Program awizacyjny

Coraz więcej zakładów przemysłowych korzysta z programu awizacyjnego VSS.net

Program awizacyjny VSS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która chce działać sprawnie i efektywnie. Dzięki niemu można kontrolować dostawy, monitorować auta, kierowców i wagę transportów. Program umożliwia także łatwe zarządzanie procesem dostaw, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

W dzisiejszych czasach zarządzanie logistyką w zakładach przemysłowych jest niezwykle ważne i wymaga wykorzystania narzędzi, które pomogą w organizacji całego procesu transportowego. Jednym z takich narzędzi jest program awizacyjny VSS.net, który oferuje wiele rozwiązań umożliwiających kontrolę nad dostawami, monitorowanie aut, kierowców i wagi transportów.

Program VSS.net oferuje moduł dla bramy wjazdowej, który umożliwia rejestrację przyjeżdżających transportów i kierowców. W ramach modułu możliwe jest także przypisanie przepustek, co pozwala na kontrolę dostaw i wjazdów na teren zakładu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych opóźnień i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładu.

Kolejnym ważnym elementem systemu VSS.net jest moduł YMS (Yard Management System), który umożliwia zarządzanie miejscami parkingowymi i kontrolę zajętości miejsc przez ciężarówki, przyczepy oraz kontenery. System pozwala na rezerwowanie miejsc parkingowych dla konkretnych dostawców i przewoźników na określony czas. Dzięki temu można zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Program VSS.net oferuje także moduł dla firmy spedycyjnej i przewoźników, który umożliwia przypisanie transportów do konkretnych miejsc parkingowych i okien czasowych. Dzięki temu możliwe jest skuteczne planowanie dostaw i kontrolowanie ich realizacji.

W ramach systemu VSS.net dostępny jest także moduł monitoringu aut, kierowców oraz wagi transportów. Dzięki temu można dokładnie śledzić każdą dostawę i kontrolować, czy transport odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy nie przekracza określonej wagi. Moduł ten pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z przekroczeniem limitów wagowych, a także na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Warto zaznaczyć, że program awizacyjny VSS.net dostępny jest w wersji on-line oraz OnPremise. Różnica między nimi polega na tym, że wersja OnPremise jest zainstalowana na serwerze w zakładzie przemysłowym, natomiast wersja on-line działa w chmurze. Oba rozwiązania oferują wiele funkcjonalności i dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Coraz więcej zakładów przemysłowych korzysta z programu awizacyjnego VSS.net

Program awizacyjny

Program awizacyjny dla przewoźników może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową. System YMS może być również integrowany z innymi systemami informatycznymi przewoźnika, takimi jak np. systemy zarządzania flotą czy systemy księgowe. Wdrożenie systemu YMS dla przewoźników pozwala na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi i poprawę wydajności pracy, a także na oszczędność czasu i kosztów.

Program awizacyjny transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów, jak również firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. System do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych, a także przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.

Rozwiązanie, jakim jest program awizacyjny pozwala na zarządzanie, a także kontrolę pracy poszczególnych uczestników procesu logistycznego. Wykorzystuje do tego technologię chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Wspiera firmę w zarządzaniu procesami logistycznymi, transportami, planowaniem dostaw. Aplikacja Android umożliwia także awizacje dostaw przez spedytorów.

Ponadto program rejestruje i kontroluje cel, czas oraz przebieg transportu. Eliminuje spiętrzenia realizacji zleceń, jak również problem kolejek przed magazynem. Wystawiane na bramie przepustki (drukowane lub elektroniczne) pozwalają na weryfikację, a także przegląd historii wizyt osób i transportów na terenie zakładu produkcyjnego (przemysłowego).

Program awizacyjny – okna czasowe

Oprogramowanie awizacyjne może być używane poprzez przeglądarkę internetową, ale może to być także aplikacja na Adroida. Opcja „okien czasowych” umożliwia dostawcy szybki wybór dostępnego czasu w magazynie na rozładunek. Logistyk określa ramy czasowe dla konkretnego zlecenia, na przykład dostawy. Pozwala na wybór optymalnych, pod względem dojazdu na załadunek a także terminu dostawy, okien czasowych.

Awizacja dostawy Android posiada informacje związane z transportem towaru, jak również dane kierowcy i samochodu. Magazyn natomiast poprzez system awizacji otrzymuje informacje jakie w kolejności wysyłki wymagają przygotowania. Może dzięki temu optymalizować prace kompletacyjne i organizować miejsce w magazynie.

Program awizacyjny VSS.net oferuje wiele funkcjonalności, które pozwalają na skuteczne zarządzanie logistyką w zakładach przemysłowych.

program awizacyjny

Oprogramowanie VSS

Pracownicy magazynu, logistycy, dostawcy oraz przewoźnicy wspólnie tworzą awizacje. Wszyscy planują terminy załadunków i rozładunków. Okna czasowe umożliwiają ciągły dostęp do nowo utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, zmiany godziny załadunku/rozładunku, a także planowanego czasu obsługi podstawionego auta. Mogą to robić za pomocą internetowej platformy SoftwareStudio.

Program awizacyjny dla przewoźników umożliwia m.in.:

 1. Planowanie i koordynację dostaw: System umożliwia planowanie i koordynację dostaw, tak aby były one realizowane w odpowiednim czasie i miejscu.
 2. Przygotowanie terenu magazynowego: System pozwala na lepsze przygotowanie terenu magazynowego do dostaw, takie jak przygotowanie miejsca do składowania towarów, zaplanowanie zasobów ludzkich itp.
 3. Monitorowanie statusu transportu: System umożliwia śledzenie statusu transportu, tak aby użytkownik mógł wiedzieć, gdzie znajduje się towar w danym momencie.
 4. Wymiana informacji: System umożliwia wymianę informacji z klientami i dostawcami, takich jak np. informacje o statusie dostaw, ewentualnych opóźnieniach itp.

System YMS dla przewoźników jest szczególnie przydatny dla firm, które obsługują wiele dostaw i transportów, ponieważ pozwala im na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi i optymalizację kosztów. System ten może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową.

Program do awizacji transportów

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania systemu awizacji dostaw to: prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; awizacje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut, powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego, wysłanie potwierdzenia awizacji przez email, albo też SMS.

VSS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia kontrolę dostaw, monitorowanie aut, kierowców i wagi transportów. Dzięki niemu można w prosty sposób zarządzać procesem dostaw, kontrolować czas ich realizacji oraz monitorować pracę kierowców i stan techniczny pojazdów.

Program VSS.net umożliwia także kontrolę wagi transportów. Dzięki temu można dokładnie określić ilość przewożonych towarów i uniknąć niepotrzebnych strat. Dodatkowo, program umożliwia kontrolę stanu technicznego pojazdów, co pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii lub innych problemów.

Korzystanie z programu VSS.net przynosi wiele korzyści dla zakładów przemysłowych. Dzięki niemu można zwiększyć efektywność pracy, zmniejszyć koszty oraz poprawić jakość usług. Program umożliwia także łatwe zarządzanie procesem dostaw, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Awizowanie dostaw

Awizowanie dostaw to jedna z szeregu czynności wchodzących w skład procesu magazynowego. Dzięki sprawnemu systemowi awizacyjnemu, firma logistyczno-produkcyjna będzie skutecznie zarządzać procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów, a także przepływem towarów na terenie zakładu.

Warto zaznaczyć, że program VSS.net jest bardzo łatwy w obsłudze i dostępny dla każdego użytkownika. Dzięki temu można szybko i sprawnie wprowadzić go do pracy w firmie. Dodatkowo, program jest bardzo elastyczny i można go dostosować do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Awizowanie dostaw pozwala uniknąć w firmie nieplanowanych przestojów oraz występowanie tzw. „wąskich gardeł”. Dzięki systemowi proponowanemu przez SoftwareStudio możliwa jest rejestracja wizyt i koordynacja dostępu do zasobów w postaci parkingów, wag czy doków przez przeglądarkę internetową. Ponadto zarządzanie oknami czasowymi, możliwe dzięki awizowaniu dostaw, pozwala firmie osiągnąć skrócenie czasu odprawy transportu, redukcję kosztów oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

PROGRAM MAGAZYNOWY

Program magazynowy można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej, a także jako aplikacja na systemie Android. Ewidencja w magazynie prowadzona jest za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego Pz, Wydania zewnętrznego Wz, Zmiany lokalizacji Zl, Rozchodu wewnętrznego Rw, Przychodu wewnętrznego Pw. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów MWS (magazyn wysokiego składowania) jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Każdy zarejestrowany ruch towaru w magazynie przez magazyniera tworzy historię zdarzeń. Szczegółowe zapisy gwarantują możliwość precyzyjnego śledzenia towaru na każdym etapie przyjmowania, przechowywania, a także wydania.

Oprogramowanie awizacyjne SoftwareStudio

Nowoczesny program do obsługi magazynu dostępny jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy online, oraz radiowych terminali mobilnych z Windows Mobile lub Android. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane w programie do obsługi magazynu pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

  Awizacje VSS.net

 • awizacja dostaw vss system do awizacji

  Organizacja transportu. Program Awizacyjny VSS.net

  Nowoczesne technologie IT umożliwiają organizacjom transportu skuteczne i efektywne dostarczanie towarów do magazynu. Systemy TMS, HRMS i MES zapewniają organizacjom transportowym szybki dostęp do aktualnych informacji o produkcie i dostawach, a także dostarczają ciągłych informacji o stanie magazynu. Systemy te pozwalają organizacjom transportowym zapewnić szybkie i efektywne dostarczanie towarów do magazynu, co pozwala zwiększyć ich
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • program do awizacji android

  Program do awizacji Android

  Awizacja to proces informowania o dostawie towarów lub usług, zwykle poprzez wysłanie wiadomości lub sygnału do odbiorcy. Program do awizacji na platformie Android to aplikacja, która umożliwia awizowanie dostaw na urządzeniach z systemem Android.
 • VSS system

  Program do awizacji dostaw

  Zarządzanie przedziałami czasowymi dostaw w magazynie jest ważne. Umożliwia to program do awizacji dostaw. Ponieważ pozwala koordynować dostawy towarów i zapewnia, że magazyn jest w pełni wykorzystywany. Może to pomóc w zmniejszeniu kosztów magazynowania i umożliwić lepsze zarządzanie zapasami i przepływem towarów.
 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.
 • System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System