Platforma okna czasowe

Dostęp do platformy VSS.net z komputera jest bardzo prosty

Platforma okna czasowego VSS.net jest dostępna z różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety czy telefony. Dzięki temu każdy pracownik może mieć dostęp do swojego grafiku i wyników z każdego miejsca, w którym znajduje się urządzenie. Platforma jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze, dzięki czemu każdy pracownik może z niej korzystać bez problemu.

Platforma okna czasowe VSS.net to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na rezerwację okien czasowych dla dostawców i przewoźników. Dzięki temu możliwe jest dokładne zaplanowanie czasu dostawy towarów i uniknięcie zbędnych opóźnień w magazynie.

Ważnym aspektem tego rozwiązania jest jego dostępność z różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety czy telefony. Dzięki temu, każdy pracownik zaangażowany w proces zaopatrzenia może w prosty i szybki sposób dokonywać rezerwacji czasu dostaw.

Platforma VSS.net umożliwia także dostęp do danych na temat zaplanowanych dostaw w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, pracownicy magazynu i działu zaopatrzenia są w stanie na bieżąco kontrolować harmonogram dostaw i w razie potrzeby podejmować odpowiednie kroki.

Korzystanie z platformy okna czasowe VSS.net jest bardzo proste i intuicyjne, co pozwala na szybkie wdrożenie tego rozwiązania w każdej firmie. Dzięki temu, uniknięcie pomyłek i nieporozumień związanych z rezerwacją czasu dostaw staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Podsumowując, platforma okna czasowe VSS.net to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na łatwe i skuteczne zarządzanie procesem rezerwacji czasu dostaw. Dostępność z różnych urządzeń oraz łatwa w obsłudze aplikacja umożliwiają szybkie wdrożenie tego rozwiązania w każdej firmie, co przyczynia się do poprawy efektywności i jakości pracy.

Dostęp do platformy VSS.net z komputera jest bardzo prosty

Platforma okna czasowe

Time management

Platforma okna czasowe jest to inteligentne rozwiązanie do zarządzania czasem. System ten może być wykorzystywany w wielu różnych sytuacjach, w których istnieje potrzeba kontrolowania, optymalizowania i planowania czasu.

Program do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem, a także załadunkiem towarów.

Internetowa platforma okna czasowe

Okna czasowe do obsługi i rozładunku transportów. Zwiększenie wydajności magazynu i dokładne planowanie czasu na załadunek oraz rozładunek pojazdów transportowych. W systemie awizacyjnym okna czasowe pozwalają na tworzenie, jak również kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu, a także i pozwala uniknąć występowania tzw. „wąskich gardeł”.

Platforma okna czasowe
System Awizacji Transportu

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania system awizacji dostaw:

 • prowadzenie rejestru awizacji dostaw, czy też rozładunków;
 • graficzna interpretacja w kalendarzu;
 • awizacje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków);
 • podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut;
 • powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego;
 • wysłanie potwierdzenia awizacji przez e-mail, albo też SMS.

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm np. przewoźników i dostawców. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej, czyli przez www i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania Awizacja Dostaw: prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; awizacje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; – powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; wysłanie potwierdzenia awizacji przez e-mail lub SMS.

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, jak również wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza, a także zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Gdy awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów, jak również obłożenie ramp.

Funkcje systemu zarządzania oknami czasowymi

 • zarządzanie oknami czasowymi poprzez planowanie terminów załadunków, a także rozładunków za pomocą internetowych okien czasowych;
 • komunikaty i powiadomienia e-mail, czy też SMS;
 • transporty całopojazdowe, niepełne, nietypowe;
 • awizacje firm kurierskich;
 • blokowanie ramp cykliczne;
 • zarezerwowania lub zablokowania okien czasowych dla konkretnych przewoźników;
 • elastyczne okna czasowe, różne w różne dni, różne magazyny, rodzaje transportów;
 • długość okien czasowych może być automatycznie ustalana na podstawie zdefiniowanych algorytmów;
 • dostęp do rezerwacji dla kierowcy za pomocą aplikacji instalowanej na telefonie z systemem Android;
 • dostęp do danych dla ochrony zakładu oraz bramy;
 • wystawianie, a także drukowanie przepustek, szybka weryfikacja i potwierdzanie dzięki skanowaniu kodów;
 • dokumentacja zdjęciowa transportu;
 • załączniki do awizacji – elektroniczne archiwum;
 • elastyczność platformy pozwana na:
  • podział kompetencji na różne role, a także funkcje;
  • personalizację układu menu;
  • ustawienia widoków, jak również tabel, kolumn;
  • dowolne wyszukiwanie informacji wg każdej zapisanej informacji dzięki opcji sortowania, filtrowania, swobodnego wyszukiwania;
  • projektowania wydruków;
  • wykorzystanie kodów kreskowych i QR do zapisu informacji;
 • Wykorzystywanie tagów RFID;
 • Integracja z systemem monitoringu wizyjnego, automatyczna identyfikacja tablic rejestracyjnych;
 • sterowanie otwieraniem szlabanów wjazdowych, dla pojazdów awizowanych;
 • sterowanie tablicami świetlnymi z informacjami dla kierowców oczekujących na wjazd;
 • możliwość integracji z systemem wagowym, odczyt wagi pojazdów na wjeździe i wyjeździe;
 • wielojęzyczność – dostęp do systemu w języku przypisanym do danego użytkownika;
 • raporty i wskaźniki KPI, np. punktualności, czasów oczekiwania i realizacji dostaw.

Platforma dostępna jest online

Oprogramowanie działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa do ewidencji i harmonogramowania dostaw do magazynu. Dlatego awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Program online do awizacji dostaw umożliwia awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem.
Ponieważ na serwerach SoftwareStudio (chmura prywatna w data center ATM w Warszawie w środowisku VMware) zainstalowany jest serwer aplikacji Microsoft IIS oraz server baz danych SQL. Użytkownicy systemu korzystając z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, łącząc się z serwerem za pośrednictwem przeglądarki internetowej mają możliwość rejestrowania planowanych dostaw.

Jak Usprawnić Planowanie Dostaw?

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych dla precyzyjnego planowania dostaw pozwala firmie uniknąć niekontrolowanych przestojów. Dlatego dowiedz się jak usprawnić planowanie dostaw dzięki systemowi YMS. Yard Management System to system przeznaczony dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu. YMS rejestruje wszystkie wizyty, a także koordynuje dostęp do parkingów, wag i doków. Prowadzi także ewidencję i kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych dla precyzyjnego planowania dostaw pozwala firmie uniknąć niekontrolowanych przestojów. Dlatego dowiedz się jak usprawnić planowanie dostaw dzięki systemowi YMS. Okna czasowe pozwalają w łatwy sposób na unormowanie czasu obsługi i tym samym wizyt transportu. Aplikacja okienek czasowych może obsługiwać jednocześnie wiele magazynów, fabryk zapewniając dostęp przewoźnikom i kontrahentom.

  Platforma do awizacji

 • Platforma okna czasowe

  Platforma okna czasowe

  Platforma okna czasowe to narzędzie służące do zarządzania oknami czasowymi dostaw i transportów. Platforma okna czasowe umożliwia lepsze planowanie i koordynację dostaw oraz optymalizację procesów logistycznych.
 • System zarządzania awizacjami

 • wizualizacja zajętości miejsc parkingowych

  Okna czasowe logistyka

  Okna czasowe w logistyce to określone przedziały czasowe, w których możliwe jest realizowanie dostaw lub innych aktywności związanych z logistyką. Okna czasowe są używane, aby lepiej zarządzać zasobami i umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie czasu.
 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Zarządzanie awizacjami

 • aplikacja okna czasowe

  Czy widziałeś już demo planowanie transportów?

  Demo planowanie transportów jest zwykle używane przez firmy, aby zoptymalizować swoje wykonywanie zadań i zarządzać czasem pracowników. System ten pozwala liderom zespołu lub zarządzającym na tworzenie harmonogramów dla pracowników i zarządzanie ich czasem pracy. System ten może być używany do monitorowania czasu pracy i wydajności pracowników.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • okna czasowe

  Okna czasowe

  Praca magazynu na oknach czasowych to sposób zarządzania procesami logistycznymi w magazynie, w którym dostawy towarów są planowane i realizowane w określonych przedziałach czasowych, zwanych oknami dostawy. W tym modelu pracy magazynu każda dostawa jest przypisana do okna dostawy, a magazyn jest przygotowywany do przyjęcia towarów w tym okresie.