+48 533 322 626

SoftwareStudio stworzyło program, który pomoże w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu. Program VSS.net o którym mowa w tym artykule charakteryzuje się przejrzystością oraz łatwością obsługi.

Nowa awizacja

Aby dodać planowaną awizację wystarczy wypełnić formularz. Po przyciśnięciu „Nowe” wyświetlony zostanie formularz, w którym użytkownik wybiera rodzaj awizacji (Dostawa/Wysyłka), kontrahenta, rodzaj transportu oraz asortyment, którego dotyczy to awizo. Ponadto, podajemy ilość palet (jeśli z listy rodzaj transportu zostało wybrane auto lub kontener) i ich rodzaj.

awizacja kierowcy
awizacja kierowcy

Wymagane jest podanie daty przyjazdu transportu, a program dostosuje czas wyjazdu np. dla kontenera przypisane są 3 godziny zajęcia rampy (ramy czasowe są przykładowe). Oczywiście czas ten można modyfikować, jeśli przewidziany czas załadunku/rozładunku jest inny. Z listy wybieramy magazyn, w którym będzie odbywać się opisywana czynność. W następnym kroku użytkownik wybiera przewoźnika z sekcji Transport i zapisuje awizacje.

Potwierdzenie przybycia transportu

Po zapisaniu awizacji należy potwierdzić transport, poprzez użycie polecenia Status w rejestrze Awizacje. Potwierdzone awizo zostanie wyświetlone z nadanym numerem porządkowym w tabeli „Oczekujące Brama”. Tabela wyświetla podstawowe dane, między innymi rodzaj awizacji (kolumna kat.), czas, kiedy transport ten może być wpuszczony na teren magazynu i kiedy powinien wyjechać oraz kto jest przewoźnikiem i kontrahentem, a także co powinno znajdować się w danym transporcie. Inaczej ujmując, w tabeli zebrane są najważniejsze dane awizacji.

Wjazd na teren zakładu

Po wybraniu polecenia status, wyświetlone zostanie okno, w którym potwierdzamy aktualną czynność. W tym wypadku jest to przycisk „Wjazd”. Spowoduje to przeniesienie pozycji do rejestru „Magazyn”. Dlatego w rejestrze „Magazyn” użytkownik może przez polecenie status poinformować o zwolnieniu rampy, awizacja zostanie przeniesiona do rejestru „Wyjazd”. Kolejnym krokiem w realizacji awizacji jest potwierdzenie wyjazdu transportu z terenu magazynu.

Powiadomienia SMS

Dodatkową funkcjonalnością programu VSS.net jest możliwość informowania kontrahenta poprzez SMS oraz e-mail na każdym etapie awizacji. Zrealizowana awizacja wyświetlana jest w rejestrze „Historia”. W tym rejestrze znajduje się zestawienie wszystkich operacji w magazynie związanych z transportem.

Kalendarze

System VSS.net umożliwia wprowadzenie limitów czasowych na wykonanie poszczególnych czynności. W przypadku ich przekroczenia, wysyła dyspozytorowi odpowiednią informację, umożliwiając tym samym weryfikację i ewentualną interwencję. Kalendarz awizacji reaguje zmianą kolorów oraz symboliką graficzną w celu łatwej identyfikacji problemu. Optymalizacja transportów w zakresie przyjęcia i wydania towaru jest możliwa dzięki zastosowaniu efektywnego systemu zarządzania oknami czasowymi – kalendarz awizacji.

System do awizacji
System do awizacji

Podsumowanie

Studio Awizacje VSS.net, umożliwiając organizację i zarządzanie dostawami oraz wysyłkami z firm logistycznych i produkcyjnych pozwala na lepszą organizację dostaw, jaki i rozplanowanie ruchu na terenie zakładu. Aby lepiej poznać program zapraszamy do sprawdzenia ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej, która znajduje się pod adresem https://demo.softwarestudio.com.pl.