Wiadomość mail i SMS z poziomu programu

Program VSS.net umożliwia personalizację treści wiadomości, co oznacza, że można dostosować ją do własnych potrzeb i preferencji

Wysyłanie wiadomości mail i SMS z poziomu programu VSS.net to nie tylko wygodne, ale również bardzo efektywne rozwiązanie dla firm, które chcą dotrzeć do swoich klientów w szybki i skuteczny sposób. Dzięki temu narzędziu można wysyłać wiadomości z indywidualnie dostosowaną treścią, co zwiększa szanse na zainteresowanie odbiorcy i skłonienie go do podjęcia pożądanej akcji.

Wysyłanie wiadomości mail i SMS z poziomu programu VSS.net to jedna z wielu funkcjonalności, która ułatwia i usprawnia procesy logistyczne w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu, możemy szybko i łatwo poinformować swoich kontrahentów o zmianach w zamówieniach, dostawach lub w innych kwestiach związanych z logistyką.

System VSS.net pozwala na automatyczne generowanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS na podstawie określonych zdarzeń w systemie, np. rejestracji przyjazdu, opóźnienia dostawy czy anulowania awizacji. Dzięki temu, nie musimy już ręcznie wysyłać każdej wiadomości, co zdecydowanie przyspiesza cały proces.

Wysyłanie wiadomości e-mail i SMS z poziomu programu VSS.net jest bardzo łatwe i intuicyjne. Wszystkie wiadomości są generowane na podstawie szablonów, które możemy dowolnie modyfikować i personalizować. W ten sposób, każda wiadomość będzie dostosowana do naszych potrzeb i oczekiwań.

Korzystanie z funkcjonalności wysyłania wiadomości e-mail i SMS w VSS.net ma wiele zalet. Przede wszystkim, pozwala na szybką i skuteczną komunikację z kontrahentami, co zdecydowanie poprawia jakość obsługi klienta. Ponadto, automatyzacja procesu wysyłania wiadomości pozwala zaoszczędzić czas i środki, które mogą być wykorzystane w innych obszarach biznesowych.

Podsumowując, wysyłanie wiadomości mail i SMS z poziomu programu VSS.net to jedna z wielu zaawansowanych funkcjonalności, która znacznie ułatwia i usprawnia procesy logistyczne w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu, możemy szybko i skutecznie informować naszych kontrahentów o wszelkich zmianach i zdarzeniach związanych z procesem logistycznym.

Program VSS.net umożliwia personalizację treści wiadomości, co oznacza, że można dostosować ją do własnych potrzeb i preferencji

Wiadomość mail i SMS z poziomu programu

Komunikacja z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami jest podstawowym elementem procesu awizacji. Dzięki niej możliwe jest zarządzanie zasobami i zapewnienie, że towary zostaną dostarczone w terminie i w dobrym stanie. Tradycyjnie komunikacja w procesie awizacji odbywała się za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty. Jednak obecnie coraz częściej stosuje się SMS-y i e-maile. Przekazywanie informacji przez SMS-y i e-maile jest szybkie, wygodne i niedrogie.

Wysyłanie maili z oprogramowania awizacyjnego. Program awizacje VSS.net umożliwia wysyłanie wiadomości mail, a także wiadomości tekstowych SMS. Proces awizacji dostaw, to nic innego jak pośredniczenie w przesyłaniu informacji między różnymi podmiotami, które są zaangażowane w proces transportu.

Awizacja dostaw stanowi istotny element w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, produkcyjnych oraz wielu innych. Komunikacja SMS-owa i e-mailowa jest niezbędna w procesie awizacji dostaw. Pozwala ona na szybką i łatwą wymianę informacji między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, co skutkuje szybszym i sprawniejszym realizowaniem zamówień.

Komunikacja SMS-owa i e-mailowa pozwala na szybką wymianę informacji między kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie zasobami, monitorowanie i zarządzanie dostawami, jak również śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym.

Powiadomienia e-mail do kontrahenta i przewoźnika

Wysyłanie powiadomień e-mail do kontrahenta i przewoźnika może być przydatne w wielu sytuacjach, takich jak np.:

 1. Potwierdzenie złożenia zamówienia: Wysłanie powiadomienia e-mail do kontrahenta potwierdzającego złożenie zamówienia pozwala na potwierdzenie, że zamówienie zostało zarejestrowane i zaakceptowane.
 2. Informacja o zmianie terminu dostawy. Jeśli termin dostawy ulegnie zmianie, wysłanie powiadomienia e-mail do przewoźnika pozwoli na szybkie poinformowanie go o zmianie i umożliwi dostosowanie planu transportu.
 3. Informacja o opóźnieniu dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy, wysłanie powiadomienia e-mail do kontrahenta pozwoli na szybkie poinformowanie go o opóźnieniu i umożliwi dostosowanie planów.
 4. Potwierdzenie odbioru towaru. Wysłanie powiadomienia e-mail do kontrahenta potwierdzającego odbioru towaru umożliwi zamknięcie transakcji i zweryfikowanie, czy towar został dostarczony w odpowiednim stanie.

Wysyłanie powiadomień do kontrahentów za pomocą poczty elektronicznej jest skutecznym sposobem na komunikację. Następuje to przez informowanie ich o planowanych, albo też zrealizowanych wydarzeniach związanych z awizowanym transportem.

Wysyłana wiadomość mailowa – jest to możliwe po odpowiednim skonfigurowaniu konta poczty elektronicznej za pomocą którego rozsyła się wiadomości. Przed wysłaniem wiadomości wyświetla się formularz. W nim osoba korzystająca z tej funkcji może nadać. Albo też zmienić tytuł wiadomości e-mail, wybrać adresatów oraz wprowadzić lub zmodyfikować treść wiadomości.

Wymienione modyfikacje związane są z możliwością automatycznego uzupełnienia wiadomości mail zgodnie przypisanym schematem. W wersji bazowej systemu, a także jednocześnie demo wysyłanie wiadomości mail możliwe jest z poziomu kartoteki kontrahentów oraz przewoźników.

Wysłanie wiadomości mail

Okno z którego wysyłane są wiadomości mail składa się z pól:

 • od – w polu umieszczony jest adres mail odpowieadający zalogowanemu użytkownikowi;
 • Adresat – w przypadku wersji demo pobierany z odpowiedniej kolumny zaznaczonego rekordu w kartotece kontrahenta/przewoźnika;
 • DW – wyświetla listę adresów do wiadomości których można wysłać wiadomość;
 • Tytuł – pole tytułu można uzupełniać przez użytkownika lub automatycznie zgodnie z szablonem;
 • Wiadomość – edytor treści wiadomości w którym wpisywana jest treść. Można ją wprowadzić automatycznie przez schemat, który można modyfikować (na powyższej grafice wprowadzony schemat zawiera treść „Dzień dobry” ).

Kliknięcie na przycisk wyślij, powoduje rozesłanie wiadomości do wszystkich podanych osób.

Wiadomość – Wysyłanie SMS z oprogramowania awizacyjnego

Wysyłanie powiadomień SMS do kierowcy i przewoźnika może być przydatne w wielu sytuacjach, takich jak np.:

 1. Potwierdzenie załadunku lub rozładunku towaru. Wysłanie powiadomienia SMS do kierowcy potwierdzającego załadunek lub rozładunek towaru umożliwi szybkie zweryfikowanie, czy załadunek lub rozładunek został przeprowadzony pomyślnie.
 2. Informacja o zmianie trasy lub planu podróży. Jeśli trasa lub plan podróży ulegnie zmianie, wysłanie powiadomienia SMS do kierowcy pozwoli na szybkie poinformowanie go o zmianie i umożliwi dostosowanie planu podróży.
 3. Potwierdzenie odbioru towaru. Wysłanie powiadomienia SMS do przewoźnika potwierdzającego odbioru towaru umożliwi zamknięcie transakcji i zweryfikowanie, czy towar został dostarczony w odpowiednim stanie.
 4. Informacja o opóźnieniu dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy, wysłanie powiadomienia SMS do przewoźnika pozwoli na szybkie poinformowanie go o opóźnieniu i umożliwi dostosowanie planów.

Oprogramowanie awizacyjne autorstwa SoftwareStudio umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z poziomu programu. Podobnie jak poprzednio użycie odpowiedniego polecenia powoduje otwarcie okna poprzez które wysyłana jest wiadomość SMS. Okno SMS składa się z dwóch pól:

 • Do – pole w którym zawarty jest numer na który wysłana jest wiadomość;
 • Treść wiadomości SMS.
wiadomość sms
Awizacja wiadomość

Istnieje możliwość, by tak jak w przypadku adresata wiadomości mail, pole do uzupełniało się automatycznie z odpowiedniej kolumny w kartotece. Tak samo treść może się uzupełniać automatycznie i mimo wszystko wciąż podlegać edycji.

Zarządzanie awizacjami YMS
Zarządzanie awizacjami YMS

Personalizacja treści wiadomości

Program VSS.net umożliwia personalizację treści wiadomości, co oznacza, że można dostosować ją do potrzeb i preferencji odbiorcy. Można na przykład włączyć imię i nazwisko odbiorcy w treść wiadomości, co zwiększa jej personalizację i sprawia, że odbiorca czuje się bardziej doceniony. Można również dostosować treść wiadomości do konkretnych potrzeb odbiorcy, na przykład poprzez umieszczenie w niej informacji o promocjach, ofertach specjalnych czy nowych produktach.

Wysyłanie wiadomości mail i SMS z poziomu programu VSS.net jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję w menu programu, wprowadzić treść wiadomości oraz adresy odbiorców, a następnie wysłać wiadomość. Program umożliwia również planowanie wysyłki wiadomości na konkretną godzinę lub dzień, co pozwala na lepsze dostosowanie kampanii do potrzeb odbiorców.

Wysyłanie wiadomości mail i SMS z poziomu programu VSS.net to nie tylko wygodne, ale również bardzo efektywne rozwiązanie dla firm, które chcą dotrzeć do swoich klientów w szybki i skuteczny sposób. Dzięki temu narzędziu można dostosować treść wiadomości do potrzeb odbiorcy, co zwiększa szanse na zainteresowanie go i skłonienie do podjęcia pożądanej akcji. Program VSS.net umożliwia również planowanie wysyłki wiadomości na konkretną godzinę lub dzień, co pozwala na lepsze dostosowanie kampanii do potrzeb odbiorców.

  Awizacje VSS.net

 • Awizacja dostaw aplikacja

  Awizacja dostaw – aplikacja

  Oprogramowanie YMS (Yard Management System) w modelu SaaS (Software as a Service) to rodzaj oprogramowania, które jest dostępne za pośrednictwem internetu i korzysta z zasobów sieciowych, zamiast być instalowane na komputerze użytkownika. Bezpieczeństwo takiego oprogramowania jest ważne, ponieważ może ono zawierać ważne dane dotyczące magazynu lub placu składowego, takie jak informacje o towarach, pojazdach lub
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • Aplikacja awizacyjna

  Aplikacja awizacyjna

  Aplikacja awizacyjna VSS.net to system, który umożliwia harmonogramowanie dostaw w sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz zwiększenie efektywności procesu logistycznego. Harmonogramowanie dostaw to proces planowania i koordynacji dostaw w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie czasu, jakości i kosztów. Dzięki zastosowaniu takiego systemu możliwe jest lepsze zarządzanie zapasami oraz optymalizacja procesu magazynowania.
 • Oprogramowanie awizacja dostaw

  Oprogramowanie awizacja dostaw

  Oprogramowanie awizacja dostaw jest ważnym elementem zarządzania dostawami towarów do magazynu lub do innego miejsca. Awizacja dostawy to informacja o planowanym terminie dostawy towarów, która jest przekazywana odbiorcy przed dostawą. Pozwala to odbiorcy na przygotowanie się do odbioru towarów i zapewnienie odpowiednich zasobów i personelu.
 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.
 • Systemy YMS

 • Awizacja

  Awizacja

  Awizacja transportu to proces informowania o planowanym przyjeździe pojazdu transportowego do danego miejsca. Awizacja może być wysyłana przez przewoźnika lub spedytora do odbiorcy lub nadawcy ładunku, aby poinformować o planowanej dacie i godzinie dostawy lub odbioru. Awizacja może być również wykorzystywana do informowania o opóźnieniach lub zmianach w harmonogramie transportu.