SoftwareStudio stworzyło system YMS, który jest w stanie usprawnić zarządzanie magazynem

System YMS oferowany przez SoftwareStudio to rozwiązanie, które umożliwia zoptymalizowanie procesów związanych z zarządzaniem magazynem. Dzięki temu, że system rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów takich jak rampy, doki oraz wagi, możliwe jest zwiększenie wydajności pracy oraz poprawa jakości obsługi klientów. System YMS jest bardzo elastyczny i łatwy w obsłudze, co pozwala na szybkie wdrożenie i minimalizację kosztów związanych z szkoleniem pracowników.

W dzisiejszych czasach w biznesie coraz większą uwagę przywiązuje się do efektywności procesów logistycznych. Szczególnie ważne jest zarządzanie transportem i magazynowaniem, ponieważ właśnie tam mogą powstać opóźnienia i koszty, które obniżą rentowność przedsiębiorstwa. Jednym z narzędzi, które pomaga w zautomatyzowaniu tych procesów, jest system klasy Yard Management System, czyli YMS.

SoftwareStudio stworzyło system YMS, który jest w stanie usprawnić zarządzanie magazynem oraz koordynację transportu na placu manewrowym. Dzięki niemu możliwe jest wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem. System YMS umożliwia rejestrowanie awizacji i wizyt, kontrolowanie czasu i przebiegu oraz koordynowanie dostępu do zdefiniowanych zasobów, takich jak rampy, doki oraz wagi.

Jednym z najważniejszych elementów systemu YMS jest rezerwacja okien czasowych. Oznacza to potwierdzenie przez nadawcę terminu (dzień, godzina) dostawy; w praktyce ułatwia i przyspiesza przyjęcie dostawy po stronie odbiorcy. Dzięki temu, że każdy transport jest dokładnie zaplanowany, czas oczekiwania na wjazd na plac manewrowy zostaje skrócony, a przepustowość magazynu zwiększona.

System YMS jest również w stanie monitorować przypisanie kierowcy do danego pojazdu oraz kontroli dostępności kierowców do przewozu ładunków. Wszystko to pozwala na płynniejsze przemieszczanie się pojazdów na terenie zakładu i magazynu oraz uniknięcie sytuacji, w której kilka ciężarówek czeka na dostęp do jednej rampy lub doku.

Kolejnym elementem, który wpływa na skuteczne zarządzanie magazynem i transportem, jest możliwość szybkiego i łatwego wyszukiwania danych na temat wizyt oraz stanu dostępnych zasobów. System YMS oferuje rozbudowane kalendarze rezerwacji transportów do magazynu oraz listę aktualnych awizacji. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają na lepsze planowanie pracy oraz skuteczne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

System YMS jest bardzo elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że jest w pełni zintegrowany z innymi systemami informatycznymi, umożliwia łatwe i szybkie przetwarzanie danych.

platforma do awizacji
SoftwareStudio

System YMS

System YMS wymaga integracji z innymi systemami informatycznymi. Pozwala na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi w magazynie oraz na udostępnienie aktualnych i spójnych danych na temat ruchu i położenia pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu. Warto jednak pamiętać, że integracja ta może wymagać dodatkowych nakładów i dostosowania systemów do siebie, dlatego należy dokładnie przemyśleć, czy taka integracja jest potrzebna i opłacalna w danej sytuacji.

Co daje nam Studio Awizacje VSS.net?

Platforma Studio Awizacje VSS.net zapewnia przedsiębiorstwom zaawansowane narzędzie do planowania transportu. Dzięki temu narzędziu możliwe jest kontrolowanie ruchu towarów i zarządzanie dostawami. System umożliwia tworzenie planów dostaw, które są zgodne z harmonogramem pracy magazynu. Platforma umożliwia wybór optymalnych tras, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze.

Awizowanie dostaw
SoftwareStudio

LPR

Sekcja „LPR” zapewnia obszerny widok i kontrolę nad pojazdami oraz ich wjazdami na teren obiektu. Pozwala to na lepsze zarządzanie ruchem pojazdów, monitorowanie historii wjazdów i wyjazdów, a także śledzenie aktualnych pojazdów na terenie obiektu dzięki systemowi monitoringu.

Awizowanie transportów
SoftwareStudio

Awizowanie transportów

Awizowanie transportów to proces informowania o planowanym przyjeździe pojazdu transportowego do danego miejsca. Awizowanie może być wysyłane przez przewoźnika lub spedytora do odbiorcy lub nadawcy ładunku, aby poinformować o planowanej dacie i godzinie dostawy lub odbioru. Awizowanie może być również wykorzystywane do informowania o opóźnieniach lub zmianach w harmonogramie transportu.

System awizacji dostaw
SoftwareStudio

System awizacji dostaw

System awizacji dostaw to narzędzie, które służy do wcześniejszego powiadamiania o planowanej dostawie towarów. System awizacji dostaw pozwala dostawcom, przewoźnikom i odbiorcom na rezerwację okien czasowych dostawy oraz na koordynację dostaw.

Gate Assistant
SoftwareStudio

Gate Assistant

Gate Assitant pozwala na automatyczne wykrywanie i rejestrowanie wszystkich wejść i wyjść z magazynu. System ten jest wyposażony w czujniki, które wykrywają ruch w magazynie i wysyłają informacje do systemu informatycznego. System informatyczny następnie przetwarza te informacje i wyświetla je w postaci raportów. Dzięki temu właściciele magazynów mogą śledzić wszystkie wejścia i wyjścia z magazynu i monitorować czas przebywania w magazynie.

Systemy YMS
SoftwareStudio

Systemy YMS

Systemy YMS (ang. Yard Management System) są narzędziami służącymi do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. Systemy te pozwalają na lepszą organizację procesów dystrybucji i składowania, co przekłada się na wzrost wydajności i obniżenie kosztów firmy.

Awizacje dokowe
SoftwareStudio

Awizacje dokowe

Awizacje dokowe to proces polegający na informowaniu o planowanej dostawie doków (np. doku magazynowego, terminalu kontenerowego itp.). Awizacje dokowe służą do koordynacji ruchu towarów i pojazdów oraz zapewnienia sprawnej realizacji dostaw.

Zarządzanie dokami
SoftwareStudio

Zarządzanie dokami

Zarządzanie dokami to proces polegający na koordynowaniu ruchu towarów i pojazdów oraz zapewnieniu sprawnej realizacji dostaw w doku (np. doku magazynowego, terminalu kontenerowego itp.). Zarządzanie dokami ma na celu optymalizację procesów logistycznych oraz uniknięcie ewentualnych opóźnień lub problemów.

Wizualizacja zajętości miejsc parkingowych
SoftwareStudio

Wizualizacja zajętości miejsc parkingowych

Wizualizacja zajętości miejsc parkingowych to szybko rozwijająca się technologia, która może mieć ogromny wpływ na komfort i wygodę ludzi. Jest to narzędzie, które może być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach, od zwykłego parkowania po zarządzanie dużymi parkingami. Technologia ta może znacząco zwiększyć komfort i wygodę ludzi, a także zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Program do zarządzania dostawami
SoftwareStudio

Program do zarządzania dostawami

Program do zarządzania dostawami to narzędzie, które służy do planowania, koordynowania i monitorowania dostaw towarów. Programy do zarządzania dostawami mogą być stosowane zarówno przez przewoźników, jak i przez firmy, które realizują dostawy we własnym zakresie.

System VSS

System VSS (Vehicle Scheduling System) to zaawansowany system monitorowania pojazdów, który może być wykorzystywany w magazynach do zarządzania dokami, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i awizowania samochodów. System VSS wykorzystuje technologię skanowania RFID i kamer w celu identyfikacji pojazdów. System jest wyposażony w kamerę, która skanuje tablicę rejestracyjną pojazdu i automatycznie wprowadza numer rejestracyjny pojazdu do systemu. System VSS może również wykorzystać technologię skanowania kodów kreskowych do identyfikacji pojazdu i jego ładunku.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu magazynowego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu WMS.
Demo