awizacja transportów

SoftwareStudio awizacja transportów

Platforma YMS, czyli awizacja transportów. Przygotowaliśmy ją do prowadzenia awizacji dostaw i wysyłek. Wspomaga ona różne elementy logistyki transportowej i magazynowej. Związane jest to z planowaniem załadunku i rozładunku, ruchome okna czasowe – zależnie od rodzaju pojazdu i ilości towaru.

Awizacja transportów wprowadzana może być przez pracowników firmy, klienta, przewoźnika, lub kierowcę. System YMS dostarcza stronę internetową. Jest ona dostępna dla klienta i przewoźnika. Dlatego pozwala na awizowanie, przeglądanie dostępnych terminów w kalendarzach tylko swoich awizacji – bieżących oraz historycznych.

System YMS pomoże przypisać do awizacji transportów załączników, zdjęć, korespondencji mailowej i innych dokumentów. Ponadto powiadomienia kontrahentów i przewoźników o zmianie terminu awizacji lub opóźnieniach. Wykorzystuje on do tego funkcje wysyłania wiadomości e-mail.

Magazyny służą do przechowywania i dostarczania towarów. Często ilość towarów, które magazyn może przechowywać i ramy czasowe, w których może dostarczyć te towary, są określane przez wniosek o dostawę (AD). W celu zapewnienia, że ​​towary zostaną dostarczone na czas, magazyny muszą mieć wdrożony proces planowania przedziałów czasowych na dostawę tych towarów.

Aby zaplanować przedział czasowy na dostawę towarów, magazyn musi najpierw określić rodzaj towaru, który zostanie dostarczony. Można to zrobić, sprawdzając towary, które mają zostać dostarczone, lub korzystając z systemu zarządzania zapasami. Po zidentyfikowaniu rodzaju towaru magazyn musi określić ramy czasowe, w których towar zostanie dostarczony. Można to zrobić konsultując się z klientem lub korzystając z wykresu okna dostawy.

Po określeniu ram czasowych na dostawę towarów magazyn musi utworzyć przedział czasowy na dostawę tych towarów. Ten przedział czasowy może być oparty na ustalonym przedziale czasowym lub na dostępnych zasobach. Po utworzeniu przedziału czasowego na dostawę towarów magazyn musi zapewnić dostępność niezbędnych zasobów, aby dostarczyć te towary na czas. Można to zrobić konsultując się z działem wysyłki lub korzystając z narzędzia do harmonogramowania.

Awizowanie dostaw
SoftwareStudio

LPR

Sekcja „LPR” zapewnia obszerny widok i kontrolę nad pojazdami oraz ich wjazdami na teren obiektu. Pozwala to na lepsze zarządzanie ruchem pojazdów, monitorowanie historii wjazdów i wyjazdów, a także śledzenie aktualnych pojazdów na terenie obiektu dzięki systemowi monitoringu.

System zarządzania awizacjami

System zarządzania awizacjami jest szczególnie przydatny dla firm, które zarządzają dużą flotą pojazdów. System ten pozwala firmom zarządzać wszelkimi aspektami eksploatacji pojazdu, a także monitorować stan techniczny pojazdu w czasie rzeczywistym. System ten może również zmniejszyć koszty eksploatacji pojazdów, ponieważ pozwala firmom wykrywać i naprawiać usterki w odpowiednim czasie.

platforma do awizacji
SoftwareStudio

System YMS

System YMS wymaga integracji z innymi systemami informatycznymi. Pozwala na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi w magazynie oraz na udostępnienie aktualnych i spójnych danych na temat ruchu i położenia pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu. Warto jednak pamiętać, że integracja ta może wymagać dodatkowych nakładów i dostosowania systemów do siebie, dlatego należy dokładnie przemyśleć, czy taka integracja jest potrzebna i opłacalna w danej sytuacji.

Okna czasowe - awizacja dostaw
SoftwareStudio

Okna czasowe – awizacja dostaw

Definiowanie okien czasowych polega na określeniu, jakie działania lub procesy będą realizowane w danym przedziale czasowym oraz jakie będą ich ograniczenia lub wymagania. Może to obejmować np. określenie godzin, w których będą realizowane dostawy lub transporty, rodzaju ładunków, jakie będą przyjmowane w danym oknie czasowym, czy też wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów.

Awizacja w transporcie
SoftwareStudio

Awizacja w transporcie

Awizacja w transporcie to kluczowy proces, który umożliwia skuteczne zarządzanie dostawami i przesyłkami. Dzięki systemowi VSS.net firmy mogą precyzyjnie planować i kontrolować czas dostaw, automatyzować procesy awizacji oraz monitorować i analizować działania logistyczne. Awizacja w transporcie z wykorzystaniem VSS.net to sposób na zwiększenie efektywności pracy, minimalizację opóźnień oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów.

transport
SoftwareStudio

Oprogramowanie awizacji transportu do magazynów

Oprogramowanie do awizacji transportu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia planowanie i koordynację transportów towarów do magazynów. Awizacja transportu to proces informowania o planowanej dostawie towarów, w celu przygotowania magazynu i załadunku lub rozładunku towarów.

Statusy w programie awizacyjnym

Statusy dla kolejnych kroków realizacji transportu do magazynu są stosowane w celu lepszego zarządzania procesem transportu i umożliwienia lepszej koordynacji między poszczególnymi stronami. Statusy pozwalają przewoźnikowi lub spedytorowi, odbiorcy lub nadawcy oraz innym zainteresowanym stronom śledzić postęp transportu i wiedzieć, co dzieje się z ładunkiem w każdym momencie.

oprogramowania
SoftwareStudio

Zalety oprogramowania SoftwareStudio

Oprogramowanie YMS (Yard Management System) w modelu SaaS (Software as a Service) to rodzaj oprogramowania, które jest dostępne za pośrednictwem internetu i korzysta z zasobów sieciowych, zamiast być instalowane na komputerze użytkownika. Bezpieczeństwo takiego oprogramowania jest ważne, ponieważ może ono zawierać ważne dane dotyczące magazynu lub placu składowego, takie jak informacje o towarach, pojazdach lub pracownikach.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo