Oprogramowanie YMS

Oprogramowanie YMS umożliwia podgląd awizacji na dany dzień

Oprogramowanie YMS (yard management system) to narzędzie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie ruchem pojazdów na terenie magazynu, fabryki czy portu. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować procesy logistyczne, zwiększyć efektywność pracy oraz poprawić bezpieczeństwo na terenie obiektu. Jednym z kluczowych elementów YMS jest brama wjazdowa, która pełni rolę filtra dla pojazdów wjeżdżających na teren obiektu. Dzięki temu można kontrolować ruch pojazdów, a także zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, takim jak kradzieże czy wypadki.

Oprogramowanie YMS (Yard Management System) to system do zarządzania przestrzenią przy placu magazynowym lub terminalu transportowym. Dzięki YMS można kontrolować dostęp kierowców i pojazdów na placu, a także monitorować czas postoju, załadunku i rozładunku.

Jednym z ważnych elementów YMS jest Brama, która stanowi punkt kontrolny na wjeździe i wyjeździe z obiektu. Dzięki temu, że YMS kontroluje ruch pojazdów, można uniknąć zatorów i niepotrzebnych opóźnień. W przypadku, gdy obiekt jest ogrodzony i posiada ochronę, to system YMS jest dodatkowym narzędziem do weryfikacji kierowców i pojazdów.

Główną funkcją YMS jest zarządzanie awizacjami. Kierowcy zgłaszają swoją obecność przed przyjazdem na plac, a system przydziela im dostępne miejsce parkingowe lub rampę magazynową. Dzięki temu, że YMS kontroluje zajętość parkingów i ramp, można zminimalizować czas postoju pojazdów oraz uniknąć konfliktów między kierowcami.

Dodatkowo, YMS umożliwia monitorowanie czasu przebywania kierowców na placu magazynowym lub terminalu. Można w łatwy sposób określić czas rozładunku lub załadunku, co pozwala na lepsze planowanie pracy magazynowej. System pozwala także na dokładne śledzenie historii przejazdów i operacji związanych z danym pojazdem.

W ramach YMS istnieje możliwość wydruku przepustek dla kierowców oraz przydzielenia specjalnych uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Dzięki temu można zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę na terenie placu magazynowego.

Jednym z dostępnych rozwiązań YMS jest program VSS.net, który oferuje szereg funkcji związanych z zarządzaniem przestrzenią magazynową i transportem. W ramach VSS.net można między innymi planować dostawy, tworzyć awizacje, rezerwować okna czasowe, a także monitorować zajętość ramp magazynowych i miejsc parkingowych.

Wnioski:

Oprogramowanie YMS to narzędzie, które umożliwia kontrolowanie przestrzeni na placu magazynowym lub terminalu transportowym. System umożliwia zarządzanie awizacjami, monitorowanie czasu przebywania kierowców, wydawanie przepustek oraz kontrolę nad dostępem na teren obiektu. W ramach YMS istnieje wiele funkcjonalności, które umożliwiają lepsze planowanie i organizację pracy magazynowej.

Oprogramowanie YMS umożliwia podgląd awizacji na dany dzień

Oprogramowanie YMS

system awizacyjny

Oprogramowanie YMS składa się z programu komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych. Umożliwia ono śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.

SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie YMS. Przygotowaliśmy je z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. System YMS to oprogramowanie, które przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości odnośnie czasu i celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. YMS, czyli oprogramowanie klasy Yard Management System to nowoczesne rozwiązanie magazynowe.

YMS

Jednym z kluczowych elementów YMS jest brama wjazdowa, która pełni rolę filtra dla pojazdów wjeżdżających na teren obiektu. Dzięki temu można kontrolować ruch pojazdów, a także zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, takim jak kradzieże czy wypadki.

Kolejnym ważnym elementem YMS jest ochrona obiektu. System umożliwia kontrolowanie dostępu do terenu magazynu, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka kradzieży czy wandalizmu. Dodatkowo, dzięki systemowi monitoringu można na bieżąco śledzić ruch pojazdów i ludzi na terenie obiektu, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników oraz mienia.

Oprogramowanie YMS umożliwia także podgląd awizacji na dany dzień oraz generowanie awizacji adhoc. Dzięki temu można skutecznie zarządzać procesem załadunku i rozładunku towarów, a także uniknąć niepotrzebnych opóźnień i kosztów.

Wydruk przepustek to kolejna funkcjonalność YMS, która pozwala na szybkie i łatwe wydanie dokumentów uprawniających do wjazdu na teren obiektu. Dzięki temu można skutecznie kontrolować ruch pojazdów oraz zapobiegać niepożądanym zdarzeniom.

Wizualizacja zajętości parkingów i miejsc postojowych, ramp magazynowych to kolejna ważna funkcjonalność YMS. Dzięki temu można na bieżąco śledzić zajętość poszczególnych miejsc postojowych, co pozwala na skuteczne zarządzanie ruchem pojazdów oraz minimalizowanie czasu oczekiwania na załadunek i rozładunek towarów.

Jakie funkcje oprogramowania YMS są istotne w centrum dystrybucyjnym?

W centrum dystrybucyjnym oprogramowanie YMS (ang. Yard Management System) może być bardzo przydatne do zarządzania ruchem w magazynie i na placu manewrowym. Oto kilka funkcji oprogramowania YMS, które mogą być szczególnie istotne w centrum dystrybucyjnym:

 1. Rezerwacja miejsca składowania: Funkcja rezerwacji miejsca składowania pozwala zarezerwować miejsca składowania dla określonych partii towarów.
 2. Zarządzanie ruchem na placu manewrowym: Funkcja zarządzania ruchem na placu manewrowym umożliwia koordynowanie ruchu samochodów ciężarowych i innych pojazdów na placu manewrowym, co pozwala na szybsze i bezpieczniejsze załadunki i rozładunki.
 3. Monitorowanie dostaw: Funkcja monitorowania dostaw pozwala śledzić dostawy towarów i informować o nadchodzących dostawach, co umożliwia lepsze planowanie i koordynację pracy magazynu.
 4. Integracja z innymi systemami: Oprogramowanie YMS powinno być zintegrowane z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania magazynem lub systemy transportowe, aby umożliwić efektywne zarządzanie transportami i magazynem.
Oprogramowanie YMS

Oprogramowanie YMS

SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie #YMS – stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. System #YMS to oprogramowanie, które przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości odnośnie czasu i celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. YMS, czyli oprogramowanie klasy Yard Management System to nowoczesne rozwiązanie magazynowe.

Oprogramowanie YMS
Oprogramowanie YMS

Oprogramowanie YMS

Awizacja kierowcy to niezbędne narzędzie w logistyce, które umożliwia zarządzanie procesem dostaw towarów. Jednym z najpopularniejszych programów do zarządzania awizacją kierowców jest VSS.net, czyli oprogramowanie służące do zarządzania systemem YMS (Yard Management System).

Czym jest system YMS? To system zarządzania placem manewrowym przed magazynem, który umożliwia kontrolowanie dostaw towarów oraz zapewnienie płynnego przepływu ruchu ciężarówek. W ramach systemu YMS wykorzystywane jest oprogramowanie VSS.net, które umożliwia kompleksową obsługę procesu awizacji kierowców.

System VSS.net oferuje szereg możliwości, które ułatwiają zarządzanie procesem dostaw towarów. Dzięki niemu możliwe jest dokonywanie awizacji dostaw oraz rezerwowanie okien czasowych w magazynie. Przez stronę internetową, dostępną dla klientów i przewoźników, możliwe jest przeglądanie dostępnych terminów w kalendarzach, tylko swoich awizacji – bieżących oraz historycznych.

Awizacja kierowcy, czyli VSS.net

Oprogramowanie VSS.net umożliwia także dodawanie załączników do awizacji, takich jak zdjęcia, korespondencja mailowa i inne dokumenty. W przypadku zmiany terminu awizacji lub opóźnień w dostawie, kontrahenci i przewoźnicy otrzymują powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail, a kierowcy otrzymują powiadomienia SMS z danymi awizacji.

Rola bramy i ochrony obiektu w systemie YMS jest również istotna. Dzięki programowi VSS.net możliwe jest przeglądanie awizacji na dany dzień oraz generowanie przepustek dla kierowców. Wizualizacja zajętości parkingów i miejsc postojowych oraz ramp magazynowych umożliwia efektywne zarządzanie przestrzenią przed magazynem.

Wdrożenie systemu VSS.net do zarządzania awizacją kierowców może przynieść wiele korzyści. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie kolejek i zatorów przed magazynem, a także sprawna komunikacja z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami. Program VSS.net umożliwia dokładne planowanie dostaw, monitorowanie procesów rozładunku i załadunku towarów oraz unikanie opóźnień.

YMS program
YMS program
Aplikacja YMS
Aplikacja YMS
Oprogramowanie YMS
Oprogramowanie YMS
Okna czasowe zarządzanie
Okna czasowe zarządzanie

  Awizacje VSS.net

 • LPR

  Sekcja „LPR” zapewnia obszerny widok i kontrolę nad pojazdami oraz ich wjazdami na teren obiektu. Pozwala to na lepsze zarządzanie ruchem pojazdów, monitorowanie historii wjazdów i wyjazdów, a także śledzenie aktualnych pojazdów na terenie obiektu dzięki systemowi monitoringu.
 • Platforma awizacyjna

  Platforma awizacyjna

  Platforma awizacyjna z harmonogramem transportu jest wysoce wydajnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które może być wykorzystywane przez firmy transportowe do zapewnienia płynnego przepływu towarów i usług. Platforma umożliwia szybkie i bezpieczne wymiany danych, takich jak informacje o towarach, informacje o przewoźnikach i dostawcach, informacje o stanie transportu i inne istotne informacje. Platforma pozwala także na monitorowanie
 • VSS system

  System VSS

  System VSS (Vehicle Scheduling System) to zaawansowany system monitorowania pojazdów, który może być wykorzystywany w magazynach do zarządzania dokami, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i awizowania samochodów. System VSS wykorzystuje technologię skanowania RFID i kamer w celu identyfikacji pojazdów. System jest wyposażony w kamerę, która skanuje tablicę rejestracyjną pojazdu i automatycznie wprowadza numer rejestracyjny pojazdu do systemu.
 • Zarządzanie awizacjami

 • oprogramowanie do awizowania

  Oprogramowanie do awizowania

  Oprogramowanie do awizowania to aplikacja lub system, który umożliwia wysyłanie awizacji o planowanych dostawach lub odbiorach towarów lub usług. Awizacje mogą być wysyłane za pomocą różnych narzędzi, takich jak wiadomości e-mail, SMS-y, komunikatory internetowe lub specjalne aplikacje do awizacji.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Zarządzanie dokami

  Zarządzanie dokami

  Zarządzanie dokami to proces polegający na koordynowaniu ruchu towarów i pojazdów oraz zapewnieniu sprawnej realizacji dostaw w doku (np. doku magazynowego, terminalu kontenerowego itp.). Zarządzanie dokami ma na celu optymalizację procesów logistycznych oraz uniknięcie ewentualnych opóźnień lub problemów.