMS

SoftwareStudio YMS

SoftwareStudio YMS

Okna czasowe bardzo często integrowane są z systemami ERP lub WMS.

Integracja pozwala na automatyczne przesyłanie informacji na temat zamówień pomiędzy systemami.

Firmy decydują się, aby oprócz obsługi awizacji dostaw system wspomagał także planowanie załadunków.

Ponadto istnieje potrzeba ewidencji rzetelnej informacji KTO, kiedy, w jakim czasie i dlaczego przebywał na terenie zakładu.

Jest to szczególnie pożądane w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu i wymagające ochrony.

SoftwareStudio od 2014 roku oferuje platformę klasy YMS wspierającą procesy awizacji i kontroli.

Rozwiązanie dostępne jest w polskiej wersji językowej, ale posiada moduł do obsługi wielu języków np.

angielski, niemiecki, rosyjski.

Cecha ta jest użyteczna w komunikacji międzynarodowej z przewoźnikami lub oddziałami firm.

Okno czasowe

Okno czasowe

Okno czasowe

Okno czasowe – czas, który obsługa magazynu przeznacza na rozładowanie lub załadowanie danej dostawy – transportu.

SoftwareStudio oferuje okna czasowe, które działają w oparciu o internetową platformę logistyczną.

Platforma ta jest elastycznym narzędziem dla logistyków, przewoźników i pracowników magazynów.

Aplikacja VSS.

net umożliwia planowanie przez logistyków załadunków i rozładunków.

Pozwala na rejestrację, kontroluje cel, czas, a także przebieg transportu.

Platforma eliminuje spiętrzenia realizacji zleceń i problem kolejek na parkingu przed magazynem.


Okna czasowe logistyka

Planowanie logistyczne, czyli planowanie transportów. Jesteś odpowiedzialny za załadunki i rozładunki podstawiających się samochodów? Podobnie jak wiele dużych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych zmagasz się z utrudnieniami w zakresie sprawnej obsługi dostaw? Okna czasowe (YMS – Yard Management System) umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed magazynem. Okna czasowe …
Planowanie transportów

Czy widziałeś już demo planowanie transportów ?

Zarządzanie przedziałami czasowymi VSS.net umożliwia rezerwowanie oraz przydzielanie okien czasowych. Sprawdź na demo planowanie transportów ! Dlaczego planowanie transportów? Awizacje transportu, czyli Platforma do awizacji Planowanie transportów, czyli Nie da się zapewnić sprawnej gospodarki magazynowej bez odpowiedniego systemu awizacji dostaw. Awizacja dostaw w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala lepiej zaplanować pracę magazynów i magazynierów. Za …