Awizacja kierowcy online

Awizacja kierowcy

Rejestracja czasów w systemie YMS (Yard Management System) pozwala na bieżąco monitorować czas trwania poszczególnych etapów procesu logistycznego

Awizacja kierowcy online w systemie VSS.net to zaawansowane narzędzie do zarządzania procesami logistycznymi. Umożliwia ono skuteczne planowanie, monitorowanie i analizę działań, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawę jakości obsługi klientów. Dzięki modułom zarządzania placem YMS i awizacji dostaw, system VSS.net zapewnia pełną kontrolę nad procesami logistycznymi, minimalizując ryzyko opóźnień i błędów oraz optymalizując wykorzystanie zasobów.

Awizacja Kierowcy Online w Systemie VSS.net

Awizacja kierowcy online w systemie VSS.net to narzędzie, które umożliwia łatwe i szybkie zarządzanie procesem logistycznym w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie planować i kontrolować czas dostaw, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy oraz poprawę jakości obsługi klientów.

Kluczowe Funkcje Awizacji Kierowcy Online

Jednym z kluczowych elementów systemu VSS.net jest raportowanie i mierzenie czasów. Dzięki temu można dokładnie śledzić przebieg procesu logistycznego, od momentu wjazdu kierowcy na teren zakładu, poprzez podstawienie pod rampę, rozpoczęcie i zakończenie odprawy celnej, aż do wyjazdu z zakładu. Awizacja kierowcy online to nie tylko usprawnienie procesów magazynowych, ale również narzędzie pozwalające na śledzenie czasów pracy kierowców oraz mierzenie efektywności działań.

Moduł Zarządzania Placem YMS

Jednym z głównych elementów systemu VSS.net jest moduł do zarządzania placem YMS, umożliwiający sprawne planowanie i koordynowanie ruchu pojazdów na terenie magazynu czy zakładu produkcyjnego. Dzięki temu modułowi możliwe jest dokładne monitorowanie czasów wjazdu i wyjazdu kierowców z terenu zakładu, co jest szczególnie ważne w kontekście przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Moduł Awizacji Dostaw

Kolejnym elementem, który umożliwia raportowanie i mierzenie czasów, jest moduł awizacji dostaw. W ramach tego modułu możliwe jest m.in. rejestrowanie czasu podstawienia auta pod rampę oraz czasu trwania procesu załadunku i rozładunku. System umożliwia również porównanie rzeczywistego czasu podstawienia auta pod rampę z czasem podanym w awizacji, co pozwala na weryfikację dokładności informacji podawanych przez przewoźnika.

Generowanie Raportów i Analiza Danych

Oprócz monitorowania czasów, w systemie VSS.net istnieje również możliwość generowania różnego rodzaju raportów, pozwalających na analizę efektywności działań. Dzięki temu możliwe jest np. porównanie rzeczywistych czasów trwania procesu załadunku i rozładunku z czasami podawanymi przez przewoźników, co pozwala na identyfikację źródeł opóźnień i błędów.

Korzyści z Używania VSS.net

Wszystkie te funkcjonalności umożliwiają dokładną analizę procesów logistycznych i identyfikację obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności działań oraz poprawa jakości obsługi klientów i dostawców.

Planowanie i Kontrola Czasu

System VSS.net pozwala na precyzyjne planowanie i kontrolowanie czasu dostaw, co jest kluczowe dla zwiększenia efektywności operacyjnej.

Monitorowanie Ruchu Pojazdów

Dzięki modułowi YMS możliwe jest dokładne monitorowanie ruchu pojazdów na terenie zakładu, co zwiększa bezpieczeństwo i optymalizuje wykorzystanie przestrzeni.

Raportowanie i Analiza

Zaawansowane funkcje raportowania umożliwiają dokładną analizę efektywności działań logistycznych, identyfikację problemów i wdrażanie usprawnień.

Rejestracja czasów w systemie YMS (Yard Management System) pozwala na bieżąco monitorować czas trwania poszczególnych etapów procesu logistycznego

Awizacja kierowcy online

Awizacja kierowcy online

Zarządzanie awizacjami (awizacja kierowcy online) to proces polegający na planowaniu i koordynowaniu dostaw oraz transportów w tym awizacja kierowcy. za pomocą odpowiednich narzędzi i technologii. Zarządzanie awizacjami ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji dostaw, optymalizację procesów logistycznych oraz uniknięcie ewentualnych opóźnień lub problemów.

Awizacja kierowcy online z transportem to proces polegający na informowaniu kierowcy o planowanej dostawie oraz wskazaniu miejsca, do którego ma dojechać z transportem. Awizowanie kierowcy z transportem ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji dostawy oraz uniknięcie ewentualnych opóźnień lub problemów.

SoftwareStudio proponuje system awizacyjny VSS.net

System, który usprawni komunikację między działem transportu, przewoźnikami, a także kontrahentami, a działem logistyki i magazynu.

Rejestracja czasów w systemie YMS (Yard Management System) pozwala na bieżąco monitorować czas trwania poszczególnych etapów procesu logistycznego. W ten sposób można szybko zidentyfikować ewentualne opóźnienia i podjąć odpowiednie kroki, aby je zminimalizować.

Raporty generowane w systemie VSS.net pozwalają na porównanie czasu awizacji z rzeczywistym czasem podstawienia auta pod rampę. Dzięki temu można dokładnie ocenić, jak długo trwa proces przygotowania do załadunku lub rozładunku i w razie potrzeby podjąć działania mające na celu jego optymalizację.

Kolejnym ważnym elementem raportów są informacje dotyczące czasu trwania odpraw celnych oraz czasu obsługi (załadunek/rozładunek). Dzięki temu można dokładnie śledzić, ile czasu zajmuje poszczególne etapy procesu logistycznego i w razie potrzeby wprowadzić zmiany mające na celu jego usprawnienie.

Ostatnim elementem raportów generowanych w systemie VSS.net jest informacja o zakończeniu i opuszczeniu zakładu przez kierowcę. Dzięki temu można dokładnie śledzić czas trwania całego procesu logistycznego i w razie potrzeby wprowadzić zmiany mające na celu jego optymalizację.

Rzeczywisty czas dostawy, szybka rezerwacja wolnego terminu, a także skuteczne planowanie dostaw. To jedne z zadań, przed którymi stoją największe firmy produkcyjno-logistyczne. Awizacja kierowcy pozwoli rozwiązać ten problem.

System zarządzania w zasięgu ręki

Usprawniając komunikację, jak również harmonogram czasu pracy, kierowca za pomocą telefonu komórkowego może ingerować w aktualny stan awizacji. System pozwala na zgłoszenie nowej, sprawdzenie stanu bieżącej awizacji lub na jej potwierdzenie, dzięki czemu dostawca może powiadomić kontrahenta i przewoźnika o opóźnieniach oraz zmienić czas przyjazdu. Dzięki temu system zapobiega ewentualnym sytuacjom awaryjnym.

Kierowcy awizacja jest bardzo ważna w momencie wzmożonego przepływu pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego, ponieważ:

 • ułatwia identyfikację pojazdu,
 • pozwala skontrolować dane kierowcy,
 • określa czas załadunku, czy też rozładunku towarów.

Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo na terenie magazynu, a także udaje się redukować tzw. „wąskie gardła”.

Co zyskam inwestując w program do awizacji kierowcy?

System Awizacje VSS.net usprawnia awizację w transporcie umożliwiając użytkownikowi:

 • dodawanie nowych, modyfikowanie bieżących, albo też usuwanie wybranych awizacji,
 • zarządzanie oknami czasowymi,
 • personalizowanie kalendarzy.

Awizacja łączy kierowcę, a także pojazd, rezerwując przedział czasowy, w którym kierowca zostanie obsłużony.

Dedykowana rola programowa

System zaproponowany przez SoftwareStudio wyróżnia rolę programową – „Brama” – dzięki której przewoźnik zarejestruje wejście na teren zakładu:

 • określając rodzaj zdarzenia (dostawa, albo też wysyłka)
 • wpisując dane kontrahenta, nazwę firmy, imię, a także nazwisko, telefon oraz dokument tożsamości
 • określając do kogo się kieruje, jak również w jakiej sprawie

Użytkownik może również utworzyć wjazd/transport nieawizowany, co ułatwia komunikację oraz realizację zlecenia z kierowcą, które nie było wcześniej zaplanowane.

awizacja-kierowcy
Zgłoszenie wjazdu bez awizacji – SoftwareStudio

SoftwareStudio wdroży personalizowane rozwiązania, odpowiadające indywidualnym oczekiwaniom Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś.

Awizacja w transporcie

Zoptymalizuje rzeczywisty czas załadunków i rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik zarówno dla przewoźnika, jak i pracowników działu logistyki i magazynu. Użytkowanie systemu przeznaczonego do awizacji w transporcie pozwala przenieść część pracy związanej z awizowaniem na przewoźników. Ponadto usprawnia harmonogramowanie wizyt i ruchu na terenie zakładu. Awizacja transportów odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę internetową lub telefon komórkowy z systemem Android. Pozwala to na powiadomienia o zmianie terminów przez maila lub SMSa, także bezpośrednio przez kierowcę.

Awizacja w transporcie to proces informowania magazynu o planowanym przyjeździe kierowcy wraz z towarem. Często jest to wymóg konieczny do zrealizowania przed dostawą towaru, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dużymi ilościami lub specjalistycznymi produktami.

W dzisiejszych czasach wiele firm wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania magazynem, które pozwala na automatyzację procesu awizacji kierowcy. Jednym z takich rozwiązań jest system VSS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio.

VSS.net to internetowa aplikacja, która umożliwia zarządzanie procesem awizacji kierowcy.

System ten pozwala na dodawanie awizacji przez kontrahentów, a także na przypisywanie terminów i dokładnych godzin przyjazdu.

Kalendarz w VSS.net pozwala na rezerwację okien czasowych dla kierowców i zaplanowanie czasu załadunku i rozładunku. Przez system VSS.net można również przesyłać dokumenty związane z transportem, takie jak listy przewozowe czy faktury.

VSS.net oferuje również funkcjonalność YMS (Yard Management System), która pozwala na zarządzanie procesem przyjmowania i wydawania towarów. Dzięki temu magazyn może szybciej obsługiwać dostawy, a kierowcy mogą szybciej i bez przeszkód wprowadzać towar na teren magazynu.

VSS.net umożliwia także raportowanie i mierzenie czasów. System rejestruje czas wjazdu na teren zakładu, podstawienia pod rampę, rozpoczęcia i zakończenia odprawy celnej oraz czasu obsługi (załadunek/rozładunek). Dzięki tym funkcjom systemu można monitorować i optymalizować procesy magazynowe oraz dostosowywać harmonogramy pracy pracowników do potrzeb logistycznych.

Awizacja dla kierowcy

AWIZACJA, czyli potwierdzenie przez nadawcę terminu (dzień, godzina) dostawy; w praktyce – ułatwia, jak również przyspiesza przyjęcie dostawy po stronie odbiorcy. Obecnie najczęściej do awizacji wykorzystuje się komunikację poprzez e-mail, jednak nowoczesne przedsiębiorstwa wdrażają systemy klasy YMS.

Za pomocą oprogramowania przeglądarkowego, aplikacja dostępna jest OnLine przez Internet. Umożliwia ona awizowanie, a także rezerwację okien czasowych w magazynie. Można także wykorzystać aplikacje instalowane na telefonach np. z systemem Android. Manipulacje transportowe Systemy TMS.

Awizacja kierowcy online w systemie VSS.net

W dzisiejszym świecie logistyki, szybkość i efektywność obsługi transportu są kluczowe dla sukcesu biznesowego. Dlatego coraz więcej firm korzysta z systemów informatycznych, które pozwalają na lepsze zarządzanie i kontrolę procesów związanych z dostawą i odbiorem towarów. Jednym z takich systemów jest VSS.net – system do zarządzania łańcuchem dostaw, który umożliwia m.in. awizację kierowcy online.

Awizacja kierowcy online polega na tym, że kierowca zgłasza swoje przybycie do zakładu za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej. W ten sposób, system VSS.net otrzymuje informację o planowanym czasie przyjazdu i numerze rejestracyjnym pojazdu. Na podstawie tych danych, system przydziela kierowcy odpowiednią rampę do załadunku lub rozładunku i wyświetla ją na ekranie w aplikacji lub na stronie. Kierowca może również sprawdzić status swojej awizacji i otrzymywać powiadomienia o ewentualnych zmianach.

Korzyści z awizacji kierowcy online są wielorakie. Po pierwsze, system VSS.net pozwala na lepsze planowanie i optymalizację pracy ramp i magazynów. Co przekłada się na krótszy czas obsługi i mniejsze koszty. Po drugie, system VSS.net zapewnia większą przejrzystość i śledzenie procesów logistycznych. Co poprawia jakość obsługi klienta i redukuje ryzyko błędów. Po trzecie, system VSS.net ułatwia komunikację między kierowcami a pracownikami zakładu, co zwiększa bezpieczeństwo i satysfakcję obu stron.

Raportowanie i mierzenie czasów w systemie VSS.net

System VSS.net nie tylko umożliwia awizację kierowcy online, ale również raportowanie i mierzenie czasów związanych z obsługą transportu. VSS.net rejestruje czasy w systemie YMS (Yard Management System), który jest częścią systemu VSS.net. Ponadto system YMS służy do zarządzania ruchem pojazdów na terenie zakładu i monitorowania ich lokalizacji.

System YMS rejestruje następujące czasy:

 • czas wjazdu na teren zakładu – od momentu skanowania kodu QR przez kierowcę na bramie wejściowej do momentu potwierdzenia wjazdu przez pracownika zakładu;
 • czas podstawienia pod rampę – od momentu przydzielenia rampy przez system VSS.net do momentu dotarcia kierowcy do rampy;
 • czas rozpoczęcia i zakończenia odprawy celnej – od momentu zgłoszenia się kierowcy do punktu odprawy celnej do momentu otrzymania dokumentów celnych;
 • czas wyjazdu z zakładu – od momentu skanowania kodu QR przez kierowcę na bramie wyjściowej do momentu potwierdzenia wyjazdu przez pracownika zakładu.

System YMS generuje raporty na podstawie tych danych, które pozwalają na analizę i ocenę efektywności procesów logistycznych. Niektóre z raportów to:

 • raport awizacja a rzeczywiste podstawienie aut – pokazuje różnicę między planowanym a rzeczywistym czasem przyjazdu i podstawienia pojazdów;
 • raport czas trwania odpraw celnych – pokazuje średni i maksymalny czas trwania odpr

Awizacja kierowcy online SoftwareStudio

Jest kluczowym działaniem wpływającym na wydajność magazynu i zmniejszenie kolejek przed magazynem. Odpowiednie harmonogramowanie transportów przychodzących, a także wychodzących wiąże się znacznie z dobrą organizacją pracy magazynowej. Precyzyjna kontrola wszystkich procesów awizacyjnych możliwa jest dzięki Awizacje VSS.net od SoftwareStudio. Oprogramowanie udostępnia wyrazisty kalendarz, który wykazuje zarezerwowane okna czasowe, jak również planowane transporty.

 • Aplikacja VSS.net.
 • Awizacje dostaw do magazynu – program awizacji dostaw.
 • YMS program.

  Awizacje VSS.net

 • Awizacja dostaw aplikacja

  Awizacja dostaw – aplikacja

  Oprogramowanie YMS (Yard Management System) w modelu SaaS (Software as a Service) to rodzaj oprogramowania, które jest dostępne za pośrednictwem internetu i korzysta z zasobów sieciowych, zamiast być instalowane na komputerze użytkownika. Bezpieczeństwo takiego oprogramowania jest ważne, ponieważ może ono zawierać ważne dane dotyczące magazynu lub placu składowego, takie jak informacje o towarach, pojazdach lub
 • Planowanie dostaw

  Planowanie dostaw VSS

  Planowanie dostaw i kontrola ich przebiegu to kluczowe elementy w logistyce i dystrybucji. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w tym procesie, jest system awizacyjny VSS.net, oferowany przez firmę SoftwareStudio. Platforma ta pozwala na automatyzację procesu awizacji, czyli zgłaszania przez dostawców, kiedy i jakie produkty będą dostarczane do magazynu.
 • VSS system

  VSS system awizacji

  Zarządzanie oknami czasowymi i rezerwacja za pomocą VSS system przez przewoźnika to proces, w którym przewoźnik odpowiedzialny jest za zaplanowanie i koordynację transportu towarów od dostawcy do odbiorcy w określonych przedziałach czasowych. Okna czasowe są używane w celu lepszego planowania i koordynacji transportu oraz dostosowywania się do harmonogramów pracy magazynu lub odbiorcy towarów.
 • System awizacyjny

 • Awizacja kierowcy SoftwareStudio

  Awizacja kierowcy z transportem to kluczowy proces w zarządzaniu magazynem i transportem. System VSS.net, opracowany przez SoftwareStudio, oferuje nowoczesne i intuicyjne narzędzia do zarządzania tym procesem. Integracja awizacji kierowcy z planowaniem pracy magazynu, moduł YMS, monitoring tablic rejestracyjnych oraz łatwość użytkowania sprawiają, że VSS.net jest idealnym rozwiązaniem dla firm dążących do optymalizacji procesów logistycznych. Dzięki
 • System zarządzania awizacjami

 • System awizacyjny

  System awizacyjny VSS.net to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia skuteczne zarządzanie procesami związanymi z transportem i logistyką. Dzięki niemu możliwe jest rejestrowanie awizacji i wizyt, kontrolowanie czasu i przebiegu działań oraz koordynacja dostępu do zdefiniowanych zasobów. Jest to niezbędne narzędzie dla firm, które chcą działać sprawnie i efektywnie.