Studio Awizacje VSS.net

Rozwiązania dotyczące: awizacji transportów do magazynów; zarządzanie oknami czasowymi; kontrolą i bezpieczeństwem.

Oprogramowanie awizacyjne

Miejsce w którym opisujemy jak obsługiwać nasz program awizacyjny

Awizacje transportów

Studio Awizacje VSS.net firmy SoftwareStudio ma wiele możliwości. Zapoznaj się z wybranymi.

YMS

Zobacz krótki film na temat systemu awizacyjnego klasy YMS.

DEMO

Sprawdź możliwości programu w działaniu. Uruchom przykładową konfigurację.

Rozwiązanie klasy Yard Management System (System YMS) oferowane przez SoftwareStudio umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem. System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów takich jak rampy, doki oraz wagi.
Dostęp do oprogramowania posiadają pracownicy firmy, kontrahenci, czy firmy przewozowe którym zostały udostępnione dane dostępowe (konto użytkownika). Wszyscy mogą przeglądać dane OnLine za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki usłudze chmury prywatnej SoftwareStudio.

Okna czasowe

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenia i kierowania harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych łatwo zarządza się transportami i koordynuje prace magazynu. Przedsiębiorstwa za pomocą okien czasowych kontrolują pracę swoich magazynów i koordynują transporty przewoźników.

Automatyczne obliczanie czasu załadunku/rozładunku przez system w oparciu o rodzaj transportu, ilość palet czy rodzaj asortymentu automatycznie rezerwuje odpowiedni czas potrzebny na obsługę samochodu. Nie trzeba obliczać czasu, jaki zajmie załadunek/rozładunek – spersonalizowany algorytm robi to automatycznie, ale pracownik może zawsze go zmienić.

Harmonogramowanie pracy magazynów

Za pomocą programu można kontrolować i zarządzać harmonogramem pracy magazynów. Magazynierzy mają dostęp do utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, ich akceptacji czy zmiany godziny załadunku/rozładunku. Planowany czasu związany z obsługą podstawionego auta ​wyliczany przez system może być zmieniany przez pracowników działu logistyki lub magazyn. Okna czasowe nie tylko określają czas zajętości poszczególnych ramp, ale za pomocą przejrzystych kalendarzy prezentują zajętości miejsc.

Oprogramowanie awizacyjne

System VSS.net rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Wybrane cechy:

• Obsługa przez przeglądarkę Internetową strona www lub telefon komórkowy z systemem Android;

• Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie;

• Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki;

• Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę;

• Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) wraz z możliwością ważenia auta;

• Kalendarze, okna czasowe oraz oś czasu;

• Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu;

• Pełna historia + dokumentacja fotograficzna;

• Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie;

•Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.;

• Wersje wielojęzyczne dla kierowców.

Współpraca OnLine

Pracownicy działu transportu/logistyki, magazynu, ochrona, portiernia, kontrahenci, przewoźnicy i kierowcy jednocześnie mogą korzystać z zapisów na wspólnej bazie danych. Razem tworzą awizacje i planują terminy załadunków i rozładunków. Dostęp do systemu pozwala przenieść na kontrahentów, przewoźników odpowiedzialność związaną z tworzeniem awizacji oraz oszczędzić czas pracowników działu transportu i magazynu.

Wysyłanie SMS

Komunikacja za pomocą SMS z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami. Z poziomu platformy logistyczna można wysyłać ręcznie lub automatyczne powiadomienia SMA na telefon komórkowy. Powiadomienia mogą być wysyłane bezpośrednio do kierowców, ale także do firm transportowych jak i kontrahentów. Komunikacja z przewoźnikiem lub kierowcą za pomocą SMS to szybki i wygodny sposób przy braku bezpośredniej rozmowy telefonicznej. Zapis wysłanych powiadomień pozostaje w historii powiązanej ze zleceniem, przewoźnikiem i kontrahentem.

System awizacyjny pozwala na przeniesienie części pracy związanej z awizowaniem na podwykonawców (przewoźników). Oferujemy rozwiązanie do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

Oprogramowanie awizacyjne

Cechy oferowanego oprogramowania awizacyjnego.

Chmura prywatna SoftwareStudio

Program awizacyjny OnLine

System rejestruje awizacje, kontroluje ich czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów. Dostęp do programu mają pracownicy, kontrahenci i przewoźnicy posiadający przydzielonego użytkownika w systemie

Komunikacja

strona www oraz Telefon

Awizacja transportów przez stronę www lub telefon komórkowy z systemem Android. System umożliwia wysyłanie powiadomień o zmianie terminów za pomocą wiadomości mail lub SMS do kontrahenta, firmę transportową lub wysłanych bezpośrednio do kierowcy.

Wszystko czego potrzebujesz

Integracja i pełna informacja

Historia związana z transportami wraz z dokumentacją fotograficzną. Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram, magazynów. Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp. Wersje wielojęzyczne dla kierowców.

+48 533 322 626

SoftwareStudio Sp. z o.o.
ul. Ostroroga 5, 60-349 Poznań
kontakt@softwarestudio.com.pl