Program ma wspomóc pracowników firmy. Dlatego też w naszym rozwiązaniu proponujemy podział programu na role programowe.

Tak by każdy z użytkowników miał dostęp do określonych zasobów czyli posiada do dyspozycji informacje oraz funkcje odpowiednie dla jego zakresu pracy.

W wersji demo programu Awizacje VSS.net rozróżniamy 4 rodzaje użytkowników (rola programowa): Dział transportu; Kontrahent; Brama; Magazyn.

DZIAŁ TRANSPORTU

Awizacje - rola dział transportu

Wydzielona rola dla działu transportu podaje informacje związane z awizacjami na każdym z etapów jej przeprowadzania, kartoteki kontrahentów, przewoźników, czy też asortymentów oraz dostęp do zestawień i raportów pozwalających ocenić efektywność pracy w magazynie.

BRAMA

 • Formularz wejścia na z zakład;

 • Dokument nieawizowanego wjazdu na zakład;

 • Kalendarz z awizacjami dla bramy w danym zakładzie produkcyjnym;

 • Zestawienie transportów oczekujących na wjazd;

 • Zestawienia historyczne gości oraz wjazdów nieawizowanych.

Rola programowa, KONTRAHENT

Rola dla kontrahentów umożliwia wystawienie nowej awizacji transportu. Różnica pomiędzy formularzem w tej roli a tym umieszczonym w roli transport jest brak możliwości wybrania kontrahenta. Jest on narzucony automatycznie zgodnie danymi kontrahenta do którego przypisany jest użytkownik programu.
Tak jak awizo w tej roli jest wystawione wyłącznie na kontrahenta danego użytkownika, tak ma on dostęp do awizacji z nim powiązanych – oczekujących na potwierdzenie i historycznych.

awizacje - rola kontrahent

Rola programowa. MAGAZYN

Tak jak wcześniej wspomniana rola brama, ta została wydzielona dla pracowników jednego z etapów obsługi transportu. Dzięki tej roli, jej użytkownicy mają wydzielone informacje o transportach które są na terenie obiektu i mają zostać podstawione do doku hali magazynowej.
W roli tej dostępne są pozycje wyświetlające:


 • Kalendarz awizacji zaplanowanych na dziś.rola programowa Kalendarz awizacji zaplanowanych na dziś.
 • Terminarz awizacji będących na terenie zakładu.
 • Zestawienie awizacji dla danego magazynu do którego przypisany jest użytkownik.
 • Obłożenie ramp.awizacje - rola magazyn

Podział programu na role choćby w taki sposób jak w wersji demo ma na celu udostępnienie funkcji użytkownikom które są im niezbędne do pracy. Nie każdy pracownik potrzebuje funkcjonalności np. wyświetlanie zestawień oraz raportów. Innym celem jest uporządkowanie informacji, bo dzięki ich wyselekcjonowaniu dla każdej roli ograniczamy możliwość wystąpienia pomyłki. Przykład :realizacja w programie przez pracowników magazynu awizacji której transport w rzeczywistości nie znajduje się na terenie obiektu.

Rola programowa. Awizacje dostaw do magazynu

Dzięki oprogramowaniu Studio VSS.net, użytkownik zapewnia skuteczne awizacje dostaw w zakładzie produkcyjnym. Ponadto rejestracja awizacji czy wizyty, kontrola czasu i ich przebiegu usprawnia zarządzanie pracami magazynowymi. Awizacje dostaw, administrowane z poziomu aplikacji, znacznie zwiększają wydajność wielu przedsiębiorstw logistycznych. To właśnie z ich poziomu użytkownik może zarządzać oknami czasowymi, koordynować dostęp do zdefiniowanych zasobów oraz gromadzić pełną dokumentację wizyt na terenie zakładu.

Awizacje dostaw do magazynu
Awizacje dostaw do magazynu
Platforma awizacyjna

Aplikacja okna czasowe

SoftwareStudio oferuje aplikację okna czasowe, czyli oprogramowanie automatyzujące procesy planowania załadunków i rozładunków. Za rejestrację awiza w systemie jest odpowiedzialny klient, a nie pracownik magazynu. Klienci rejestrują przyjazdy, moga informować online o zdarzeniach uniemożliwiających im terminowe dotarcie do magazynu. Informacje takie jak przewidywane opóźnienia mogą być przekazywane poprzez systemy monitoringu GPS. Prawie każde auto dostawcze posiada taki system. W sytuacji, gdy system nawigacji GPS określa pozycję, przekazuje dane auta do aplikacji VSS.net. Program na podstawie szacunków związanych z odległością od zakładu może automatycznie informować o możliwych opóźnieniach i sugerować nowe czasy.

Awizacja kierowcy

Awizacja kierowcy

W momencie wzmożonego przepływu pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego, awizacja kierowcy umożliwia szybką kontrolę danych przewoźnika, identyfikację pojazdu oraz określa czas załadunku lub rozładunku towaru. System przeznaczony do awizacji kierowcy pozwala nie tylko zredukować czas wizyty, ale także zwiększa bezpieczeństwo na terenie magazynu. Sam kierowca może utworzyć wjazd/transport nieawizowany, podając wszystkie niezbędne dane, w tym: rodzaj zdarzenia, kontrahenta, nazwę firmy, rodzaj transportu czy ilość palet z asortymentem. Ponadto może dokładnie określić do kogo się kieruje oraz w jakiej sprawie, podając swoje imię, nazwisko i dokument tożsamości.

W transporcie zoptymalizuje ona rzeczywisty czas załadunków i rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik zarówno dla przewoźnika, jak i pracowników działu logistyki i magazynu. Użytkowanie systemu przeznaczonego do awizacji w transporcie pozwala przenieść część pracy związanej z awizowaniem na przewoźników. Ponadto usprawnia harmonogramowanie wizyt i ruchu na terenie zakładu. Awizacja transportów odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę internetową lub telefon komórkowy z systemem Android. Pozwala to na powiadomienia o zmianie terminów przez maila lub SMSa, także bezpośrednio przez kierowcę.

Dzięki oprogramowaniu Studio VSS.net, użytkownik zapewnia skuteczne awizacje dostaw w zakładzie produkcyjnym. Ponadto rejestracja awizacji czy wizyty, kontrola czasu i ich przebiegu usprawnia zarządzanie pracami magazynowymi. Awizacje dostaw, administrowane z poziomu aplikacji, znacznie zwiększają wydajność wielu przedsiębiorstw logistycznych. To właśnie z ich poziomu użytkownik może zarządzać oknami czasowymi, koordynować dostęp do zdefiniowanych zasobów oraz gromadzić pełną dokumentację wizyt na terenie zakładu.

System zarządzania awizacjami
System zarządzania awizacjami

Harmonogram transportów, czyli vss.net. Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie zakładu prz…

YMS program
YMS program

Awizacja dostaw oprogramowanie, czyli awizowanie dostaw. Ilości pojazdów odwiedzające magazyn w poszczególnych porach dnia zaczyna rozkładać się w sposób bardziej równomierny, a to dzięki u…

Okna czasowe logistyka
Okna czasowe logistyka

Rozwiązanie awizacyjne pozwala na zarządzanie, a także kontrolę pracy poszczególnych uczestników procesu logistycznego. Wykorzystuje do tego technologię chmury obliczeniowej (Cloud Computing)…

VSS.net
VSS.net

VSS.net, czyli rozwiązanie klasy YMS. Nowoczesne oprogramowanie awizacyjne to VSS.net. Ponieważ jego zadaniem jest automatyzacja procesów planowania załadunków i rozładunków i zapewnia dos…

Platforma okna czasowe
Platforma okna czasowe

Internetowa platforma okna czasowe Program do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograni…

DEMO

  Awizacje VSS.net

 • Jak zmusić dostawców do awizacji

  Jak przekonać dostawców do awizacji ?

  W momencie wzmożonego przepływu pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego, awizacja kierowcy umożliwia szybką kontrolę danych przewoźnika, identyfikację pojazdu oraz określa czas załadunku lub rozładunku towaru. System przeznaczony do awizacji kierowcy pozwala nie tylko zredukować czas wizyty, ale także zwiększa bezpieczeństwo na terenie magazynu. Sam kierowca może utworzyć wjazd/transport nieawizowany, podając wszystkie niezbędne dane, w tym:.
 • Statusy

  Statusy w programie awizacyjnym

  Każda awizacja w programie od SoftwareStudio ma przypisany pewien status. Ale po co? Można stwierdzić, że status odzwierciedla stopień realizacji awizacji. Aby określić ją jako zrealizowaną musi ona mieć status zakończony. Statusy awizacji w programie demonstracyjnym: Oczekujące na potwierdzenie;Oczekujące na wjazd;Magazyn;Brama wyjazd; Zakończone. Jak zmieniane są statusy? Zapisanej awizacji przydzielony jest status „oczekująca na potwierdzenie” . W tym momencie.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • awizacja transportu, oprogramowanie dla transportu

  Oprogramowanie dla transportu

  Planowanie, jak również optymalizacja kosztów transportu to jedno z najważniejszych zadań, z którymi zmagają się największe firmy logistyczno-produkcyjne. Dlatego warto zainwestować w oprogramowanie dla transportu, które zapewni lepszą obsługę firm transportowych oraz kierowców. W logistyce na transport średnio przeznacza się jedną czwartą kosztów, dlatego tak ważne jest dokładne zaplanowanie dostawy i dobór odpowiednich środków transportu. Oprogramowanie.
 • VSS.net-program

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw, czyli VSS.NET PROGRAM. Program do awizacji dostaw to aplikacja WWW. Główna cześć apki dostępna za pomocą przeglądarki internetowej przeznaczona dla pracowników działów logistyki, dystrybucji, rozliczeń oraz przewoźników. Dostęp odbywa się na bazie kont użytkowników, do których przypisywane są odpowiednie uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności. Program do awizacji dostawVSS.net programAwizowanie transportuProgram do.
 • System awizacyjny

 • awizacja w transporcie

  Awizacja w transporcie

  Transport zewnętrzny jest integralną częścią systemu logistycznego, ponieważ stanowi główne ogniwo przepływu dostaw towarów. Aby udoskonalić transfer między zakładami, należy bliżej przyjrzeć się systemowi awizacji w transporcie. Rozpatrując transport w pełnym wymiarze, występuje on we wszystkich ogniwach zarządzania logistycznego: pozyskanie surowców do produkcji,obsługa wytwarzania,dystrybucja gotowych towarów. Dlatego dobrze zorganizowany system awizacji w transporcie to kluczowy czynnik zarówno.