Systemy YMS

Aplikacja okna czasowe

Systemy YMS to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce zoptymalizować swoje działania logistyczne i podnieść poziom obsługi klientów

Funkcje oferowane przez systemy YMS oraz platformę VSS.net są bardzo podobne i pozwalają na efektywne zarządzanie magazynem. Jednakże, każdy system ma swoje unikalne cechy, które mogą być bardziej lub mniej istotne dla konkretnego użytkownika. Dlatego warto dokładnie przeanalizować potrzeby swojego magazynu i wybrać narzędzie, które najlepiej odpowiada na te potrzeby.

Systemy zarządzania dziedziną magazynowo-logistyczną oferują wiele funkcji, w tym zarządzanie miejscem parkingowym, zarządzanie dokami załadunkowymi, śledzenie ładunków, harmonogramowanie dostaw, awizowanie transportów, raportowanie i wiele innych. Jednym z takich systemów jest YMS (Yard Management System), który odpowiada za zarządzanie ruchem pojazdów na terenie magazynu, w tym dokami załadunkowymi i parkingiem.

Najważniejsze funkcje systemu YMS to:

 • Rejestracja i identyfikacja pojazdów: System YMS pozwala na rejestrację i identyfikację pojazdów, a także kierowców, którzy wjeżdżają na teren magazynu. Dzięki temu można łatwo śledzić ruch pojazdów oraz ich lokalizację w czasie rzeczywistym.
 • Planowanie i harmonogramowanie: YMS pozwala na planowanie i harmonogramowanie czasu załadunku i rozładunku pojazdów na dokach załadunkowych. Dzięki temu można uniknąć opóźnień i optymalizować wykorzystanie zasobów.
 • Zarządzanie parkingiem: System YMS pozwala na efektywne zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie magazynu. Dzięki temu można zapobiegać blokadom na drogach, a także unikać zatorów na parkingach.
 • Śledzenie ładunków: YMS pozwala na śledzenie ładunków od momentu przyjęcia na terenie magazynu do momentu ich wyjazdu. Dzięki temu można skutecznie monitorować cały proces załadunku i rozładunku.
 • Raportowanie: System YMS umożliwia generowanie raportów i analizy danych dotyczących ruchu pojazdów na terenie magazynu, co umożliwia lepszą kontrolę i optymalizację procesów magazynowych.

Platforma VSS.net oferowana przez firmę SoftwareStudio również posiada wiele z tych cech. W ramach modułu Gate Assistant, VSS.net pozwala na planowanie i harmonogramowanie czasu załadunku i rozładunku pojazdów na dokach załadunkowych, zarządzanie miejscami parkingowymi oraz śledzenie ładunków. System pozwala również na rejestrację i identyfikację pojazdów oraz kierowców, którzy wjeżdżają na teren magazynu. Dzięki temu można efektywnie zarządzać ruchem pojazdów na terenie magazynu i optymalizować wykorzystanie zasobów. Ponadto, VSS.net oferuje również funkcje awizacyjne, które umożliwiają łatwe i szybkie zgłaszanie przyjazdu pojazdu na teren magazynu.

Systemy YMS to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce zoptymalizować swoje działania logistyczne i podnieść poziom obsługi klientów

Systemy YMS

Systemy YMS

Systemy YMS (ang. Yard Management System) są narzędziami służącymi do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. Systemy te pozwalają na lepszą organizację procesów dystrybucji i składowania, co przekłada się na wzrost wydajności i obniżenie kosztów firmy.

Systemy YMS zapewniają zarządzającym parkingami dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich miejscach parkingowych, w tym o wolnych i zajętych miejscach. Ponadto systemy YMS mogą również pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na parkingu, dzięki czemu zarządzający parkingiem mogą śledzić i monitorować wszystkie pojazdy, które do niego wjeżdżają.

Systemy YMS (Yard Management System) to rozwiązania informatyczne, które pomagają przedsiębiorstwom w zarządzaniu ruchem na terenie zakładów. A także przylegających do nich placach i parkingach. Systemy te mają na celu usprawnić procesy załadunku i rozładunku towarów, zwiększyć bezpieczeństwo i kontrolę nad pojazdami, a także poprawić współpracę z dostawcami i przewoźnikami.

Jedną z platform, która oferuje system YMS, jest VSS.net firmy SoftwareStudio. VSS.net to system do zarządzania magazynami i transportem, który integruje się z innymi systemami ERP, WMS, TMS czy SCM. VSS.net umożliwia planowanie okien czasowych dla operacji załadunku i rozładunku, automatyczną obsługę ruchu za pomocą szlabanów, wag, czytników RFID i tablic świetlnych, a także generowanie dokumentacji i raportów dla wizyt pojazdów.

Elektroniczna portiernia

System pozwala na zdalną obsługę kierowców za pomocą aplikacji mobilnej lub SMS. Kierowcy mogą zgłaszać swoje przyjazdy, otrzymywać instrukcje dotyczące parkowania, załadunku i rozładunku, a także potwierdzać wykonanie operacji.

Komunikacja z kierowcami

System VSS.net umożliwia wysyłanie wiadomości do kierowców w czasie rzeczywistym, np. o zmianach w harmonogramie, opóźnieniach lub awariach. System informuje także kierowców o dostępności miejsc parkingowych, doków czy wag.

Wizualizacja placu

Program VSS.net pokazuje graficznie stan placu i ruch pojazdów na nim. Użytkownik może łatwo sprawdzić, gdzie znajdują się poszczególne pojazdy, jak długo przebywają na terenie zakładu, jakie mają statusy i zadania.

Analiza danych

Aplikacja VSS.net gromadzi dane o wszystkich wizytach pojazdów i operacjach załadunku i rozładunku. Użytkownik może generować raporty i zestawienia, które pomagają w ocenie wydajności, kosztów i jakości procesów logistycznych.

Oprogramowanie do awizacji i zarządzania parkingami jest jednym z najważniejszych narzędzi, które mogą pomóc w zarządzaniu parkingami.

Systemy YMS są kluczowym elementem dla efektywnego zarządzania parkingami i awizacji. Umożliwiają one sprawne prowadzenie operacji logistycznych, co przekłada się na usprawnienie pracy firm transportowych i logistycznych. Przede wszystkim, systemy YMS ułatwiają rezerwację miejsc parkingowych, co pozwala na płynne zarządzanie przepływem pojazdów. Dodatkowo, zapewniają one kontrolę nad wolnymi miejscami, co jest niezbędne dla optymalizacji przestrzeni parkingowej.

Systemy YMS pozwalają również na efektywne pobieranie opłat parkingowych, co jest istotne dla utrzymania rentowności parkingu. Zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem systemów YMS gwarantuje większą precyzję i skuteczność w planowaniu logistycznym. Jest to szczególnie ważne w dużych firmach logistycznych, gdzie skomplikowane procesy wymagają zaawansowanych rozwiązań YMS. W takim przypadku, wybór systemu z bogatym zestawem funkcjonalności i możliwością integracji z innymi systemami IT jest kluczowy.

Jeśli chodzi o firmy specjalizujące się w określonym rodzaju transportu, istotne jest zwrócenie uwagi na specyfikę działalności. System YMS, który uwzględnia unikalne potrzeby transportu lotniczego, morskiego czy kolejowego, będzie najlepszym wyborem dla tych podmiotów. Takie dedykowane rozwiązania pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału branży.

Wreszcie, każda firma powinna dokładnie analizować własne potrzeby przed wyborem systemu YMS. Rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie stanu magazynu, rejestrowanie dostaw i odbiorów oraz wymianę informacji z klientami, jest nie tylko przydatne, ale może być nieodzownym narzędziem do prowadzenia efektywnej działalności. Dzięki dopasowaniu systemu YMS do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa, można osiągnąć znaczącą poprawę w obszarze logistyki i zarządzania parkingami.

Optymalizacja wykorzystania miejsc parkingowych

Systemy YMS mogą również pomóc w optymalizacji wykorzystania miejsc parkingowych. Dzięki czemu zarządzający parkingiem mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami i zwiększyć wykorzystanie miejsc parkingowych. Ponadto systemy YMS mogą również umożliwić przedsiębiorstwom parkingowym oferowanie usług wspierania klientów. W tym rezerwacji miejsc parkingowych i płatności za miejsca parkingowe.

Awizacja ładunków to proces powiadamiania o planowanej dostawie towarów. Dodatkowo awizacja ładunków pozwala na koordynację dostaw pomiędzy dostawcami, przewoźnikami i odbiorcami oraz na rezerwację okien czasowych dostawy.

Awizacja ładunków może odbywać się za pomocą różnych narzędzi, takich jak formularze papierowe, e-maile, telefony czy specjalne platformy internetowe. Awizacja ładunków jest szczególnie ważna w magazynach i centrum dystrybucyjnych, gdzie dostawy są realizowane w określonych przedziałach czasowych.

Oto kilka przykładów informacji, które mogą być przekazywane w procesie awizacji ładunków:

 • Data i godzina dostawy
 • Miejsce dostawy (adres, brama wjazdowa)
 • Rodzaj ładunku (opis towaru, wymiary, waga)
 • Rodzaj transportu (samochód, ciężarówka, kontener)
 • Dokumenty niezbędne do realizacji dostawy (np. list przewozowy, faktura)
 • Informacje o odprawie celnej (jeśli dotyczy)

Awizacja ładunków pozwala na lepsze koordynowanie dostaw i zmniejszenie ryzyka błędów i nieporozumień podczas realizacji dostaw.

VSS.net

Platforma VSS.net firmy SoftwareStudio również posiada wiele ciekawych funkcji, które pozwalają na efektywne zarządzanie magazynem.

Oprogramowanie Studio VSS.net oferuje rozwiązania, które skutecznie przyczyniają się do usprawnienia procesów logistycznych. Dzięki naszym narzędziom, możliwe jest nie tylko skrócenie czasu realizacji zamówień, ale również znaczące obniżenie kosztów operacyjnych. Nasza platforma umożliwia efektywną automatyzację wielu kluczowych procesów magazynowych, co bezpośrednio wpływa na wzrost efektywności pracy.

Ponadto, nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o integracji, co pozwala na łatwe połączenie z innymi systemami takimi jak ERP czy TMS, zwiększając kontrolę nad całokształtem procesów logistycznych. Funkcjonalność raportowania i analizy danych, którą oferuje Studio VSS.net, umożliwia głęboką analizę i pomaga w podejmowaniu przemyślanych decyzji zarządczych.

W dodatku, obsługa urządzeń mobilnych jest kluczową cechą naszego systemu, co gwarantuje wygodę i mobilność pracowników magazynu, jednocześnie podnosząc efektywność ich pracy. Każda z tych funkcji współgra ze sobą, tworząc kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnego magazynu.

Systemy YMS najlepsze dla centrum logistycznego

Systemy YMS (ang. Yard Management System) są narzędziami służącymi do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. Systemy te pozwalają na lepszą organizację procesów dystrybucji i składowania, co przekłada się na wzrost wydajności i obniżenie kosztów firmy.

Jaki system YMS będzie najlepszy dla centrum logistycznego, zależy od wielu czynników, takich jak:

 1. Wielkość centrum logistycznego. W przypadku dużych centrów logistycznych, lepszym wyborem będzie system YMS z wieloma funkcjonalnościami i możliwością integracji z innymi systemami IT.
 2. Rodzaj transportu. Do centrów specjalizujących się w konkretnym rodzaju transportu (np. lotniczym, morskim, kolejowym itp.). Lepszym wyborem będzie system YMS z funkcjami uwzględniającymi specyfikę danego rodzaju transportu.
 3. Potrzeby centrum logistycznego. Ważne jest, aby wybrać system YMS odpowiadający potrzebom centrum logistycznego. Takim jak np. potrzeba monitorowania stanu magazynu, rejestrowania dostaw i odbiorów, wymiana informacji z klientami itp.
 4. Możliwości finansowe: Należy wziąć pod uwagę, że rozwiązania mogą być kosztowne. Będą wymagały sporych nakładów na sfinansowanie inwestycji.

Wizualizacja zajętości miejsc parkingowych dla ciężarówek

Systemy wizualizacji zajętości miejsc parkingowych dla ciężarówek również ułatwiają śledzenie i monitorowanie dostaw. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z systemów, aby śledzić przesyłki i uzyskać informacje na temat dostaw, w tym daty, czasu i miejsca dostawy. Systemy te są przydatne w zarządzaniu procesem dostaw i zapewniają lepszą kontrolę nad procesem.

Wizualizacja zajętości miejsc parkingowych dla ciężarówek są bardzo przydatne dla przedsiębiorców, którzy transportują towary. Systemy te umożliwiają przedsiębiorcom śledzenie i monitorowanie dostaw, co pozwala im lepiej zarządzać flotą pojazdów i zapobiegać przestojom w dostawach. Są również przydatne w planowaniu tras dostaw i wykorzystują algorytmy do przewidywania zajętości miejsc parkingowych. Systemy te są niezbędne dla przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować swoje procesy dostawy.

Systemy YMS (ang. Yard Management System) to narzędzia, które pozwalają na zarządzanie ruchem i przepływem towarów na terenie magazynów, portów, centrów dystrybucyjnych oraz innych obiektów logistycznych.

Wśród najciekawszych funkcji oferowanych przez te systemy można wymienić:

 1. Monitorowanie stanu magazynu – dzięki YMS można na bieżąco śledzić ilość towarów znajdujących się w magazynie oraz ich lokalizację. Dzięki temu można szybko reagować na ewentualne braki lub nadmiary.
 2. Planowanie i optymalizacja przepływu towarów – systemy YMS pozwalają na zoptymalizowanie procesów logistycznych, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zamówień oraz zmniejszenie kosztów.
 3. Automatyzacja procesów – YMS umożliwiają automatyzację wielu procesów, takich jak np. przyjmowanie i wydawanie towarów, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy magazynu.
 4. Integracja z innymi systemami – systemy YMS mogą być zintegrowane z innymi narzędziami, takimi jak systemy ERP czy TMS, co pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie procesami logistycznymi.
 5. Raportowanie i analiza danych – YMS umożliwiają generowanie różnego rodzaju raportów oraz analizowanie danych, co pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie magazynem oraz podejmowanie trafnych decyzji.

  Systemy YMS

 • Planowanie transportu

  YMS program

  YMS program dla przewoźników to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie terenem magazynowym i transportem towarów. System YMS dla przewoźników może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa zajmujące się transportem towarów.
 • Zarządzanie awizacjami

 • oprogramowanie do awizowania

  Oprogramowanie do awizowania

  Oprogramowanie do awizowania to aplikacja lub system, który umożliwia wysyłanie awizacji o planowanych dostawach lub odbiorach towarów lub usług. Awizacje mogą być wysyłane za pomocą różnych narzędzi, takich jak wiadomości e-mail, SMS-y, komunikatory internetowe lub specjalne aplikacje do awizacji.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Planowanie transportów do magazynu

  Planowanie transportów do magazynu

  Planowanie transportów do magazynu wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, takich jak odległość, czas trasy, rodzaj pojazdu, wymagane pozwolenia i ograniczenia drogowe oraz koszty paliwa i opłat za przejazd.
 • Program do zarządzania dostawami

  Program do zarządzania dostawami

  Program do zarządzania dostawami to narzędzie, które służy do planowania, koordynowania i monitorowania dostaw towarów. Programy do zarządzania dostawami mogą być stosowane zarówno przez przewoźników, jak i przez firmy, które realizują dostawy we własnym zakresie.
 • Zarządzanie dokami

  Zarządzanie dokami

  Zarządzanie dokami to proces polegający na koordynowaniu ruchu towarów i pojazdów oraz zapewnieniu sprawnej realizacji dostaw w doku (np. doku magazynowego, terminalu kontenerowego itp.). Zarządzanie dokami ma na celu optymalizację procesów logistycznych oraz uniknięcie ewentualnych opóźnień lub problemów.