Filtrowanie danych w Awizacje VSS.net

Filtrowanie danych w Awizacje VSS.net jest szczególnie przydatne w przypadku dużych baz danych

Filtrowanie danych w Awizacje VSS.net jest bardzo proste i intuicyjne. Aby skorzystać z tej funkcji, należy przejść do zakładki "Widok" i wybrać opcję "Filtruj". Następnie należy wybrać kryteria, według których chcemy filtrować dane. Możemy wybrać na przykład daty, statusy zadań, osoby odpowiedzialne za wykonanie danego zadania, priorytety czy też typy zadań.

Awizacje VSS.net to zaawansowany system zarządzania przepływem towarów, który pozwala na kontrolę nad procesami logistycznymi. W systemie tym istnieje wiele narzędzi, które ułatwiają pracę użytkownikom. Jednym z nich jest filtrowanie danych.

Filtrowanie danych to proces wybierania tylko tych informacji, które są dla nas istotne. Dzięki tej funkcjonalności w systemie Awizacje VSS.net można w łatwy sposób wyszukać dane dotyczące konkretnego transportu, klienta czy dostawy. Wystarczy wprowadzić odpowiednie kryteria wyszukiwania, a system wyświetli tylko te informacje, które są dla nas istotne.

Filtrowanie danych jest nie tylko łatwe, ale także bardzo intuicyjne. W systemie Awizacje VSS.net wystarczy wybrać odpowiednią zakładkę, wprowadzić kryteria wyszukiwania i kliknąć przycisk „szukaj”. System automatycznie wyświetli wyniki wyszukiwania, które możemy następnie filtrować dalej.

Filtrowanie danych w systemie Awizacje VSS.net to bardzo przydatne narzędzie dla każdego użytkownika. Dzięki niemu możemy w łatwy sposób znaleźć informacje, które są dla nas ważne, co z kolei pozwala na lepszą organizację pracy i oszczędność czasu.

Filtrowanie danych w Awizacje VSS.net jest szczególnie przydatne w przypadku dużych baz danych

Filtrowanie danych w Awizacje VSS.net

oprogramowanie

Filtrowanie danych zapisanych w systemie YMS (Yard Management System) może być przydatne w celu uzyskania bardziej czytelnego i uporządkowanego widoku informacji o dostawach, pojazdach i kierowcach obsługujących magazyn. Filtrowanie może być wykonane na różne sposoby, w zależności od potrzeb i oczekiwań organizacji.

W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości, a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania, a także opcji wykonania operacji.

Istnieje wiele sposobów planowania dostaw do magazynów i kalendarzy. Niektóre popularne metody obejmują korzystanie z oprogramowania, kalendarzy lub poczty e-mail.

Oprogramowanie

Filtrowanie danych w tabeli w celu ich uporządkowania i eksportu do pliku Microsoft Excel jest procesem, który pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie i analizowanie informacji zapisanych w tabeli. Oto kilka kroków, które można wykonać, aby przefiltrować dane w tabeli i eksportować je do pliku Excel:

 1. Wybierz kolumnę, według której chcesz filtrować dane: zaznacz nagłówek kolumny, według której chcesz filtrować dane w tabeli. Możesz wybrać jedną kolumnę do filtrowania.
 2. Wybierz opcję filtrowania: wybierz opcję filtrowania z menu lub prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego. Możesz wybrać filtrowanie według wartości lub według alfabetu.
 3. Wybierz kryteria filtrowania: wybierz kryteria filtrowania, np. wartości, które chcesz zawrzeć lub pominąć w filtrze. Możesz również użyć opcji filtrowania zaawansowanego, aby ustalić bardziej skomplikowane kryteria filtrowania.
 4. Eksportuj dane do pliku Excel: wybierz opcję eksportowania danych z menu lub prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku i miejsca, gdzie ma być on zapisany.
Filtrowanie danych w Awizacje VSS.net

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą odpowiedniego wiersza tabeli

Filtrowanie danych wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości, a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania, jak również opcji wykonania operacji.

Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie. Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak, albo też ciąg znaków, w polu numerycznym – liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania, a także dostępne funkcje.

Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać operację, która ma zostać wykonana.

Warunki filtrowania pól znakowych:

 • NIE USTAWIONE – brak określenie warunku filtrowania;
 • RÓWNY – filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem, albo też ciągiem znaków;
 • RÓŻNY OD – Filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanego znaku bądź też ciągu znaków;
 • PASUJĄCY DO WZORCA – filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków;
 • NIE PASUJĄCY DO WZORCA – filtrowanie wartości niezaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków;
 • ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości zawierający znak, albo ciąg znaków;
 • NIE ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku, czy też ciągu znaków;
 • BRAK – filtrowanie pustych pól;
 • JEST -Filtrowanie niepustych wartości;
 • PUSTE – filtrowanie pól pustych;
 • NIE PUSTE – filtrowanie pól niepustych.

Filtrowanie danych

Filtrowanie może być wykonane na różne sposoby, w zależności od potrzeb i oczekiwań organizacji. Oto kilka przykładów sposobów filtrowania danych w systemie YMS:

 1. Filtrowanie według daty dostawy: informacje o dostawach, pojazdach i kierowcach mogą być filtrowane według daty dostawy, co umożliwi szybsze wyszukiwanie informacji o konkretnych dostawach lub okresie.
 2. Filtrowanie według rodzaju transportu: informacje o dostawach, pojazdach i kierowcach mogą być filtrowane według rodzaju transportu, np. samochodem ciężarowym czy kurierem, co umożliwi lepsze zrozumienie struktury transportu w organizacji.
 3. Filtrowanie według dostawcy: informacje o dostawach, pojazdach i kierowcach mogą być filtrowane według dostawcy

Wykonanie filtrowania wymaga potwierdzenia polecenia URUCHOM FILTROWANIE. Warunki filtrowania dla pól numerycznych różnią się od filtrowania pól znakowych. Poniżej charakterystyka warunków filtrowania pól numerycznych:

 • NIE USTAWIONE – bez warunku filtrowania;
 • WIĘKSZY LUB RÓWNY – filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej;
 • WIĘKSZY – Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej;
 • RÓWNY – filtrowanie wartości równych zdefiniowanej;
 • RÓŻNY OD – filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej;
 • MNIEJSZY LUB RÓWNY – filtrowanie wartości mniejszych, albo też równych zdefiniowanej;
 • MNIEJSZY – filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej;
 • POMIĘDZY – Filtrowanie danych wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1, a także 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego;
 • POZA – Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym.

Warunek filtrowanie danych

Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 i 2, gdzie pierwsza liczba to dolna granica przedziału, natomiast druga to górna granica przedziału liczbowego. BRAK – czyli filtrowanie pól pustych. JEST – filtrowanie wartości niepustych, w tym 0. Wprowadzenie złożonego warunku filtrowania (wg więcej niż jednego pola i różnych warunków) wymaga:

 • edycji wybranych pól w pasku funkcji filtrowania;
 • wyświetlenia, a także wybrania z listy warunków filtrowania właściwych parametrów;
 • uruchomienia warunku filtrowania.

Usunięcie warunku lub warunków filtrowania wymaga wybrania z listy warunków filtrowania polecenia USUŃ FILTR, albo też USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Pierwsze polecenie usuwa wartość warunku filtrowania dla pola, dla którego wyświetlona zastała lista. Polecenie USUŃ WSZYSTKIE FILTRY usuwa wszystkie zdefiniowane już wartości filtrowania.

Zapraszamy do obejrzenia materiału na ten temat

Filtrowanie danych

  Platforma do awizacji

 • System do awizacji

  Platforma do awizacji

  Platforma do awizacji dostaw w formie SaaS (Software as a Service) to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów poprzez internet. Aplikacja ta działa w modelu „jako usługa”, co oznacza, że jest dostępna online i użytkownicy korzystają z niej poprzez przeglądarkę internetową, płacąc za korzystanie z niej w formie abonamentu.
 • System awizacyjny

 • Planowanie i obsługa transportu

  Planowanie i obsługa transportu

  Planowanie i obsługa transportu z dostawą do klienta wymaga dokładnego planowania i koordynacji oraz umiejętności zarządzania ryzykiem i reagowania na zmiany lub nieoczekiwane sytuacje. Ważne jest również, aby wybrać odpowiedniego przewoźnika i przygotować odpowiednie dokumenty.
 • System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Zarządzanie awizacjami

 • Sortowanie danych w Studio Awizacje VSS.net

  Sortowanie danych w Studio Awizacje VSS.net

  Sortowanie danych zapisanych w systemie awizacyjnym może być przydatne w celu uzyskania bardziej czytelnego i uporządkowanego widoku informacji o planowanych dostawach do magazynu. Sortowanie może być wykonane na różne sposoby, w zależności od potrzeb i oczekiwań organizacji.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Program Awizacje VSS.net

  Program Awizacje VSS.net

  Program awizacje VSS.net to narzędzie służące do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. System taki może być wykorzystywany przez przewoźników i dostawców, a także przez odbiorców towarów, w celu lepszej organizacji procesów dystrybucji i składowania.