Awizo. Dopisanie awizacji

Jednym z najważniejszych aspektów awizacji w aplikacji VSS.net jest możliwość budowania zaawansowanych wskaźników KPI

Awizo to jedna z najważniejszych funkcjonalności aplikacji VSS.net. Dzięki niej użytkownicy mogą na bieżąco śledzić status swoich przesyłek i dostaw, co pozwala na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek problemów. Dodatkowo, awizacja umożliwia budowanie zaawansowanych wskaźników KPI, co jest niezwykle istotne dla firm, które chcą monitorować swoją wydajność i efektywność.

System VSS.net oferuje wiele narzędzi, które umożliwiają sprawną organizację i zarządzanie procesami logistycznymi. Jednym z takich narzędzi jest moduł Awizo, który pozwala na dopisanie nowych awizacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dział logistyki lub transportu może na bieżąco monitorować i zarządzać procesami dostaw.

Zaawansowany panel, dostępny w aplikacji VSS.net, pozwala na łatwe śledzenie statusu dostaw i wysyłek na bramach. Wszystkie informacje dotyczące nowych awizacji, w tym ich status i czas przyjazdu, są zbierane i prezentowane w jednym miejscu. Dzięki temu, pracownicy logistyki lub transportu mogą błyskawicznie reagować na zmiany w planach dostaw i w razie potrzeby modyfikować harmonogramy.

System VSS.net pozwala na śledzenie statusu awizacji w czasie rzeczywistym, co jest szczególnie istotne w przypadku nagłych zmian w planach dostaw. Za pomocą modułu Awizo możliwe jest również prowadzenie szczegółowej analizy procesów logistycznych, co pozwala na budowanie skutecznych wskaźników KPI i optymalizację procesów.

Dzięki funkcjonalności Drag & Drop, dodawanie nowych awizacji w systemie VSS.net jest intuicyjne i łatwe. Wystarczy przeciągnąć i upuścić odpowiednią pozycję na kalendarzu rezerwacji, aby dopisać nową dostawę lub wysyłkę. Taka prostota obsługi pozwala na szybkie i sprawnie zarządzanie procesami logistycznymi, co zwiększa efektywność pracy i skraca czas realizacji dostaw.

Wnioski

Awizo dopisanie awizacji w aplikacji VSS.net to narzędzie, które umożliwia sprawną organizację i zarządzanie procesami logistycznymi. Dzięki temu modułowi, firma może na bieżąco monitorować i kontrolować procesy dostaw, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne zmiany w harmonogramach. Wszystkie informacje są zbierane i prezentowane w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie procesami logistycznymi i pozwala na szybką analizę wyników. Prosta obsługa systemu, dzięki funkcjonalności Drag & Drop, pozwala na błyskawiczne dopisywanie nowych awizacji, co zwiększa efektywność pracy i skraca czas realizacji dostaw.

Jednym z najważniejszych aspektów awizacji w aplikacji VSS.net jest możliwość budowania zaawansowanych wskaźników KPI

Awizo. Dopisanie awizacji

Awizo transportu z dostawą do magazynu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie transportem towarów do magazynu. Oprogramowanie to służy do rejestrowania dostaw, monitorowania statusu transportu, planowania tras i kierowców, a także do wymiany informacji z klientami i dostawcami.

Dopisanie awizacji jest podstawową czynnością w programie awizacyjnym. Awizacja transportów przez stronę www, albo też telefon komórkowy z systemem Android. Ponadto awizo transportu z dostawą do magazynu może być wykorzystywane przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów do magazynu. Oprogramowanie to może być dostępne w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową.

System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas, a także przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów (doków, bram, jak również wag).

Awizo w aplikacji VSS.net to nie tylko narzędzie do śledzenia statusu przesyłek, ale również cenne źródło danych dla firm. Dzięki temu narzędziu można zbierać wiele informacji na temat procesu dostawy i wykorzystać je do budowania zaawansowanych wskaźników KPI. W ten sposób można jeszcze lepiej kontrolować swoją działalność i działać jak najbardziej efektywnie.

Planowanie dostaw do magazynu i korzystanie z kalendarza jest ważne z wielu powodów.

Po pierwsze, zapewnia, że ​​magazyn nie jest przeciążony wszystkimi dostawami na raz, co może prowadzić do opóźnień w przetwarzaniu i realizacji zamówień. Po drugie, umożliwia to magazynowi lepsze planowanie potrzeb kadrowych, ponieważ będzie wiedział z wyprzedzeniem, kiedy spodziewane są duże przesyłki i może odpowiednio zaplanować. Wreszcie, korzystanie z kalendarza może pomóc w uniknięciu nieodebranych lub opóźnionych dostaw, a także potencjalnych kar za przekroczenie okien dostawy.

Istnieje kilka różnych sposobów planowania dostaw do magazynu. Jedną z opcji jest użycie systemu FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), co oznacza, że ​​pierwsze dostawy będą przetwarzane jako pierwsze. Może to być pomocne w zapobieganiu zaległościom, ale może również prowadzić do opóźnień, jeśli duża przesyłka nadejdzie niespodziewanie. Inną opcją jest zastosowanie systemu opartego na kalendarzu, który zapewnia większą elastyczność i może pomóc w uniknięciu opóźnień.

Korzyści z używania kalendarza do planowania dostaw do magazynu są liczne.

Po pierwsze, pozwala na bardziej elastyczny harmonogram dostaw, co może być pomocne w unikaniu opóźnień. Po drugie, może pomóc uniknąć nieodebranych lub opóźnionych dostaw, a także potencjalnych kar za przekroczenie okien dostawy. Wreszcie, korzystanie z kalendarza może pomóc w lepszym planowaniu potrzeb kadrowych, ponieważ magazyn będzie wiedział z wyprzedzeniem, kiedy spodziewane są duże przesyłki.

Chociaż istnieje wiele różnych sposobów planowania dostaw do magazynu, korzystanie z kalendarza jest często najlepszą opcją. Pozwala na bardziej elastyczny harmonogram dostaw, co może być pomocne w unikaniu opóźnień. Może również pomóc w uniknięciu nieodebranych lub opóźnionych dostaw, a także potencjalnych kar za przekroczenie okien dostawy. Wreszcie, korzystanie z kalendarza może pomóc w lepszym planowaniu potrzeb kadrowych, ponieważ magazyn będzie wiedział z wyprzedzeniem, kiedy spodziewane są duże przesyłki.

Aby rozpocząć proces awizacyjny należy na samym początku stworzyć podstawę – Awizo. Formularz składa się z kilku sekcji, w której znajdują się pola, które należy wypełnić, by móc zapisać nową awizację transportu.

Awizo. Miejsce rejestracji

Kliknięcie na pozycję Nowy spowoduje pojawienie się sekcja, w której należy wybrać obiekt.

Awizacje obiekt

Wybranie obiektu spowoduje pojawienie się kolejnego panelu, w którym należy wybrać magazyn na terenie obiektu do którego awizujemy transport. Powiązanie pomiędzy obiektem, a magazynem, czyli przypisanie magazynu do obiektu wykonuje się w programie – grupa kartoteki, pozycja magazyn.

Wybór magazynu

Jeśli do danego obiektu przypisana jest więcej niż jedna brama pojawi się panel, w którym należy wybrać bramę przez którą transport ma wjechać na teren obiektu. Jeśli w programie nie ma rozróżnionych bram, system przejdzie automatycznie do kolejnego etapu.

wybór bramy

Awizo

Wybrany obiekt, magazyn, jak również brama będą już uzupełnione w sekcji awizo. Następnym krokiem jest uzupełnienie pozostałych danych w sekcji awizo. Zawartość listy kontrahentów uzupełnia się na podstawie kartoteki kontrahentów.

dopisanie awizacji

W sekcji awizo po wybraniu celu transportu uzupełniamy:

 • kontrahenta;
 • rodzaj awizacji;
 • rodzaj transportu;
 • asortyment;
 • ilość palet;
 • rodzaj palet;
 • daty rozpoczęcia, a także zakończenia awizacji;
 • numer zamówienia SAP.
Awizo

Awizo. Transport

W sekcji transport możliwe jest zaznaczenie punktu transport dostawcy, który automatycznie przypisuje kontrahenta jako przewoźnika. Jeśli tego nie zrobimy wymagane jest wybranie firmy przewozowe. Lista przewoźników składa się z danych kartoteki przewoźników. Pozostałe dane w sekcji transport dotyczą numeru awizacji, danych pojazdu, którym będzie realizowany tranzyt, ajk również kierowcy.

dokument awizacyjny

Ostatnią sekcją jest podsumowanie w którym można wpisać uwagi do awizacji.

Zapis

Gdy już uzupełnione są dane wymagane (pola opisane pogrubioną czcionką), by zapisać należy wybrać przycisk ZAPISZ. Dopisana awizacja spowoduje pojawienie się jej w zestawieniu Awizacje, a także kalendarzach (ogólnym, dla danego obiektu i magazynu)

Awizo kalendarz

  Awizacje VSS.net

 • kartoteka kontrahentów

  Kartoteki

  Kartoteki VSS są tworzone na podstawie informacji wprowadzonych przez operatora. Każda kartoteka zawiera informacje dotyczące dostawy, w tym datę i godzinę wjazdu i wyjazdu, liczbę pojazdów, dostawców, itp. Dzięki temu system może monitorować wszystkie pojazdy, które wjeżdżają na teren centrum logistycznego.
 • Planowanie transportów

  Planowanie transportów VSS

  Planowanie transportów w oparciu o harmonogramy pracy magazynu to jeden z najistotniejszych elementów skutecznego zarządzania logistyką. Zastosowanie harmonogramów pracy magazynu w celu skutecznego planowania transportów daje firmie wiele korzyści.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • VSS system

  Program do awizacji dostaw

  Zarządzanie przedziałami czasowymi dostaw w magazynie jest ważne. Umożliwia to program do awizacji dostaw. Ponieważ pozwala koordynować dostawy towarów i zapewnia, że magazyn jest w pełni wykorzystywany. Może to pomóc w zmniejszeniu kosztów magazynowania i umożliwić lepsze zarządzanie zapasami i przepływem towarów.
 • System awizacyjnySystem zarządzania awizacjami

 • planowanie transportów magazynowych

  Awizacje klienta. Rola „kontrahent” systemu VSS.net

  Jeśli kontrahent chce rejestrować awizacje za pomocą strony internetowej, może to oznaczać, że firma posiada specjalną aplikację do awizacji dostępną online. Aplikacja ta może umożliwiać kontrahentowi rejestrowanie awizacji za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
 • Systemy YMS

 • Transport awizacje

  Transport awizacje

  Magazynowanie jest kluczowym elementem w każdym biznesie. Magazynowanie ma na celu utrzymanie produktów i materiałów, aby mogły one być dostarczone klientom w odpowiednim czasie i miejscu. Aby magazynowanie było efektywne, ważne jest, aby dostawy były dokładnie awizowane.