Yard Management

Planowanie wizyt (awizacja) to jedna z najważniejszych funkcji systemu Yard Management

System Yard Management to narzędzie, które pozwala na optymalizację procesów logistycznych, zwiększenie efektywności działania firmy oraz poprawę bezpieczeństwa na placu manewrowym. Dzięki planowaniu wizyt (awizacji) oraz oprogramowaniu VSS.net, dział logistyki lub transportu może w prosty sposób monitorować i kontrolować cały proces załadunku i rozładunku towarów, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku logistycznym.

Yard Management to system informatyczny, który służy do zarządzania i optymalizacji procesami logistycznymi związanymi z magazynowaniem i transportem towarów. Jednym z kluczowych elementów systemu jest planowanie wizyt (awizacja), które pozwala na optymalizację wykorzystania infrastruktury, takiej jak bramy i doki, wraz z personelem.

System Yard Management umożliwia dokładne planowanie wizyt, czyli ustalenie konkretnych czasów przyjazdu i wyjazdu pojazdów. Dzięki temu, można zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zasobów, co pozwala na zwiększenie efektywności procesów logistycznych i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Jednym z najważniejszych modułów systemu Yard Management jest oprogramowanie VSS.net, które umożliwia monitorowanie i kontrolowanie procesów związanych z magazynowaniem i transportem towarów. Dział logistyki lub transportu uzyskuje narzędzia analityczne, które umożliwiają przeprowadzenie ocen firm transportowych związanych z terminowością, a także monitorowanie czasy załadunków i rozładunków przez magazyn.

Dzięki VSS.net możliwe jest także monitorowanie czasu pobytu pojazdów na terenie magazynu, co pozwala na lepszą kontrolę nad całym procesem logistycznym. Na podstawie zapisanych informacji, dział logistyki może podejmować szybkie i skuteczne decyzje dotyczące dalszych działań.

System Yard Management umożliwia również pełną integrację z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania magazynem (WMS), systemy transportowe (TMS) czy systemy ERP. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie pełnej kontroli nad całym procesem logistycznym, od momentu przyjęcia towaru w magazynie, po jego dostarczenie do klienta.

Podsumowując, system Yard Management to niezbędne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i transportem towarów. Planowanie wizyt, monitorowanie procesów magazynowych i transportowych oraz analiza danych to tylko niektóre z wielu funkcjonalności, jakie oferuje oprogramowanie VSS.net. Dzięki temu, firma może zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność działania i zminimalizować koszty operacyjne.

Planowanie wizyt (awizacja) to jedna z najważniejszych funkcji systemu Yard Management

Yard Management

Yard Management składa się z oprogramowania komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych, oraz z systemu identyfikacji radiowej (Radio Frequency Identification, RFID), który umożliwia śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.

SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie YMS. Stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. Aby dowiedzieć się więcej na temat yard management kliknij tu. Ponieważ posiadamy interfejs webowy, aplikacja VSS.net jest niezwykle intuicyjna.

YMS

Yard Management System (YMS) to system informatyczny, który umożliwia zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z obsługą terenu, na którym składowane są towary przed załadunkiem do samochodów lub po wyładunku z nich. YMS pozwala na planowanie i kontrolę procesów zachodzących na placu manewrowym. A także na koordynację działań między różnymi działami, które są związane z obsługą transportu.

Jednym z głównych celów, jakie realizuje system YMS, jest optymalizacja wykorzystania posiadanej infrastruktury. Takiej jak bramy, doków załadunkowych oraz miejsca postojowe, wraz z personelem. Dzięki planowaniu wizyt (awizacji) system wspomaga procesy logistyczne. Zapewnia w ten sposób właściwe przygotowanie stanowisk załadunkowych, dostępność odpowiedniego sprzętu i pracowników w celu przyspieszenia procesu załadunku i rozładunku.

VSS.net to jedno z rozwiązań oferowanych przez SoftwareStudio

Umożliwia zarządzanie procesami logistycznymi, w tym również wizytami na placu manewrowym. Za pomocą oprogramowania VSS.net można przeprowadzać oceny firm transportowych związanych z terminowością, a także monitorować czasy załadunków i rozładunków przez magazyn. Wszystkie te informacje pozwalają na dokładną analizę wydajności systemu i poprawę procesów logistycznych.

Ponadto, system VSS.net oferuje wiele innych funkcji, które usprawniają procesy związane z obsługą transportu. Za pomocą oprogramowania można między innymi przeglądać harmonogram dostaw, awizować kierowców, planować i rezerwować stanowiska załadunkowe, monitorować procesy załadunku i rozładunku, generować raporty, a także przekazywać informacje o zmianach w harmonogramie lub awizacjach do kierowców i firm transportowych.

W dzisiejszych czasach, kiedy wydajność i efektywność procesów logistycznych stanowią klucz do sukcesu firmy, system YMS stał się niezbędnym narzędziem dla wielu przedsiębiorstw. Dzięki temu systemowi można skutecznie zautomatyzować procesy związane z obsługą transportu, co pozwala na lepszą kontrolę nad całym procesem, minimalizację błędów oraz oszczędność czasu i kosztów.

Pracownik centrum logistycznego odpowiedzialny za YMS (Yard Management System) jest odpowiedzialny za zarządzanie ruchem pojazdów na terenie centrum logistycznego

Oraz planowanie i koordynowanie dostaw i rozładunków towarów. Do jego głównych obowiązków należy:

 1. Zarządzanie terenem centrum logistycznego: Pracownik ustala miejsca postoju pojazdów i planuje ruch pojazdów na terenie centrum logistycznego.
 2. Rejestrowanie dostaw i rozładunków: Pracownik rejestruje dostawy i rozładunki towarów, wraz z informacjami o ich rodzaju, ilości, wagach itp.
 3. Monitorowanie stanu magazynu: Pracownik śledzi stan magazynu i zasobów, tak aby mógł wiedzieć, jaki towar jest dostępny w centrum logistycznym.
 4. Wymiana informacji: Pracownik wymienia informacje z klientami i dostawcami, takimi jak np. informacje o statusie dostaw, ewentualnych opóźnieniach itp.

Pracownik centrum logistycznego odpowiedzialny za YMS może współpracować z innymi pracownikami centrum logistycznego, takimi jak np. specjaliści ds. logistyki czy pracownicy magazynu, w celu optymalizacji procesów dystrybucji towarów.

Transporty wg statusów

Funkcja „Transporty wg statusów” w systemie VSS.net to narzędzie, które umożliwia użytkownikom szczegółowy wgląd w statusy różnych transportów na dany dzień. Prezentuje ona informacje w formie kalendarza z kolumnowym podziałem według statusu. Oto jej kluczowe elementy:

 1. Nawigacja Daty: W lewym górnym rogu ekranu znajduje się panel nawigacji, który umożliwia zmianę daty oraz wyszukiwanie konkretnego transportu. Umożliwia to szybkie znalezienie interesujących danych bez przeszukiwania całej listy.
 2. Legenda Kolorów: U dołu ekranu wyświetla się kolorowa legenda, która odpowiada różnym statusom transportu. Użytkownik może filtrować wyświetlane dane, klikając na poszczególne kolory legendy, co pozwala na szybkie zidentyfikowanie i śledzenie określonych transportów.
 3. Czerwona Linia: W widoku kalendarza wyświetlana jest czerwona kreskowana linia, wskazująca aktualną godzinę. Jest to przydatne narzędzie do monitorowania bieżącego postępu i czasu, który pozostał do zakończenia różnych etapów transportu.
 4. Statusy Transportu: W systemie zdefiniowane są różne statusy, takie jak:
  • Awizo: czekamy na transport
  • Brama: oczekuje na wjazd
  • Magazyn rampy
  • Magazyn: rampa wolna / wyjazd
  • Parking
  • Agencja Celna
  • Awizacja zamknięta

Każdy status reprezentowany jest przez unikalny kolor w legendzie, co umożliwia łatwe rozróżnienie różnych etapów transportu.

Interaktywność: Użytkownik może interaktywnie przeszukiwać, sortować i filtrować dane według swoich potrzeb, co zapewnia większą elastyczność i wydajność w zarządzaniu transportem.

Podsumowując, zakładka „Transporty wg statusów” w programie VSS.net to zaawansowane narzędzie, które ułatwia zarządzanie i śledzenie transportów w czasie rzeczywistym. Zintegrowane narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i monitorowania czasu sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla każdego, kto zajmuje się logistyką i zarządzaniem transportem.

Oprogramowanie YMS

Yard Management to system, który umożliwia obsługę terenu firmy oraz rejestrowanie obecności pojazdów wraz z ich wagą przy wjeździe i wyjeździe. Dzięki temu narzędziu można prowadzić księgę wejść i wyjść za pomocą modułu przepustek, co pozwala na lepszą kontrolę nad ruchem pojazdów na terenie firmy.

Aplikacja jest zintegrowana z kamerami rozpoznającymi tablice rejestracyjne oraz szlabanami i wagami, co pozwala na automatyczne rejestrowanie czasu i wagi pojazdów. Dzięki temu można uniknąć błędów ludzkich i zapewnić szybką i dokładną obsługę.

Yard Management to narzędzie szczególnie przydatne dla firm, które mają duży ruch pojazdów na swoim terenie, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy porty. Dzięki temu systemowi można zwiększyć efektywność pracy oraz poprawić bezpieczeństwo na terenie firmy.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Yard Management pozwala na łatwe zarządzanie magazynem oraz kontrolę nad stanem zapasów. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której brakuje potrzebnych materiałów lub produktów.

Okienka czasowe są wprowadzane przez większość magazynów wysokiego składowania.

Zarządzanie nimi to ustalanie przewidywanego czasu na wykonanie danych zleceń. Automatyzacja i udoskonalenie tworzenia okien czasowych jest możliwe dzięki najlepszemu oprogramowaniu jakim jest Awizacje VSS.net stworzonemu przez SoftwareStudio.

Ten program jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby firm magazynowych, logistycznych i produkcyjnych. System pozwala na ręczne wprowadzanie okien czasowych, ale może też samodzielnie generować czas transferu (wpływa na to ilość załadowanych palet, rodzaj pojazdu, czy asortymentu, który ma być załadowany, albo rozładowany). Okienka czasowe mają ogromny wpływ na harmonogramowanie transportów i ich koordynację.

yard management

Jesteś odpowiedzialny za załadunki i rozładunki podstawiających się samochodów?

Osoba odpowiedzialna za załadunki i rozładunki podstawiających się samochodów jest odpowiedzialna za koordynację procesu załadunku i rozładunku towarów z i do samochodów w magazynie lub na terenie zakładu. Jej zadaniem jest:

 1. Określanie miejsc postoju samochodów na terenie zakładu lub magazynu.
 2. Planowanie i koordynowanie procesu załadunku i rozładunku towarów.
 3. Rejestrowanie dostaw i odbiorów towarów.
 4. Wymiana informacji z kierowcami i pracownikami zakładu.
 5. Dbanie o bezpieczeństwo procesu załadunku i rozładunku oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Osoba odpowiedzialna za załadunki i rozładunki może współpracować z innymi osobami, takimi jak np. kierownik magazynu czy specjalista ds. logistyki, w celu optymalizacji procesu dystrybucji towarów.

SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie #YMS – stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. System #YMS to oprogramowanie, które przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości odnośnie czasu i celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. YMS, czyli oprogramowanie klasy Yard Management System to nowoczesne rozwiązanie magazynowe.

Platforma okna czasowe jako element yard management

Okienka czasowe są wprowadzane przez większość magazynów wysokiego składowania. Zarządzanie nimi to ustalanie przewidywanego czasu na wykonanie danych zleceń. Automatyzacja i udoskonalenie tworzenia okien czasowych jest możliwe dzięki najlepszemu oprogramowaniu jakim jest Awizacje VSS.net stworzonemu przez SoftwareStudio. Ten program jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby firm magazynowych, logistycznych i produkcyjnych. System pozwala na ręczne wprowadzanie okien czasowych, ale może też samodzielnie generować czas transferu (wpływa na to ilość załadowanych palet, rodzaj pojazdu, czy asortymentu, który ma być załadowany, albo rozładowany). Okienka czasowe mają ogromny wpływ na harmonogramowanie transportów i ich koordynację.

Jesteś odpowiedzialny za załadunki i rozładunki podstawiających się samochodów? Podobnie jak wiele dużych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych zmagasz się z utrudnieniami w zakresie sprawnej obsługi dostaw? Okna czasowe (YMS – Yard Management System) umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed magazynem. SoftwareStudio oferuje platformę awizacyjną za pomocą której zarządzasz „oknami czasowymi”. Rozwiązanie jest efektywnym narzędziem informatycznym dla logistyki, przewoźników oraz obsługi magazynów. Ogranicza problemy komunikacji pomiędzy logistykami, działem zakupów, dostawcami, przewoźnikami, magazynem oraz portiernią (bramą) odpowiedzialną za weryfikację aut na bramie wjazdowej.

YMS program

Podobnie jak wiele dużych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych zmagasz się z utrudnieniami w zakresie sprawnej obsługi dostaw? Okna czasowe (YMS – Yard Management System) umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed magazynem. SoftwareStudio oferuje platformę awizacyjną za pomocą której zarządzasz „oknami czasowymi”.

Rozwiązanie jest efektywnym narzędziem informatycznym dla logistyki, przewoźników oraz obsługi magazynów. Ogranicza problemy komunikacji pomiędzy logistykami, działem zakupów, dostawcami, przewoźnikami, magazynem oraz portiernią (bramą) odpowiedzialną za weryfikację aut na bramie wjazdowej.

Yard Management System, czyli system zarządzania terenem.

To program, który pozwala na optymalizację procesów związanych z obsługą terenu firmy, a także monitorowanie ruchu pojazdów na terenie zakładu. Jedną z funkcji YMS jest rejestrowanie obecności samochodów wraz z ich wagą przy wjeździe i wyjeździe z terenu firmy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, firma może dokładnie śledzić ilość samochodów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z terenu. Co pozwala na dokładniejszą analizę ruchu na terenie zakładu oraz na kontrolowanie ilości wywożonych lub dostarczanych towarów. System może również być zintegrowany z kamerami rozpoznającymi tablice rejestracyjne. Oraz szlabanami i wagami, co pozwala na jeszcze dokładniejsze śledzenie ruchu pojazdów.

Dodatkowo, YMS umożliwia prowadzenie księgi wejść i wyjść za pomocą modułu przepustek. Dzięki temu, firma może dokładnie kontrolować, kto i kiedy wjeżdża i wyjeżdża z terenu zakładu. Moduł przepustek jest również wykorzystywany do nadawania uprawnień i zezwoleń na wjazd na teren firmy.

Oprogramowanie YMS pozwala również na optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury, takiej jak bramy i doki. Dział logistyki lub transportu uzyskuje narzędzia analityczne za pomocą programu VSS.net, dzięki którym można przeprowadzać oceny firm transportowych związanych z terminowością, a także monitorować czasy załadunków i rozładunków przez magazyn. Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.

Wszystkie te funkcje pozwalają firmom na jeszcze lepszą kontrolę nad procesami logistycznymi i zoptymalizowanie wykorzystania swoich zasobów, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej, zmniejszenia kosztów i poprawy jakości usług.

  Awizacje VSS.net

 • VSS system

  System VSS

  System VSS (Vehicle Scheduling System) to zaawansowany system monitorowania pojazdów, który może być wykorzystywany w magazynach do zarządzania dokami, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i awizowania samochodów. System VSS wykorzystuje technologię skanowania RFID i kamer w celu identyfikacji pojazdów. System jest wyposażony w kamerę, która skanuje tablicę rejestracyjną pojazdu i automatycznie wprowadza numer rejestracyjny pojazdu do systemu.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.
 • Platforma do awizacji

 • Awizacje transportu YMS Zarządzanie oknami czasowymi

  Platforma do awizacji

  Platforma do awizacji VSS.net to niezwykle skuteczne narzędzie, które przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne planowanie i koordynacja działań logistycznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości usług logistycznych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdej firmie logistycznej, która
 • Systemy YMS

 • Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS składa się z programu komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych. Umożliwia ono śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.
 • yms yard management system

  YMS yard management system

  Głównym celem YMS yard management system jest usprawnienie procesów logistycznych w magazynie poprzez lepsze zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, co pozwala zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność pracy.