Platforma do awizacji

VSS.net jest niezwykle przydatnym narzędziem dla firm zajmujących się transportem i logistyką

VSS.net to platforma do awizacji transportów, która umożliwia użytkownikom dokładne śledzenie i zarządzanie przesyłkami. System ten oferuje wiele dodatkowych cech i parametrów, które pozwalają na jeszcze lepszą kontrolę nad transportem. Jedną z najważniejszych funkcji VSS.net jest możliwość ewidencjonowania szczegółowych danych kierowcy, w tym jego języka komunikacji. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej i szybciej komunikować się z kierowcą, co przyspiesza proces dostawy.

Platforma VSS.net to system do awizacji transportów, który umożliwia kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z transportem i magazynowaniem. W systemie VSS.net mamy możliwość ewidencjonowania wielu dodatkowych cech i parametrów, co pozwala na bardziej precyzyjne planowanie i optymalizację procesów.

Jedną z możliwości oferowanych przez system VSS.net jest ewidencjonowanie szczegółowych danych kierowcy, w tym jego języka komunikacji. Dzięki temu możemy dopasować komunikację do preferencji i potrzeb kierowcy, co wpływa na szybkość i efektywność procesu załadunku i rozładunku.

Kolejną funkcjonalnością platformy VSS.net jest obsługa dostaw przez rolę agencja celna. Dzięki temu możemy łatwiej i sprawniej przeprowadzać procesy celne, co przyspiesza czas przetwarzania towarów na granicy.

Inną przydatną funkcjonalnością jest mierzenie temperatury kierowcy, co pozwala na zapewnienie odpowiednich warunków pracy i bezpieczeństwa kierowcy. Dodatkowo, w systemie VSS.net możemy ewidencjonować opakowania i palety puste, co ułatwia zarządzanie zapasami i minimalizuje ryzyko braków materiałowych.

Oprócz tego, platforma VSS.net umożliwia także kontrolowanie wymiany palet oraz ewidencjonowanie ich ilości. Dzięki temu możemy dokładnie monitorować stan magazynu i zarządzać zapasami w sposób optymalny.

Wszystkie te funkcjonalności pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z transportem i magazynowaniem. Dzięki platformie VSS.net możemy zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność całego systemu.

VSS.net jest niezwykle przydatnym narzędziem dla firm zajmujących się transportem i logistyką

Platforma do awizacji

platforma do awizacji

Platforma do awizacji dostaw w formie SaaS (Software as a Service) to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów poprzez internet. Aplikacja ta działa w modelu "jako usługa", co oznacza, że jest dostępna online i użytkownicy korzystają z niej poprzez przeglądarkę internetową, płacąc za korzystanie z niej w formie abonamentu.

Proces magazynowy to zestaw czynności, które są wykonywanie podczas przepływu towarów przez magazyn. Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być poprawnie realizowany należy zapewnić, oprócz warunków organizacyjnych, także warunki technologiczne. Te warto zacząć wdrażać do usprawnienia awizacji w magazynie. Pomoże w tym platforma do awizacji.

Oprogramowanie do awizowania transportu z dostawą do magazynu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie transportem towarów do magazynu. Oprogramowanie to służy do rejestrowania dostaw, monitorowania statusu transportu, planowania tras i kierowców, a także do wymiany informacji z klientami i dostawcami.

Awizacje VSS.net, czyli platforma do awizacji

Platforma do awizacji pozwoli na zarejestrowanie i usystematyzowanie wizyt w magazynie. Dzięki temu będzie kontrolował ich cel, czas i przebieg oraz udostępni wgląd do zasobów np. doków, parkingów, wag. System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas, a także przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag).

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

VSS.net – platforma do awizacji transportów

VSS.net to nowoczesna i zaawansowana platforma do awizacji transportów, która umożliwia zarządzanie i monitorowanie całego procesu dostawy towarów. VSS.net pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie danych o zleceniach transportowych, kierowcach, pojazdach i ładunkach. W systemie VSS.net mamy możliwość ewidencjonowania wielu dodatkowych cech i parametrów, które ułatwiają komunikację i kontrolę nad transportem. Są to:

 • szczegółowe dane kierowcy, w tym język komunikacji – dzięki temu możemy dopasować odpowiedniego kierowcę do danego zlecenia i nawiązać z nim kontakt w preferowanym języku;
 • obsługa dostaw przez rolę agencja celna – dzięki temu możemy zlecić agencji celnej załatwienie wszelkich formalności związanych z przekroczeniem granicy i celnymi;
 • mierzenie temperatury kierowcy – dzięki temu możemy monitorować stan zdrowia kierowcy i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom epidemiologicznym;
 • ewidencja opakowań, palet pustych, wymiana palet – dzięki temu możemy śledzić ilość i rodzaj opakowań użytych do transportu towarów, a także dokonywać wymiany palet z innymi podmiotami;
 • raportowanie i analiza danych – dzięki temu możemy generować różne raporty i statystyki dotyczące transportów, takie jak czas realizacji, koszty, ilość ładunków, ocena kierowców i wiele innych.

VSS.net to platforma, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności transportów. Jeśli szukasz rozwiązania do awizacji transportów, zapraszamy do skorzystania z VSS.net!

System do awizacji

Rezerwacja przedziału czasowego w magazynie

Rezerwacja przedziału czasowego w magazynie to proces, w którym firmy lub osoby prywatne mogą zarezerwować określony przedział czasowy w magazynie do celów składowania towarów lub innych przedmiotów. Może to być przydatne w sytuacji, gdy potrzebujesz miejsca na przechowywanie towarów przez pewien okres czasu, ale nie chcesz zobowiązywać się do długoterminowego wynajmu magazynu.

Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych, jak również wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców).

Planowanie wizyt, czyli awizacja wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. Oprogramowanie Warehouse Management System przejmuje od kierownika magazynu rolę zarządzania rozmieszczeniem towarów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.

Platforma do awizacji. Okna czasowe

Okna czasowe pozwalają monitorować nasilenie awizacji w magazynie konkretnego dnia. Dzięki temu firma produkcyjno-logistyczna z łatwością rozplanuje czas pracy i ilość potrzebnych pracowników na daną godzinę.

Oferowana platforma do awizacji oferuje także specjalnie wydzielone role programowe. Jedna z nich, „Magazyn”, pozwala na wgląd pracownikom do utworzonych awizacji z możliwością edycji konkretnych danych. Mogą je zaakceptować, albo też zmienić godziny załadunku i rozładunku. Dzięki temu planowany czas obsługi transportu, wygenerowany przez program, może być edytowany przez magazynierów lub pracowników logistyki.

Platforma do awizacji. Transport do magazynu

Internetowa platforma do planowania dostaw do magazynu i kolejkowania przewoźników może być bardzo pomocna w zarządzaniu ruchem towarów i optymalizacji pracy magazynu. Może ona umożliwiać:

 • Rejestrowanie zamówień i dostaw towarów do magazynu, wraz z informacjami o dostawcy, rodzaju towaru, ilości itp.
 • Planowanie tras dostaw i optymalizację rozkładu pracy kierowców i innych pracowników magazynu.
 • Kolejkowanie przewoźników i dostosowywanie ich do potrzeb magazynu, np. według wielkości ładunku lub terminu dostawy.
 • Monitoring stanu magazynu i ruchu towarów w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze reagowanie na ewentualne nieprawidłowości lub błędy.
 • Integrację z systemami finansowymi i księgowymi, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne rozliczanie dostaw i zamówień.
 • Raportowanie i analizę danych dotyczących dostaw i ruchu towarów, co pozwala na lepsze zarządzanie magazynem i optymalizację procesów.

Zadaniem transportu, z punktu widzenia logistyki, jest przemieszczanie towarów między dwoma punktami na określonych warunkach:

 • towary muszą przybyć w dobrym stanie,
 • o właściwym czasie,
 • przy akceptowalnym koszcie.

Istotnym czynnikiem jest dobór odpowiedniego pojazdu do danego zlecenia. Platforma do awizacji VSS.net pozwoli na:

 • określenie typu pojazdu (auto, bus, tir, cysterna),
 • wpisanie dokładnej liczby przewożonych palet,
 • możliwość zdefiniowania rodzaju palet (np. big bag, skrzyniopaleta).

Platforma Yard Management System

Yard Management System to system przeznaczony dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu. YMS rejestruje wszystkie wizyty, a także koordynuje dostęp do parkingów, wag i doków. Prowadzi także ewidencję i kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. Awizacje planowane za  pomocą systemu YardManagement pozwalają zarządzać oknami czasowymi oraz unikać występowanie wąskich gardeł w procesie logistycznym.

Oprogramowanie Studio VSS.net to platforma do awizacji, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution). System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów, a także wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, jak również awiza zatwierdzone.

Programy magazynowe można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw, a także wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

Platforma Yard Management System (YMS) jest systemem informatycznym, który pomaga w zarządzaniu procesami logistycznymi na terenie magazynów i zakładów produkcyjnych. Platforma YMS umożliwia planowanie, awizację i monitorowanie dostaw i odbiorów towarów, a także koordynację dostępu do parkingów, wag i doków.

Platforma YMS zapewnia przejrzysty harmonogram pracy magazynu, eliminuje kolejki i opóźnienia, zwiększa wydajność i bezpieczeństwo operacji oraz obniża koszty transportu. Platforma YMS jest dostępna online i oferuje wygodne narzędzia dla pracowników magazynu, logistyków, dostawców i przewoźników. Platforma YMS jest rozwiązaniem dedykowanym dla firm każdej wielkości i branży, które chcą usprawnić swoją logistykę i zadowolić swoich klientów.

  Platforma do awizacji

 • Awizacje transportu YMS Zarządzanie oknami czasowymi

  Platforma do awizacji

  Platforma do awizacji VSS.net to niezwykle skuteczne narzędzie, które przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne planowanie i koordynacja działań logistycznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości usług logistycznych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdej firmie logistycznej, która
 • System awizacyjny

 • Awizacja

  System awizacji

  System awizacji to narzędzie służące do zarządzania placami manewrowymi i magazynowymi. Charakteryzuje się ono szeregiem funkcji umożliwiających lepsze planowanie i koordynowanie ruchu towarów oraz transportów na placach manewrowych i w magazynie.
 • System do awizacji

  System do awizacji

  System do awizacji na rozładunek towaru to narzędzie, które umożliwia zarządzanie planowaniem rozładunku towaru w określonych przedziałach czasowych. Okna czasowe są używane, aby lepiej zarządzać zasobami i umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie czasu.
 • System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Zarządzanie awizacjami

 • kalendarz awizacja

  Oprogramowanie awizacji transportu do magazynów

  Oprogramowanie do awizacji transportu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia planowanie i koordynację transportów towarów do magazynów. Awizacja transportu to proces informowania o planowanej dostawie towarów, w celu przygotowania magazynu i załadunku lub rozładunku towarów.