YMS system

YMS system to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia na bieżąco monitorowanie obiektów i kontrolowanie dostępu do nich

YMS system to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia na bieżąco monitorowanie obiektów i kontrolowanie dostępu do nich. Dzięki temu narzędziu, ochrona ma pełną kontrolę nad ruchem osób na terenie obiektu, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność działań. YMS system jest łatwy w obsłudze i umożliwia generowanie raportów i statystyk, co pozwala na optymalizację działań ochrony. To niezwykle przydatne narzędzie dla każdej firmy, która dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i obiektów.

YMS (Yard Management System) to system zarządzania placem, który umożliwia kontrolowanie oraz optymalizację procesów związanych z obsługą ciężarówek na terenie zakładu. Oprogramowanie to jest szczególnie przydatne w przypadku firm logistycznych, magazynów oraz centrów dystrybucyjnych.

YMS pozwala na śledzenie czasu pobytu samochodów ciężarowych na terenie obiektu, co pozwala na skuteczną kontrolę ruchu pojazdów oraz ich załadunku i rozładunku. Dzięki temu, możliwe jest uniknięcie kolejek, zatorów i ograniczenie czasu oczekiwania kierowców.

Jednym z dostępnych rozwiązań w tym zakresie jest system StudioSystem firmy SoftwareStudio. System ten pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji czasu pobytu samochodów na terenie placu magazynowego, a także na śledzenie ich lokalizacji oraz planowania dostaw. Dzięki temu, pracownicy magazynu oraz kierowcy są w stanie lepiej koordynować swoje działania i szybciej realizować dostawy.

Warto zaznaczyć, że system YMS nie tylko pozwala na skuteczną kontrolę ruchu samochodów na placu, ale również na śledzenie innych ważnych informacji. Dzięki możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym, na bieżąco można sprawdzać, które rampy magazynowe są zajęte, a które wolne, co ułatwia przydział zasobów i organizację pracy personelu.

System YMS umożliwia także kontrolę dostaw i transportu. Dzięki awizacji kierowców w systemie VSS.net możliwe jest śledzenie dostaw oraz mierzenie czasu pobytu kierowcy na terenie zakładu. Dodatkowo, raportowanie i mierzenie czasów pozwala na monitorowanie czasu obsługi (załadunku/rozładunku) oraz czasu trwania odpraw celnych.

Ochrona obiektów jest także ważnym aspektem systemu YMS. Dzięki zapisom w programie VSS.net, na bieżąco można śledzić, kto, kiedy i jak długo przebywał na terenie zakładu. W przypadku sytuacji kryzysowych lub podejrzeń dotyczących nieprawidłowości, możliwe jest natychmiastowe zlokalizowanie osób przebywających na terenie obiektu.

Podsumowując, system YMS to niezbędne narzędzie dla każdego magazynu oraz centrów dystrybucyjnych, które pozwala na skuteczne zarządzanie placem oraz kontrolę czasu pobytu samochodów ciężarowych. StudioSystem firmy SoftwareStudio oferuje w tym zakresie kompleksowe rozwiązania, umożliwiające prowadzenie ewidencji, planowanie dostaw.

YMS system to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia na bieżąco monitorowanie obiektów i kontrolowanie dostępu do nich

YMS system

YMS System to rozwiązanie informatyczne, który umożliwia zarządzanie terenem magazynu dystrybucyjnego. YMS pozwala na koordynację ruchu pojazdów na terenie magazynu, planowanie dostaw i rozładunków, a także monitorowanie stanu magazynu i zasobów.

YMS rozwiązanie awizacyjne pozwala na zarządzanie oraz kontrolę pracy poszczególnych uczestników procesu logistycznego. Wykorzystuje do tego technologię chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Wspiera nie tylko firmę w zarządzaniu procesami logistycznymi, transportami, planowaniem dostaw, ale także przewoźników.

Aplikacja Android umożliwia awizacje dostaw przez spedytorów. Ponadto program rejestruje i kontroluje cel, czas oraz przebieg transportu. Eliminuje spiętrzenia realizacji zleceń i problem kolejek przed magazynem. Wystawiane na bramie przepustki, czyi drukowane lub elektroniczne. Pozwalają na weryfikację i historię wizyt osób i transportów na terenie zakładu produkcyjnego (przemysłowego).

YMS Android awizacja dostaw

Rozwiązanie awizacyjne pozwala na zarządzanie oraz kontrolę pracy poszczególnych uczestników procesu logistycznego. Wykorzystuje do tego technologię chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Wspiera nie tylko firmę w zarządzaniu procesami logistycznymi, transportami, planowaniem dostaw, ale także przewoźników. Aplikacja Android umożliwia awizacje dostaw przez spedytorów.

YMS system działa w oparciu o program VSS.net, który umożliwia na bieżąco śledzenie ruchu osób na terenie obiektu. Dzięki temu ochrona może szybko zareagować w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar czy atak terrorystyczny, YMS system umożliwia szybkie i skuteczne działanie, ponieważ ochrona ma kontrolę i wiedzę na temat tego, kto w danym momencie znajduje się na terenie zakładu.

YMS system jest bardzo łatwy w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej. Dzięki temu każdy pracownik ochrony może korzystać z tego narzędzia, co znacznie ułatwia pracę i zwiększa efektywność działań. Ponadto, YMS system umożliwia generowanie raportów i statystyk, które pozwalają na analizę ruchu osób na terenie obiektu. To niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na optymalizację działań ochrony i poprawę bezpieczeństwa na terenie obiektu.

YMS system to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania dostępem do obiektów i terenów chronionych.

Dzięki niemu można monitorować i kontrolować ruch osób i pojazdów na określonym obszarze, a także zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. W tym artykule przedstawimy główne zalety i funkcjonalności YMS system, a także pokażemy jak współpracuje on z programem VSS.net.

YMS system to system kontroli dostępu oparty na technologii RFID (Radio Frequency Identification). Każda osoba lub pojazd wchodzący na teren chroniony otrzymuje specjalną kartę lub identyfikator, który jest odczytywany przez czytniki umieszczone przy bramach, drzwiach lub innych punktach dostępu. System rejestruje datę, godzinę i miejsce wejścia i wyjścia każdego użytkownika, a także sprawdza czy ma on odpowiednie uprawnienia do dostępu do danego obszaru. W ten sposób system zapobiega nieautoryzowanemu wstępowi na teren chroniony, a także umożliwia śledzenie ruchu osób i pojazdów.

YMS system jest zintegrowany z programem VSS.net, który jest systemem do zarządzania ochroną obiektów.

Program VSS.net umożliwia zdalne sterowanie i nadzór nad systemami alarmowymi, kamerami monitoringu, czujnikami ruchu i innymi urządzeniami zabezpieczającymi obiekt. VSS.net pozwala również na tworzenie raportów i statystyk dotyczących pracy ochrony, zdarzeń alarmowych i incydentów bezpieczeństwa. Program VSS.net odbiera dane z YMS system i wykorzystuje je do analizy i oceny sytuacji na terenie chronionym. Na podstawie zapisanych informacji w programie VSS.net ochrona obiektów ma na bieżąco informację kto, kiedy i jak długo przebywał na określonym terenie, a w sytuacjach kryzysowych mamy kontrolę i wiedzę kto w danym momencie znajduje się na terenie zakładu.

YMS system to system kontroli dostępu, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Dzięki niemu można łatwo zarządzać dostępem do obiektów i terenów chronionych, a także monitorować i kontrolować ruch osób i pojazdów. YMS system jest kompatybilny z programem VSS.net, który jest systemem do zarządzania ochroną obiektów. Razem tworzą kompleksowe rozwiązanie do ochrony obiektów przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

awizacja kierowcy

Ponadto program rejestruje i kontroluje cel, czas oraz przebieg transportu. Eliminuje spiętrzenia realizacji zleceń i problem kolejek przed magazynem. Wystawiane na bramie przepustki (drukowane lub elektroniczne) pozwalają na weryfikację. A także historię wizyt osób i transportów na terenie zakładu produkcyjnego (przemysłowego).

platforma do awizacji
platforma do awizacji

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu. Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie.

YMS – dopisywanie awizacji

System YMS może być wykorzystywany w różnych typach magazynów dystrybucyjnych, takich jak np. magazyny wysokiego składowania, magazyny konsolidacyjne czy magazyny cross-docking.

YMS system może udostępniać różne narzędzia i funkcje, takie jak:

 1. Zarządzanie terenem magazynu: System umożliwia zarządzanie ruchem pojazdów na terenie magazynu, a także planowanie miejsc postoju i rozładunku.
 2. Rejestrowanie dostaw: System umożliwia rejestrowanie dostaw towarów do magazynu, wraz z informacjami o ich rodzaju, ilości, wagach itp.
 3. Monitorowanie stanu magazynu: System pozwala na śledzenie stanu magazynu i zasobów, tak aby użytkownik mógł wiedzieć, jaki towar jest dostępny w magazynie.
 4. Wymiana informacji: System umożliwia wymianę informacji z klientami i dostawcami, takich jak np. informacje o statusie dostaw, ewentualnych opóźnieniach itp.

System YMS może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową. Wdrożenie takiego systemu pozwala na lepszą organizację pracy w magazynie dystrybucyjnym i poprawę wydajności, a także na oszczędność czasu i kosztów.

Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Program online do awizacji dostaw umożliwia awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem. Na serwerach SoftwareStudio (chmura prywatna w data center ATM w Warszawie w środowisku VMware) zainstalowany jest serwer aplikacji Microsoft IIS oraz server baz danych SQL. Użytkownicy systemu korzystając z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, łącząc się z serwerem za pośrednictwem przeglądarki internetowej mają możliwość rejestrowania planowanych dostaw.

Awizacje dostaw Android

Aplikacja „okien czasowych” umożliwia dostawcy szybki wybór dostępnego czasu w magazynie na rozładunek. Logistyk określa ramy czasowe dla konkretnego zlecenia lub dostawy. Pozwala na wybór optymalnych, pod względem dojazdu na załadunek i terminu dostawy, okien czasowych. Awizacja dostawy Android posiada informacje związane z transportem towaru oraz dane kierowcy i samochodu. Magazyn natomiast poprzez system awizacji otrzymuje informacje jakie w kolejności wysyłki wymagają przygotowania. Może dzięki temu optymalizować prace kompletacyjne i organizować miejsce w magazynie.

YMS nowe awizo

Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Program Online do awizacji dostaw umożliwia awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem. Na serwerach SoftwareStudio (chmura prywatna w data center ATM w Warszawie w środowisku VMware) zainstalowany jest serwer aplikacji Microsoft IIS, a także server baz danych SQL. Użytkownicy systemu korzystając z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, łącząc się z serwerem za pośrednictwem przeglądarki internetowej mają możliwość rejestrowania planowanych dostaw.

YMS system
Awizacja kierowcy

Planowania wysyłek z magazynu

Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

 • OKNA CZASOWE. Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie i kierowanie harmonogramem rozładunków, a także załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu i pozwala uniknąć występowania tzw. „wąskich gardeł”.
 • PROGRAM DO PROWADZENIA MAGAZYNU. Program do prowadzenia magazynu można uruchamiać na urządzeniach na systemie Android. Oraz za pomocą przeglądarki Internetowej: Chrome, FireFox, Safarii, Internet Explorer, Edge, a także Opera. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.NET pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych. A także lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Program do zarządzania magazynem WMS wykracza daleko poza standardowe funkcje zintegrowanych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu, a także dystrybucję towarów. Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII.

  Awizacje VSS.net

 • Platforma awizacyjna

  Platforma awizacyjna

  Platforma awizacyjna z harmonogramem transportu jest wysoce wydajnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które może być wykorzystywane przez firmy transportowe do zapewnienia płynnego przepływu towarów i usług. Platforma umożliwia szybkie i bezpieczne wymiany danych, takich jak informacje o towarach, informacje o przewoźnikach i dostawcach, informacje o stanie transportu i inne istotne informacje. Platforma pozwala także na monitorowanie
 • VSS system

  System VSS

  System VSS (Vehicle Scheduling System) to zaawansowany system monitorowania pojazdów, który może być wykorzystywany w magazynach do zarządzania dokami, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i awizowania samochodów. System VSS wykorzystuje technologię skanowania RFID i kamer w celu identyfikacji pojazdów. System jest wyposażony w kamerę, która skanuje tablicę rejestracyjną pojazdu i automatycznie wprowadza numer rejestracyjny pojazdu do systemu.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • program do awizacji android

  Program do awizacji Android

  Awizacja to proces informowania o dostawie towarów lub usług, zwykle poprzez wysłanie wiadomości lub sygnału do odbiorcy. Program do awizacji na platformie Android to aplikacja, która umożliwia awizowanie dostaw na urządzeniach z systemem Android.
 • VSS system

  Program do awizacji dostaw

  Zarządzanie przedziałami czasowymi dostaw w magazynie jest ważne. Umożliwia to program do awizacji dostaw. Ponieważ pozwala koordynować dostawy towarów i zapewnia, że magazyn jest w pełni wykorzystywany. Może to pomóc w zmniejszeniu kosztów magazynowania i umożliwić lepsze zarządzanie zapasami i przepływem towarów.
 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.