Program awizacyjny

Spis treści Program awizacyjny

planowanie transportu

Program awizacyjny VSS.net pozwala na zarządzanie awizacjami, ewidencje ramp i tworzenie harmonogramów.

System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw, jak również wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. SoftwareStudio to producent oprogramowania dostarczający rozwiązania biznesowe dla firm sektora logistyki magazynowej, firm produkcyjnych, a także handlowych. Program awizacyjny

Oprogramowanie awizacyjne

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowa-niem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Program do zarządzania magazynem najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia specyfiki firmy logistycznej. Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowa-niem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Program awizacyjny podzielony został na role programowe, zdefiniowane odpowiednio dla:

 • działu transportu dając dostęp do wszelkich wymaganych danych,
 • bramy udostępniając najważniejsze informacje dla sprawnego ruchu z i na teren zakładu,
 • kontrahenta dając możliwość awizowania, a także kontrolowania należących do niego transportu.
program-awizacyjny

Program awizacyjny

Kalendarze

Wyróżniającą funkcją Studio Awizacje VSS.net są kaledarze, które umożliwiają na przeglądanie nadchodzących wydarzeń w przejrzysty sposób.

Z poziomu kalendarzy możliwe jest również dodawanie nowych wydarzeń, edycję transportów już zaawizowanych oraz dodanie uwag, wysłanie wiadomości mail, czy sms.

Integracja kamer

Drugą funkcjonalnością programu awizacyjnego jest możliwość integracji kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren zakładów.

program-awizacyjny

Program awizacyjny

Wykorzystanie kamer może ułatwić czynności związane z wjazdem na teren zakładu. Awizowany transport z podanym numerem rejestracyjnym, po wykryciu tablicy pojazdu przed bramą, odczyta jej znaki i porówna z danymi które figurują w bazie. Odnalezienie numeru rejestracyjnego, a także zgodność daty dostawy z bieżącą spowoduje otwarcie szlabanu. Program awizacyjny umożliwi również zmianę statusu transportu na “obecny na terenie zakładu”.

Wykorzystanie kamer zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo wizyt. Ogranicza te niepożądane oraz wspomaga przy szybkiej obsłudze pojazdów wjeżdżających oraz opuszczających teren zakładu.

System Awizacji Transportu
[pagelist child_of="482"]
DEMO

  Awizacje VSS.net

 • planowanie dostaw

  Planowanie dostaw

  Rozwiązanie SoftwareStudio związane z planowania dostaw i dystrybucji dostosowują podaż do popytu i pozwalają skutecznie reagować na nieoczekiwane problemy z łańcuchem dostaw. Planowanie dostaw do magazynu jest procesem podejmowania znaczących decyzji odnoszących się do procesów i zasobów logistycznych, funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa oraz współpracy w łańcuchach dostaw, prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu logistyki, wynikającego z celu.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • Platforma-awizacyjna

  Oprogramowanie awizacja dostaw

  Awizacja transportu, czyli okno czasowe. Dostawcy i przewoźnicy na bieżąco mają dostęp do aktualnego harmonogramu pracy magazynu. Widzą zajętość bram, doków magazynowych. Udostępniane informacje umożliwiają w orientacji co do wolnych godzinach. Dzięki rezerwacji okien czasowych mogą oni bez zbędnego oczekiwania dostarczyć towar do magazynu. W sytuacji gdy magazyn jest już zajęty, wiedzą, że ma po.
 • Platforma do awizacji

 • platforma do awizacji

  Platforma do awizacji

  Proces magazynowy to zestaw czynności, które są wykonywanie podczas przepływu towarów przez magazyn. Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być poprawnie realizowany należy zapewnić, oprócz warunków organizacyjnych, także warunki technologiczne. Te warto zacząć wdrażać do usprawnienia awizacji w magazynie.
 • System awizacyjny

 • system YMS zestawienia i raporty

  Zestawienia i raporty w programie awizacyjnym

  Program Awizacyjny VSS.net umożliwia przegląd danych w postaci zestawień, a także raportów. System YMS zapewnia raportowane, jak również mierzenie czasów. Rejestracja czasów: wjazdu na teren zakładu; podstawienia pod rampę; rozpoczęcia, a także zakończenia odprawy celnej, wyjazd z zakładu. Oprogramowanie YMS Oprogramowanie awizacyjneKalendarzeIntegracja kamer Raporty i zestawienia w programie awizacyjnym to porównanie awizacji z rzeczywistym podstawieniem auta. Inne raporty.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Awizacja-transportu

  Planowanie transportów do magazynu

  Planowanie transportów, czyli AWIZACJA TRANSPORTU. O wdrożeniu systemu planowania transportów należy pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. To jedno z istotniejszych zadań magazynu. Opóźnienia dostaw generują straty i negatywnie wpływają na relacje z klientami. To właśnie kontrola dostaw, śledzenie czasu transportu, monitorowanie przewoźników są kluczowe. Wpływają na wydajność.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?