Kalendarze i okna czasowe

Dlaczego warto zainteresować się systemem VSS.net i ofertą SoftwareStudio?

System VSS.net oferowany przez SoftwareStudio to zaawansowane narzędzie do zarządzania kalendarzami i oknami czasowymi, które pozwala na skuteczną organizację magazynu oraz optymalizację procesów logistycznych. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności, lepsza komunikacja oraz uniknięcie opóźnień w realizacji dostaw.

Kalendarze i okna czasowe w systemie VSS.net

W dzisiejszych czasach zarządzanie magazynem bez oprogramowania jest praktycznie niemożliwe. W przypadku magazynów związanych z logistyką i transportem istotne są systemy, które pozwalają na sprawną organizację procesów oraz komunikację z dostawcami i przewoźnikami. Jednym z takich rozwiązań jest system VSS.net oferowany przez SoftwareStudio, który umożliwia awizację dostaw, a także zarządzanie kalendarzami i oknami czasowymi.

Dlaczego warto zainteresować się systemem VSS.net i ofertą SoftwareStudio?

Kalendarze i okna czasowe to kluczowe elementy w organizacji magazynu, szczególnie w przypadku dużych ilości towarów, które są przewożone przez wiele firm. System VSS.net pozwala na zdefiniowanie kalendarzy i okien czasowych, które mogą być dostępne dla dostawców i przewoźników. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie przyjazdu auta w taki sposób, aby uniknąć zatorów i kolejek, a także zapewnić odpowiednie miejsca do załadunku i rozładunku towarów.

Funkcje kalendarzy i okien czasowych w VSS.net

Indywidualne kalendarze użytkowników

W VSS.net każdy użytkownik może mieć swój własny kalendarz, który może być przeglądany w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierowcy i pracownicy magazynu mają dostęp do aktualnych informacji na temat dostępności ramp, okien czasowych i dat oczekiwanych dostaw.

Rezerwacja okien czasowych i ramp

System umożliwia rezerwację okien czasowych i ramp w magazynie przez dostawców i przewoźników. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi i uniknięcie przeciążeń logistycznych.

Monitorowanie procesów załadunku i rozładunku

Kalendarze i okna czasowe to nie tylko narzędzia do organizacji transportu, ale także do monitorowania procesów załadunku i rozładunku. W VSS.net dostępna jest funkcja, która umożliwia śledzenie postępu prac, a także powiadamianie o ich ukończeniu. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych opóźnień i utrzymać sprawną organizację magazynu.

Definiowanie preferencji i grafiki zajętości

Firma SoftwareStudio oferuje swoim klientom szereg funkcjonalności związanych z kalendarzami i oknami czasowymi. W VSS.net można m.in. definiować okna czasowe dla poszczególnych dostawców i przewoźników, ustalać preferencje dotyczące godzin dostaw, rezerwować rampy i miejsca parkingowe, a także monitorować ich zajętość. System pozwala na wyświetlanie graficznej wizualizacji zajętości ramp i miejsc parkingowych oraz na generowanie raportów i analiz dotyczących wykorzystania zasobów magazynu.

Dlaczego warto zainteresować się systemem VSS.net i ofertą SoftwareStudio?

Kalendarze i okna czasowe

Kalendarze i okna czasowe

Kalendarze i okna czasowe to narzędzia, które służą do planowania i koordynacji różnych działań. Kalendarze to narzędzia, które pozwalają na planowanie wydarzeń i zadań w określonym czasie, zazwyczaj z podziałem na dni lub tygodnie. Okna czasowe to konkretne przedziały czasowe, w których możliwe jest wykonanie określonych działań.

Studio Awizacje VSS.net pozwala na zewnętrzne awizacje dostaw do magazynu. Rezerwacje te powiązane są z transportem (dostawy i wysyłki) i pozwalają na utworzenie harmonogramów dla magazynów i ramp załadowczych. W jaki sposób kalendarze i okna czasowe pomagają w pracy kierownika magazynu?

Kalendarze i okna czasowe mogą być używane w różnych celach

Takich jak planowanie pracy, dostaw towarów czy usług. W logistyce kalendarze i okna czasowe są szczególnie przydatne do planowania i koordynacji transportów oraz dostaw. Przykłady zastosowania kalendarzy i okien czasowych w logistyce to:

Zastosowania kalendarzy i okien czasowych

ZastosowanieOpis
Planowanie pracy magazynuKalendarze i okna czasowe mogą być używane do planowania pracy magazynu, w tym rozładunku i składowania towarów oraz obsługi klientów.
Awizacja dostawOkna czasowe mogą być używane do awizacji dostaw, czyli wcześniejszego powiadomienia magazynu o nadchodzących dostawach towarów.
Zarezerwowanie miejsca składowaniaKalendarze i okna czasowe mogą być używane do rezerwacji miejsca składowania dla określonych partii towarów.

Kalendarze i okna czasowe pozwalają na lepsze planowanie i koordynację działań.

Kalendarze i okna czasowe w systemie awizacji dostaw VSS.net

System awizacji dostaw VSS.net to rozwiązanie firmy SoftwareStudio, które umożliwia efektywne zarządzanie transportami magazynowymi. Pozwala on na tworzenie i rezerwację okien czasowych dla różnych typów transportów. Takich jak firmy kurierskie, kontenery, cysterny czy transporty całopaletowe. System umożliwia również przeglądanie i edycję awizacji w formie graficznej za pomocą kalendarzy.

Okno czasowe to zdefiniowany przedział czasowy niezbędny do realizacji określonych operacji logistycznych związanych z załadunkiem lub rozładunkiem określonego transportu. Okna czasowe mogą być ustalane na podstawie ilości i rodzaju dostarczanego towaru, dostępności ramp i pracowników magazynowych, a także preferencji kontrahentów i przewoźników. System VSS.net automatycznie oblicza czas obsługi auta i blokuje dostępne okna czasowe dla innych użytkowników.

Kalendarz to sposób na wyświetlanie zdarzeń w formie graficznej. System VSS.net oferuje możliwość podziału kalendarzy na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowymi, np. kalendarze wg. obiektów i kalendarze pozostałe. Kalendarze mogą być również podzielone na sloty odpowiadające np. rampom. Ponadto umożliwiają one dodawanie, edycję i usuwanie awizacji poprzez kliknięcie myszką na wybranej godzinie lub polu wydarzenia. Kalendarze mogą być również filtrowane według różnych kryteriów, np. firmy transportowej, statusu awizacji czy typu transportu.

System VSS.net jest przeznaczony dla firm, które chcą usprawnić zarządzanie harmonogramem pracy magazynu i zwiększyć wydajność operacji logistycznych. Co ważne system umożliwia również komunikację między pracownikami magazynu, kontrahentami i przewoźnikami za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. System jest dostępny przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną na system Android.

SoftwareStudio to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla branży logistycznej i produkcyjnej.

Firma oferuje m.in. systemy YMS, WMS, TMS oraz systemy integracji z innymi systemami informatycznymi. Firma zapewnia również wsparcie techniczne i szkolenia dla użytkowników swoich rozwiązań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie awizacji dostaw VSS.net lub innych produktach SoftwareStudio, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami lub odwiedzenia naszej strony internetowej: www.softwarestudio.com.pl.

Awizacje wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie  oraz tworzeniem harmonogramów.

Możliwe jest to dzięki logowaniu się dostawców oraz przewoźników do programu za pomocą przeglądarki internetowej. Po uwierzytelnieniu dostawcy/przewoźnika ma on możliwość rezerwacji wolnego terminu.

Kolejną ważną funkcjonalnością są okna czasowe. Pozwalają one na definiowanie okresów, w których dostawy są możliwe lub niemożliwe. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której dostawca przyjeżdża w nieodpowiednim czasie, co może prowadzić do opóźnień i problemów w realizacji zamówień.

W systemie VSS.net można także definiować okna czasowe dla poszczególnych klientów. Dzięki temu można dostosować harmonogram dostaw do indywidualnych potrzeb każdego z klientów, co zwiększa ich zadowolenie i lojalność.

Warto również zwrócić uwagę na funkcjonalność automatycznego przypisywania dostaw do okien czasowych. Dzięki temu system samodzielnie dobiera najlepszy termin dostawy, uwzględniając dostępność magazynów, czas transportu i preferencje klientów.

Oprócz powyższych funkcjonalności, SoftwareStudio oferuje także szereg innych narzędzi związanych z planowaniem i kontrolą dostaw, takich jak moduł zarządzania zamówieniami, śledzenie przesyłek czy raportowanie.

Kalendarz jako forma przedstawienia awizacji

Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Kalendarz wyświetla zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowymi np. Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok samych kalendarzy obiektów można również podzielić na sloty odpowiadające np. każdemu magazynierowi lub rampie.

Dodatkowo istnieje możliwość zablokowania wyświetlania poszczególnych widoków dla ustalonych przez klienta ról w programie np. firma transportowa z poziomu swojej roli może mieć dostęp do awizacji przypisanych wyłącznie do niej, natomiast kierownik magazynu może przeglądać kalendarze wszystkich zarejestrowanych firm oraz dynamicznie włączać lub wyłączać je z widoku kalendarza głównego.

Kalendarze w naszym rozwiązaniu posiadają możliwość dodawania, edycji i usuwania awizacji.

Kalendarz może być używany jako forma przedstawienia awizacji, czyli wcześniejszego powiadomienia o planowanych dostawach towarów. W takim przypadku kalendarz może zawierać informacje o dostawach, w tym:

 • Data dostawy
 • Czas dostawy
 • Rodzaj towaru
 • Miejsce dostawy

Kalendarz z awizacjami może być używany przez magazyn lub odbiorcę towarów do planowania i koordynacji dostaw. Może być również wykorzystywany przez dostawców i przewoźników do planowania transportów i dostosowywania się do harmonogramów pracy magazynu.

Kalendarz z awizacjami może być prowadzony ręcznie lub za pomocą oprogramowania, takiego jak narzędzie do zarządzania magazynem lub system do planowania transportów. Oprogramowanie takie umożliwia łatwiejsze zarządzanie dostawami i lepszą koordynację z dostawcami i przewoźnikami. Ważne jest, aby aktualizować kalendarz z awizacjami i upewnić się, że informacje są aktualne i dokładne.

Dopisywanie awizacji w kalendarzu

Dodawanie awizacji odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na wybranej godzinie. Dzięki temu wyświetlony zostaje formularz dopisania zdarzenia, w którym należy wypełnić pola opisane pogrubioną czcionką. Utworzone wydarzenia pojawiają się w kalendarzu jako pola, natomiast wydarzenia całodniowe pojawiają się jako wpisy w nagłówkach dni.

Edycja danych szczegółowych awizacji możliwa jest poprzez podwójne kliknięcie na polu wybranego wydarzenia, wyświetlając tym samym formularz edycji w takiej samej formie, jak formularz dopisania. Wydarzenia można również łatwo edytować przesuwając ich pola w kalendarzu, co pozwala na zmiany dni, natomiast zmiany ram czasowych można dokonać dzięki przeciąganiu kwadratów umieszczonych u góry i u dołu pola.

dopisanie awizacji
Dopisanie awizacji – lista kontrahentów

Możliwość szerokiej konfiguracji kalendarzy pozwala m.in. na:

 • ustalenie treści wyświetlanej w polach awizacji,
 • kolorów pól w zależności od magazynu i dostawcy,
 • dodatkowych oznaczeń graficznych dla każdego statusu awizacji
 • ustalenie godzin pracy magazynów.

 Duża elastyczność programu Studio Awizacje VSS.net oraz możliwość dostosowania kalendarza do potrzeb klienta sprawia, że praca z programem staje się jeszcze bardziej intuicyjna. Aby lepiej poznać program zapraszamy do sprawdzenia ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej.

  Platforma do awizacji

 • Platforma okna czasowe

  Platforma okna czasowe

  Platforma okna czasowe jest to inteligentne rozwiązanie do zarządzania czasem. System ten może być wykorzystywany w wielu różnych sytuacjach, w których istnieje potrzeba kontrolowania, optymalizowania i planowania czasu.
 • System awizacyjny

 • Okna czasowe – awizacja dostaw

  Definiowanie okien czasowych polega na określeniu, jakie działania lub procesy będą realizowane w danym przedziale czasowym oraz jakie będą ich ograniczenia lub wymagania. Może to obejmować np. określenie godzin, w których będą realizowane dostawy lub transporty, rodzaju ładunków, jakie będą przyjmowane w danym oknie czasowym, czy też wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów.
 • System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Zarządzanie awizacjami

 • Awizowanie dostaw SoftwareStudio

  Awizowanie dostaw SoftwareStudio

  Ochrona magazynu może kontrolować awizowanie dostaw. dostawy i ciężarówki oraz prowadzić ewidencję transportów poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i technologii, takich jak kontrola dostępu, kontrola ruchu, rejestracja transportów czy współpraca z dostawcami. Ochrona magazynu może również wdrożyć systemy informatyczne, które umożliwiają automatyzację procesów magazynowych i ułatwiają zarządzanie dostawami i transportami. Ważne jest, aby ochrona magazynu była
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • okna czasowe

  Okna czasowe

  Praca magazynu na oknach czasowych to sposób zarządzania procesami logistycznymi w magazynie, w którym dostawy towarów są planowane i realizowane w określonych przedziałach czasowych, zwanych oknami dostawy. W tym modelu pracy magazynu każda dostawa jest przypisana do okna dostawy, a magazyn jest przygotowywany do przyjęcia towarów w tym okresie.