Statusy w programie awizacyjnym

W programie awizacyjnym VSS.net można ustawić powiadomienia o zmianach statusów

Statusy w VSS.net to informacje o aktualnym stanie zlecenia transportowego. Dzięki nim można w czasie rzeczywistym śledzić, gdzie znajduje się pojazd, czy zlecenie zostało już odebrane, czy też jest w trakcie realizacji. Statusy pozwalają na bieżąco informować klientów o postępie realizacji zlecenia oraz na szybkie reagowanie w przypadku jakichkolwiek problemów.

System awizacyjny VSS.net oferuje szereg funkcjonalności, które ułatwiają planowanie, organizację i zarządzanie transportem i magazynem. Jednym z kluczowych elementów programu jest możliwość nadawania statusów przesyłkom, co pozwala na bieżąco kontrolować ich stan i reagować w razie potrzeby.

Statusy w programie VSS.net to nie tylko informacja dla magazyniera czy kierowcy, ale także dla klienta, który może śledzić swoją przesyłkę w czasie rzeczywistym i na bieżąco otrzymywać informacje o jej stanie. System pozwala na dodawanie i modyfikowanie statusów, a także przypisywanie ich do konkretnej przesyłki lub grupy przesyłek.

W przypadku opóźnienia dostawy, kierownik magazynu może nadać przesyłce status „Opóźnienie”, co automatycznie wysyła powiadomienie do klienta i informuje go o aktualnej sytuacji. Podobnie w przypadku, gdy kierowca nie dojedzie na czas, można nadać przesyłce status „Nieudana dostawa” i ustawić nowy termin dostawy.

Dodatkowo, statusy w programie VSS.net pozwalają na łatwiejsze zarządzanie magazynem i optymalizację procesów logistycznych. Dzięki statusom magazynierzy mają wgląd w ilość i rodzaj przesyłek, co ułatwia planowanie i organizację pracy. System pozwala na filtrowanie i sortowanie przesyłek na podstawie ich statusu, co pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie magazynem.

Wnioski

Statusy w programie VSS.net to ważny element zarządzania logistyką, pozwalający na kontrolowanie przesyłek i łatwiejsze zarządzanie magazynem. Dzięki nim można na bieżąco reagować na zmieniające się sytuacje, unikając problemów i nieprzewidzianych sytuacji. Program VSS.net pozwala na dodawanie i modyfikowanie statusów, a także przypisywanie ich do konkretnych przesyłek. To narzędzie, które znacznie ułatwia i usprawnia procesy logistyczne, poprawiając efektywność pracy i zadowolenie klienta.

W programie awizacyjnym VSS.net można ustawić powiadomienia o zmianach statusów

Statusy w programie awizacyjnym

Statusy dla kolejnych kroków realizacji transportu do magazynu są stosowane w celu lepszego zarządzania procesem transportu i umożliwienia lepszej koordynacji między poszczególnymi stronami. Statusy pozwalają przewoźnikowi lub spedytorowi, odbiorcy lub nadawcy oraz innym zainteresowanym stronom śledzić postęp transportu i wiedzieć, co dzieje się z ładunkiem w każdym momencie.

Zdajesz sobie sprawę, że statusy w programie awizacyjnym jest niezbędne w Twoim magazynie. Statusy kolejnych etapów realizacji dostawy do magazynu są stosowane w celu lepszego zarządzania procesem transportu. Umożliwienia komunikacji pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w proces. Statusy pozwalają na śledzenie postępu transportu i umożliwiają odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie do kolejnych kroków.

Program awizacyjny VSS.net to narzędzie, które umożliwia monitorowanie i zarządzanie transportem.

Jednym z ważnych elementów tego programu są statusy, które pozwalają na śledzenie postępu realizacji zleceń transportowych.

W procesie awizacji transportu i rozładunku dostawy istnieje kilka różnych statusów, które mogą być wykorzystywane w celu informowania o postępach i etapach procesu. Oto kilka przykładów statusów, które mogą pojawić się w procesie awizacji transportu i rozładunku dostawy:

 1. Awizacja transportu: status oznaczający, że awiza transportu została wysłana i odbiorca lub nadawca ładunku został poinformowany o planowanej dacie i godzinie dostawy lub odbioru.
 2. Transport w drodze: status oznaczający, że pojazd transportowy jest w drodze do miejsca dostawy lub odbioru.
 3. Dostawa w magazynie: status oznaczający, że pojazd transportowy dotarł do miejsca dostawy i ładunek został dostarczony do magazynu.
 4. Oczekiwanie na rozładunek: status oznaczający, że ładunek jest w magazynie i czeka na rozładunek przez odpowiednie osoby.
 5. Rozładunek zakończony: status oznaczający, że ładunek został rozładowany z pojazdu transportowego i jest przygotowany do dalszego przetwarzania

Każda awizacja w programie od SoftwareStudio ma przypisany pewien status. Ale po co? Można stwierdzić, że status odzwierciedla stopień realizacji awizacji. Aby określić ją jako zrealizowaną musi ona mieć status zakończony.

Statusy w programie awizacyjnym

Statusy awizacji w programie awizacyjnym

Statusy w procesie awizacji transportu i rozładunku dostawy mogą obejmować następujące etapy:

 1. Planowanie: w tym etapie przewoźnik lub spedytor planują trasę transportu i ustalają szczegóły dostawy, takie jak rodzaj pojazdu, wymiary i waga ładunku oraz czas dostawy.
 2. Awizacja: w tym etapie przewoźnik lub spedytor wysyłają do odbiorcy lub nadawcy informację o planowanej dacie i godzinie dostawy.
 3. Przygotowanie: w tym etapie odbiorca lub nadawca przygotowuje się do przyjęcia lub wysłania ładunku, takie jak sprawdzenie, czy są obecne odpowiednie osoby i sprzęt do rozładunku lub załadunku.
 4. Dostawa: w tym etapie pojazd transportowy dostarcza ładunek do magazynu odbiorcy lub od magazynu nadawcy.
 5. Rozładunek: w tym etapie odbiorca lub nadawca rozładowują ładunek z pojazdu transportowego.
 6. Potwierdzenie dostawy: w tym etapie odbiorca lub nadawca potwierdzają odbiór lub wysyłkę ładunku.

Program demonstracyjny VSS przewiduje następujące statusy:

 • Oczekujące na potwierdzenie;
 • Oczekujące na wjazd;
 • Magazyn;
 • Brama wyjazd;
 • Zakończone.
Statusy

Jak zmieniane są statusy?

Zapisanej awizacji przydzielony jest status „oczekująca na potwierdzenie” . W tym momencie ma ona zostać potwierdzona przez dział transportu. Użytkownik zmianę statusu realizuje przez zaznaczenie odpowiedniego rekordu w zestawieniu Awizacje, a także użycie polecenia Status. Takie działanie otworzy okno które umożliwia zmianę statusu.

status awizacji

Efektem tego będzie przeniesienie rekordu awizacji do zestawienia Oczekujące brama. Tym samym awizacja będzie widoczna w zestawieniu dostępnym dla roli Brama. Dzięki temu jej użytkownik jest poinformowany o planowanym przybyciu transportu.
Gdy ten dotrze do bramy transportu pracownik może wpuścić na teren zakładu transport, jednocześnie zmieniając status w programie.

Okno zmiany statusy różni się od wcześniejszego funkcją przypisania rampy do której ma kierować się transport. Zmiana statusu spowoduje przeniesienie rekordu danej awizacji do zestawienia Magazyn.

Oczywiście po wykonaniu tej czynności w oprogramowaniu Awizacje VSS.net rekord awizacji znajdzie się w odpowiednim widoku.

Po wykonaniu obsługi przez magazyn użytkownik roli ma za zadanie zmienić status, co w programie awizacja dostaw przeniesie rekord transportu do kolejnego zestawienia.
Status zakończone, a także jednoczesne umieszczenie w zestawieniu historia następuje po opuszczeniu terenu zakładu przez transportu.

Statusy. Co dają zmiany statusu?

Dzięki nim zapisana awizacja jest dostępna dla odpowiedniej roli dzięki czemu wprowadzony jest porządek wśród danych z których ma korzystać użytkownik danej roli, co jednocześnie zmniejsza możliwość popełnienia pomyłki.

Statusy
System awizacyjny softwarestudio

W programie awizacyjnym VSS.net dostępne są różne statusy

Można przypisać je do zlecenia transportowego. Są to między innymi:

 • Oczekiwanie na realizację – status ten oznacza, że zlecenie zostało przyjęte do realizacji, ale jeszcze nie rozpoczęto jego realizacji.
 • W trakcie realizacji – status ten oznacza, że zlecenie jest już w trakcie realizacji i pojazd jest w drodze do miejsca docelowego.
 • Oczekiwanie na załadunek – status ten oznacza, że pojazd jest już na miejscu, ale jeszcze nie rozpoczęto załadunku.
 • Oczekiwanie na rozładunek – status ten oznacza, że pojazd dotarł już na miejsce, ale jeszcze nie rozpoczęto rozładunku.
 • Zakończone – status ten oznacza, że zlecenie zostało już zrealizowane.

Gdy auto się spóźnia lub kierowca nie dojedzie na czas, można zmienić status zlecenia na „opóźnione”. Dzięki temu można szybko poinformować klienta o problemie i podjąć działania mające na celu jak najszybsze rozwiązanie problemu. W przypadku opóźnień zwykle podejmuje się próby skontaktowania się z kierowcą, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną opóźnienia i jak można je rozwiązać.

W programie awizacyjnym VSS.net można również ustawić powiadomienia o zmianach statusów. Dzięki temu można na bieżąco śledzić postęp realizacji zlecenia i reagować na wszelkie problemy.

Podsumowując, statusy w programie awizacyjnym VSS.net są bardzo ważnym elementem zarządzania transportem. Pozwalają na bieżąco śledzić postęp realizacji zlecenia i szybko reagować na wszelkie problemy. W przypadku opóźnień lub innych problemów związanych z realizacją zlecenia, zmiana statusu na „opóźnione” pozwala na szybkie poinformowanie klienta o problemie i podjęcie działań mających na celu jak najszybsze rozwiązanie problemu.

  Platforma do awizacji

 • Awizacje transportu YMS Zarządzanie oknami czasowymi

  Platforma do awizacji

  Platforma do awizacji VSS.net to niezwykle skuteczne narzędzie, które przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne planowanie i koordynacja działań logistycznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości usług logistycznych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdej firmie logistycznej, która
 • System awizacyjny

 • Awizacja w transporcie

  Awizacja w transporcie

  Awizacja transportu to proces informowania o planowanym przyjeździe pojazdu transportowego do danego miejsca. Awizacja może być wysyłana przez przewoźnika lub spedytora do odbiorcy lub nadawcy ładunku, aby poinformować o planowanej dacie i godzinie dostawy lub odbioru. Awizacja może być również wykorzystywana do informowania o opóźnieniach lub zmianach w harmonogramie transportu.
 • system YMS zestawienia i raporty

  Zestawienia i raporty w programie awizacyjnym

  Program Awizacyjny VSS.net umożliwia przegląd danych w postaci zestawień, a także raportów. System YMS zapewnia raportowane, jak również mierzenie czasów. Rejestracja czasów: wjazdu na teren zakładu; podstawienia pod rampę; rozpoczęcia, a także zakończenia odprawy celnej, wyjazd z zakładu.
 • System zarządzania awizacjami

 • SoftwareStudio VSS

  SoftwareStudio program VSS

  SoftwareStudio program VSS to zintegrowane narzędzie do zarządzania zasobami, które zapewnia jednolity i skuteczny dostęp do informacji o magazynie. Umożliwia to lepsze zarządzanie zasobami, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji. Program umożliwia planowanie dostaw na podstawie harmonogramu pracy magazynu i kalendarza. Dzięki temu przedsiębiorstwo może lepiej planować dostawy i zapewniać właściwe wykonanie zamówienia.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Program Awizacje VSS.net

  Program Awizacje VSS.net

  Program awizacje VSS.net to narzędzie służące do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. System taki może być wykorzystywany przez przewoźników i dostawców, a także przez odbiorców towarów, w celu lepszej organizacji procesów dystrybucji i składowania.