+48 533 322 626

Program awizacyjny VSS.net pozwala na zarządzanie awizacjami, ewidencje ramp i tworzenie harmonogramów.

System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw, jak również wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. SoftwareStudio to producent oprogramowania dostarczający rozwiązania biznesowe dla firm sektora logistyki magazynowej, firm produkcyjnych, a także handlowych. Program awizacyjny

Oprogramowanie awizacyjne

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowa-niem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Program do zarządzania magazynem najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia specyfiki firmy logistycznej. Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowa-niem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Program awizacyjny podzielony został na role programowe, zdefiniowane odpowiednio dla:

 • działu transportu dając dostęp do wszelkich wymaganych danych,
 • bramy udostępniając najważniejsze informacje dla sprawnego ruchu z i na teren zakładu,
 • kontrahenta dając możliwość awizowania, a także kontrolowania należących do niego transportu.
program-awizacyjny

Program awizacyjny

Kalendarze

Wyróżniającą funkcją Studio Awizacje VSS.net są kaledarze, które umożliwiają na przeglądanie nadchodzących wydarzeń w przejrzysty sposób.

Z poziomu kalendarzy możliwe jest również dodawanie nowych wydarzeń, edycję transportów już zaawizowanych oraz dodanie uwag, wysłanie wiadomości mail, czy sms.

Integracja kamer

Drugą funkcjonalnością programu awizacyjnego jest możliwość integracji kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren zakładów.

program-awizacyjny

Program awizacyjny

Wykorzystanie kamer może ułatwić czynności związane z wjazdem na teren zakładu. Awizowany transport z podanym numerem rejestracyjnym, po wykryciu tablicy pojazdu przed bramą, odczyta jej znaki i porówna z danymi które figurują w bazie. Odnalezienie numeru rejestracyjnego, a także zgodność daty dostawy z bieżącą spowoduje otwarcie szlabanu. Program awizacyjny umożliwi również zmianę statusu transportu na „obecny na terenie zakładu”.

Wykorzystanie kamer zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo wizyt. Ogranicza te niepożądane oraz wspomaga przy szybkiej obsłudze pojazdów wjeżdżających oraz opuszczających teren zakładu.

System Awizacji Transportu

DEMO

  Awizacje VSS.net

 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być poprawnie realizowany należy zapewnić, oprócz warunków organizacyjnych, także warunki technologiczne. Te warto zacząć wdrażać do usprawnienia awizacji w magazynie za pomocą programu do awizacji dostaw. Program do awizacji dostaw Oprogramowanie awizacyjneKalendarzeIntegracja kamer Program do awizacji.
 • Platforma do awizacji

 • platforma do awizacji

  Platforma do awizacji

  Proces magazynowy to zestaw czynności, które są wykonywanie podczas przepływu towarów przez magazyn. Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być poprawnie realizowany należy zapewnić, oprócz warunków organizacyjnych, także warunki technologiczne. Te warto zacząć wdrażać do usprawnienia awizacji w magazynie.
 • System awizacyjny

 • System Awizacji Transportu

  System awizacji

  System awizacji pozwala na zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniając harmonogram czasu pracy magazynu. To kluczowy czynnik, ponieważ zwiększenie wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych jest uzależnione od sprawnego przepływu informacji. System awizacji Oprogramowanie awizacyjneKalendarzeIntegracja kamer Jak działa system awizacji ? System awizacji pozwala na zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniając harmonogram czasu pracy magazynu. Może być realizowane metodami ręcznej.
 • system YMS zestawienia i raporty

  Zestawienia i raporty w programie awizacyjnym

  Program Awizacyjny VSS.net umożliwia przegląd danych w postaci zestawień, a także raportów. System YMS zapewnia raportowane, jak również mierzenie czasów. Rejestracja czasów: wjazdu na teren zakładu; podstawienia pod rampę; rozpoczęcia, a także zakończenia odprawy celnej, wyjazd z zakładu. Oprogramowanie YMS Oprogramowanie awizacyjneKalendarzeIntegracja kamer Raporty i zestawienia w programie awizacyjnym to porównanie awizacji z rzeczywistym podstawieniem auta. Inne raporty.
 • System zarządzania awizacjami

 • System zarządzania awizacjami

  System zarządzania awizacjami

  Transport zewnętrzny jest integralną częścią systemu logistycznego, ponieważ stanowi główne ogniwo przepływu dostaw towarów. Aby udoskonalić transfer między zakładami, należy bliżej przyjrzeć się systemowi awizacji w transporcie. Oprogramowanie YMS Oprogramowanie awizacyjneKalendarzeIntegracja kamer System zarządzania awizacjami Oprogramowanie działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa do ewidencji, a także harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia nam.