Platforma awizacyjna

SoftwareStudio Platforma awizacyjna

Yard Management System (YMS) to platforma awizacyjna wykorzystywana do efektywnego zarządzania parkiem. System umożliwia przedsiębiorstwom śledzenie pojazdów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z parku, w celu zarządzania obiegiem towarów.

YMS zapewnia również monitorowanie pojazdów i przesyłek, a także zarządzanie zasobami parkingu, umożliwiając efektywne wykorzystanie miejsc postojowych, nawet w najbardziej wymagającym środowisku. Dzięki YMS użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji dotyczących pojazdów i przesyłek, co pomaga im przewidzieć i zarządzać ruchem towarów w parku.

Platforma awizacyjna to narzędzie, które służy do wcześniejszego powiadamiania o planowanych dostawach towarów. Platforma awizacyjna pozwala dostawcom, przewoźnikom i odbiorcom na rezerwację okien czasowych dostawy oraz na koordynację dostaw.

Oto kilka przykładów funkcji, które mogą być dostępne na platformie awizacyjnej:

Rezerwacja okien czasowych dostawy: Użytkownicy platformy mogą rezerwować okna czasowe dostawy, w których planują dostarczyć towar do magazynu lub odebrać go od dostawcy.
Koordynacja dostaw: Platforma awizacyjna umożliwia koordynację dostaw pomiędzy dostawcami, przewoźnikami i odbiorcami, w tym ustalanie szczegółów dostawy i wymianę informacji.
Zestawienia i raporty: Platforma awizacyjna może generować różnego rodzaju zestawienia i raporty, takie jak kalendarz z awizacjami, raporty dotyczące dostaw czy zestawienie dostawców i odbiorców.
Współpraca z innymi systemami: Platforma awizacyjna może być połączona z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania magazynem czy systemy transportowe, co umożliwia integrację danych i ułatwia zarządzanie dostawami.

yard management system awizacja dostaw
SoftwareStudio

Platforma awizacyjna

Platforma awizacyjna z harmonogramem transportu jest wysoce wydajnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które może być wykorzystywane przez firmy transportowe do zapewnienia płynnego przepływu towarów i usług. Platforma umożliwia szybkie i bezpieczne wymiany danych, takich jak informacje o towarach, informacje o przewoźnikach i dostawcach, informacje o stanie transportu i inne istotne informacje. Platforma pozwala także na monitorowanie i śledzenie stanu transportu, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Platforma umożliwia również automatyzację wielu procesów, co znacznie skraca czas potrzebny na realizację transakcji.

platforma do awizacji
SoftwareStudio

Platforma do awizacji

Platforma do awizacji VSS.net to niezwykle skuteczne narzędzie, które przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne planowanie i koordynacja działań logistycznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości usług logistycznych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdej firmie logistycznej, która chce być konkurencyjna na rynku.

platforma do awizacji
SoftwareStudio

Platforma do awizacji

Platforma do awizacji dostaw w formie SaaS (Software as a Service) to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów poprzez internet. Aplikacja ta działa w modelu „jako usługa”, co oznacza, że jest dostępna online i użytkownicy korzystają z niej poprzez przeglądarkę internetową, płacąc za korzystanie z niej w formie abonamentu.

Zarządzanie awizacjami

Zarządzanie awizacjami dla przewoźników może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową. System YMS może być również integrowany z innymi systemami informatycznymi przewoźnika, takimi jak np. systemy zarządzania flotą czy systemy księgowe. Wdrożenie systemu YMS dla przewoźników pozwala na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi i poprawę wydajności pracy, a także na oszczędność czasu i kosztów.

Okna czasowe on-line

Okna czasowe w logistyce to określone przedziały czasowe, w których możliwe jest realizowanie dostaw lub innych aktywności związanych z logistyką. Okna czasowe są używane, aby lepiej zarządzać zasobami i umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie czasu.

Okna czasowe logistyka
SoftwareStudio

Oprogramowanie awizacja dostaw

Oprogramowanie awizacja dostaw jest ważnym elementem zarządzania dostawami towarów do magazynu lub do innego miejsca. Awizacja dostawy to informacja o planowanym terminie dostawy towarów, która jest przekazywana odbiorcy przed dostawą. Pozwala to odbiorcy na przygotowanie się do odbioru towarów i zapewnienie odpowiednich zasobów i personelu.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo