Role programowe

Warto pamiętać, że system VSS.net umożliwia konfigurację oraz dodawanie własnych ról programowych

System YMS to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach. Dzięki niemu można skutecznie planować, monitorować oraz optymalizować przepływ towarów i informacji w całym łańcuchu dostaw. Jednym z kluczowych elementów systemu YMS jest platforma VSS.net, która umożliwia dostęp do różnych funkcjonalności oraz narzędzi.

System zarządzania magazynem (YMS) VSS.net umożliwia efektywne zarządzanie magazynem i przepływem towarów w oparciu o różne role programowe. Domyślnie, program oferuje kilka podstawowych ról, które są przypisane do użytkowników w celu lepszego zarządzania magazynem. Jednak, zintegrowany system zarządzania uprawnieniami VSS.net pozwala na konfigurację i dodawanie własnych ról, aby dostosować uprawnienia do indywidualnych potrzeb.

Wśród domyślnie dostępnych ról programowych na platformie VSS.net znajdują się m.in.:

 1. Administrator – ma pełny dostęp do wszystkich funkcji programu i może zarządzać użytkownikami, rolami, rezerwacjami, awizacjami, transportami oraz innymi elementami systemu.
 2. Kierownik magazynu – odpowiedzialny za zarządzanie magazynem, planowanie rezerwacji, awizacji oraz transportów. Ma dostęp do większości funkcji programu, ale nie może modyfikować ustawień systemowych lub zarządzać użytkownikami.
 3. Pracownik magazynu – osoba odpowiedzialna za wykonanie zadań w magazynie, taka jak przyjmowanie towarów, składowanie, wysyłanie itp. Ma ograniczony dostęp do funkcji programu i może tylko wykonywać zadania przypisane do swojej roli.
 4. Kierowca – osoba odpowiedzialna za przewóz towarów z punktu A do punktu B. Ma dostęp do podstawowych funkcji programu, takich jak wyświetlanie awizacji i transportów, ale nie ma dostępu do ustawień systemowych ani do zarządzania użytkownikami.

Dzięki konfigurowalnym rolom programowym VSS.net można dostosować uprawnienia i ograniczenia użytkowników do indywidualnych potrzeb, co pozwala na lepsze zarządzanie magazynem i zwiększenie efektywności pracy.

Warto pamiętać, że system VSS.net umożliwia konfigurację oraz dodawanie własnych ról programowych

Role programowe

System zarządzania awizacjami

Odpowiedzialność za planowanie daty i czasu dostawy może być podzielona między różne role programowe (podmioty). Dostawca może określić termin dostawy, ale decyzja o dokładnym czasie dostawy może być podejmowana przez przewoźnika lub magazynierów w zależności od dostępności miejsca składowania i harmonogramu pracy magazynu. Ważne jest, aby wszystkie podmioty zaangażowane w proces dostaw do magazynu współpracowały ze sobą i dokładnie planowały dostawy, aby uniknąć opóźnień.

Co się tyczy role programowe jest ona ważnym elementem platformy StudioSystem. Program VSS.net stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis).

Własne role programowe

Wprowadzenie własnych ról programowych pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie systemu YMS do potrzeb przedsiębiorstwa oraz zapewnia większą kontrolę nad procesami logistycznymi. Dzięki temu można skutecznie zwiększyć efektywność oraz poprawić jakość obsługi klientów.

W procesie dostaw do magazynu różne podmioty pełnią różne role, w zależności od etapu dostawy i rodzaju towaru. Oto kilka podmiotów, które mogą mieć znaczenie w procesie dostaw do magazynu:

 • Dostawca: Dostawca to podmiot, który dostarcza towar do magazynu. Może to być producent, dystrybutor lub inny podmiot, który posiada towar do dostarczenia.
 • Przewoźnik: Przewoźnik to podmiot odpowiedzialny za transport towaru od dostawcy do magazynu. Może to być firma transportowa lub przedsiębiorstwo własne dostawcy.
 • Magazynier: Magazynier to osoba odpowiedzialna za obsługę magazynu, w tym rozładunek i składowanie towarów oraz obsługę klientów.
 • Kierownik magazynu: Kierownik magazynu to osoba odpowiedzialna za zarządzanie magazynem i pracą magazynierów. Może również brać udział w planowaniu dostaw i koordynacji pracy magazynu.
 • Inspektor obiektu: Inspektor obiektu to osoba odpowiedzialna za kontrolę obiektu, w tym sprawdzanie stanu technicznego budynku i urządzeń magazynowych oraz bezpieczeństwa pracy.

Tak by każdy z użytkowników miał dostęp do określonych zasobów czyli posiada do dyspozycji informacje oraz funkcje odpowiednie dla jego zakresu pracy. Program ma wspomóc pracowników firmy. Dlatego też w naszym rozwiązaniu proponujemy podział programu na role programowe.

Role programowe

W wersji demo programu Awizacje VSS.net rozróżniamy 4 rodzaje użytkowników (rola programowa): Dział transportu; Kontrahent; Brama; Magazyn.

Rola działu transportu

Dział transportu w procesie dostawy do magazynu odgrywa ważną rolę w koordynacji i planowaniu transportu towarów od dostawcy do magazynu. Do głównych zadań działu transportu należą:

 1. Zarządzanie flotą pojazdów: Dział transportu odpowiedzialny jest za zarządzanie flotą pojazdów, w tym za ich utrzymanie, serwisowanie i rejestrację.
 2. Planowanie tras transportowych: Dział transportu zajmuje się planowaniem tras transportowych, w tym wyborem optymalnych tras i określaniem czasu przejazdu.
 3. Koordynacja transportu: Dział transportu odpowiedzialny jest za koordynację transportu towarów od dostawcy do magazynu, w tym za planowanie daty i czasu dostawy oraz rezerwację miejsca składowania.
 4. Współpraca z dostawcami i odbiorcami: Dział transportu współpracuje z dostawcami i odbiorcami, aby zapewnić sprawny przepływ towarów i ustalenie warunków dostaw.
 5. Raportowanie: Dział transportu odpowiedzialny jest za raportowanie danych dotyczących transportu, takich jak koszty, czas przejazdu czy ilość przewiezionych towarów.

Dział transportu w procesie dostawy do magazynu pełni ważną rolę w koordynacji i planowaniu transportu oraz współpracy z dostawcami i odbiorcami. Ważne jest, aby dział transportu posiadał odpowiednie narzędzia i umiejętności.

Awizacje - rola dział transportu

Wydzielona rola dla działu transportu podaje informacje związane z awizacjami na każdym z etapów jej przeprowadzania, kartoteki kontrahentów, przewoźników, czy też asortymentów oraz dostęp do zestawień i raportów pozwalających ocenić efektywność pracy w magazynie.

Rola jaką pełni brama wjazdowa i ochrona obiektu

Brama wjazdowa i ochrona odgrywają ważną rolę w procesie dostawy do magazynu. Oto kilka sposobów, w jaki brama wjazdowa i ochrona mogą wpływać na przebieg dostawy:

 1. Kontrola dostępu: Bramy wjazdowe są wykorzystywane do kontroli dostępu do magazynu. Ochrona odpowiedzialna jest za sprawdzanie tożsamości dostawców i przewoźników oraz upewnienie się, że mają oni uprawnienia do wjazdu na teren magazynu.
 2. Koordynacja dostaw: Bramy wjazdowe i ochrona mogą koordynować dostawy, informując magazynierów o nadchodzących dostawach i umożliwiając im przygotowanie odpowiedniego miejsca składowania.
 3. Bezpieczeństwo: Bramy wjazdowe i ochrona są odpowiedzialne za bezpieczeństwo magazynu i pracowników. Dzięki kontroli dostępu oraz monitorowaniu ruchu na terenie magazynu, można zapobiegać włamaniom i innym zagrożeniom.
 4. Ochrona towaru: Bramy wjazdowe i ochrona mogą również chronić towar przed uszkodzeniem.

Wjazd bez awizacji

Funkcjonalność „Wjazd bez awizacji” jest narzędziem zintegrowanym z systemem zarządzania obiektem, które zostało stworzone z myślą o personelu odpowiedzialnym za ochronę i zarządzanie dostępem do terenu obiektu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych elementów tej funkcjonalności:

 1. Rodzaj zdarzenia: Odpowiada za klasyfikację wjazdu bez awizacji, umożliwia wybór z predefiniowanej listy opcji, takich jak dostawy, wysyłki, pojazdy służbowe itd.
 2. Kontrahent: Wskazuje firmę lub osobę zaangażowaną w zdarzenie, z możliwością wyboru z istniejącej bazy danych.
 3. Nazwa firmy: Podaje nazwę firmy lub instytucji związaną z wjazdem.
 4. Rodzaj transportu: Wybór rodzaju pojazdu spośród predefiniowanych opcji.
 5. Asortyment: Określa towar lub produkt transportowany.
 6. Ilość palet: Określa liczbę palet związaną z danym transportem.
 7. Palety piętrowalne: Możliwość zaznaczenia czy palety są piętrowalne.
 8. Rodzaj palet: Wybór z predefiniowanych typów palet.
 9. Okienko czasowe: Określenie planowanego czasu wjazdu.
 10. Nr zamówienia SAP: Integracja z systemem SAP poprzez numer zamówienia.
 11. Transport dostawcy: Szczegóły dotyczące transportu dostawcy.
 12. Przewoźnik: Wybór firmy przewozowej z listy dostępnych w kartotece.
 13. Nr rejestracyjny auta i naczepy: Wprowadzenie numerów rejestracyjnych pojazdu i ewentualnej naczepy.
 14. Imię i nazwisko: Dane osobowe osoby związanej z wjazdem.
 15. Telefon: Kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za wjazd.
 16. Dokument tożsamości: Weryfikacja tożsamości osoby związanej z wjazdem.
 17. Load Plan: Numer planu załadunku, jeśli dotyczy.
 18. Do kogo i w jakiej sprawie: Szczegółowy opis celu wjazdu oraz osoby odpowiedzialnej za jego autoryzację.

Wszystkie te elementy formularza są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną precyzję i kontrolę nad procesem wjazdu bez wcześniejszej awizacji. Dzięki temu funkcjonalność „Wjazd bez awizacji” staje się niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu bezpieczeństwem i logistyką na terenie obiektu, umożliwiając szybką identyfikację i odpowiednie przetworzenie nieplanowanych zdarzeń transportowych.

Zakres funkcjonalny w programie:

 • Formularz wejścia na z zakład;

 • Dokument nieawizowanego wjazdu na zakład;

 • Kalendarz z awizacjami dla bramy w danym zakładzie produkcyjnym;

 • Zestawienie transportów oczekujących na wjazd;

 • Zestawienia historyczne gości oraz wjazdów nieawizowanych.

Rola programowa dla kontrahenta

Rola dla kontrahentów umożliwia wystawienie nowej awizacji transportu. Różnica pomiędzy formularzem w tej roli a tym umieszczonym w roli transport jest brak możliwości wybrania kontrahenta. Jest on narzucony automatycznie zgodnie danymi kontrahenta do którego przypisany jest użytkownik programu.
Tak jak awizo w tej roli jest wystawione wyłącznie na kontrahenta danego użytkownika, tak ma on dostęp do awizacji z nim powiązanych – oczekujących na potwierdzenie i historycznych.

awizacje - rola kontrahent

Rola programowa. MAGAZYN

Tak jak wcześniej wspomniana rola brama, ta została wydzielona dla pracowników jednego z etapów obsługi transportu. Dzięki tej roli, jej użytkownicy mają wydzielone informacje o transportach które są na terenie obiektu i mają zostać podstawione do doku hali magazynowej.
W roli tej dostępne są pozycje wyświetlające:

 • Kalendarz awizacji zaplanowanych na dziś.rola programowa Kalendarz awizacji zaplanowanych na dziś.
 • Terminarz awizacji będących na terenie zakładu.
 • Zestawienie awizacji dla danego magazynu do którego przypisany jest użytkownik.
 • Obłożenie ramp.
awizacje - rola magazyn

Podział programu na role choćby w taki sposób jak w wersji demo ma na celu udostępnienie funkcji użytkownikom które są im niezbędne do pracy. Nie każdy pracownik potrzebuje funkcjonalności np. wyświetlanie zestawień oraz raportów. Innym celem jest uporządkowanie informacji, bo dzięki ich wyselekcjonowaniu dla każdej roli ograniczamy możliwość wystąpienia pomyłki. Przykład :realizacja w programie przez pracowników magazynu awizacji której transport w rzeczywistości nie znajduje się na terenie obiektu.

Rola programowa. Awizacje dostaw do magazynu

Dzięki oprogramowaniu Studio VSS.net, użytkownik zapewnia skuteczne awizacje dostaw w zakładzie produkcyjnym. Ponadto rejestracja awizacji czy wizyty, kontrola czasu i ich przebiegu usprawnia zarządzanie pracami magazynowymi. Awizacje dostaw, administrowane z poziomu aplikacji, znacznie zwiększają wydajność wielu przedsiębiorstw logistycznych. To właśnie z ich poziomu użytkownik może zarządzać oknami czasowymi, koordynować dostęp do zdefiniowanych zasobów oraz gromadzić pełną dokumentację wizyt na terenie zakładu.

W ramach platformy VSS.net dostępne są domyślnie różne role programowe, które pozwalają na przypisanie odpowiednich uprawnień dla użytkowników. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Administrator systemu – posiada pełne uprawnienia do zarządzania systemem oraz użytkownikami,
 • Menadżer magazynu – odpowiedzialny za zarządzanie procesami magazynowymi, w tym przyjmowaniem i wydawaniem towarów,
 • Pracownik magazynu – wykonuje zadania związane z obsługą magazynu, takie jak kompletowanie zamówień czy przemieszczanie towarów,
 • Kierowca – odpowiada za transport towarów między magazynami oraz dostarczanie ich do klientów,
 • Klient – ma możliwość przeglądania swoich zamówień oraz śledzenia ich statusu.

Warto jednak zaznaczyć, że platforma VSS.net umożliwia także konfigurację oraz dodawanie własnych ról programowych. Dzięki temu można dostosować system do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz przypisać odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych użytkowników. Na przykład, można stworzyć rolę programową dla pracownika działu sprzedaży, który będzie miał dostęp tylko do informacji o zamówieniach klientów oraz ich statusie.

Awizacje dostaw do magazynu
Awizacje dostaw do magazynu

  Awizacje VSS.net

 • Aplikacja VSS.net

  Aplikacja VSS.net

  Aplikacja VSS.net działa na zasadzie systemu informatycznego, który umożliwia szybką i skuteczną identyfikację pojazdu oraz jego kierowcy. Dzięki temu, ochrona obiektu może w łatwy sposób sprawdzić, czy dany pojazd ma zezwolenie na wjazd, czy też nie. W przypadku braku odpowiednich dokumentów, ochrona może odmówić wjazdu.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • VSS system

  Program do awizacji dostaw

  Zarządzanie przedziałami czasowymi dostaw w magazynie jest ważne. Umożliwia to program do awizacji dostaw. Ponieważ pozwala koordynować dostawy towarów i zapewnia, że magazyn jest w pełni wykorzystywany. Może to pomóc w zmniejszeniu kosztów magazynowania i umożliwić lepsze zarządzanie zapasami i przepływem towarów.
 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.
 • System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Systemy YMS

 • Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS składa się z programu komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych. Umożliwia ono śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.