+48 533 322 626

System YMS od SoftwareStudio odpowiada za zarządzanie awizacjami, ewidencję rezerwacji ramp, które są powiązane  z transportem.

Ponadto zajmuje się tworzeniem harmonogramów transportów, wizyt i ruchu na terenie zakładu.

Studio Awizacje VSS.net jest programem typu Vehicle Scheduler Solution (określanym także Yard Management System).

System Awizacje VSS.net rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów np. doków, parkingów, wag. Wśród funkcjonalności programu  są:

 • Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie;
 • Umożliwia awizacje transportów przez stronę www lub telefon komórkowy z systemem Android;
 • Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki;
 • Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę;
 • Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów np. wjazd – wyjazd;
 • Opcjonalna możliwość integracji z wagami np. ważenia auta;
 • Dostęp do bieżących transportów bezpośrednio w magazynie;
 • Kalendarze oraz oś czasu;
 • Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu;
 • Zachowanie pełnej historii – możliwa jest dokumentacja fotograficzna;
 • Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie;
 • Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.;
 • Wersje wielojęzyczne dla kierowców;

Kontrahent i przewoźnik

Dodanie załączników do awizacji, awizowanie, podgląd i edycja własnych awizacji, wysyłka powiadomień e-mail, wysyłka SMS z danymi awizacji do kierowców.

Spedycja

Dodawanie, edycja i anulowanie awizacji, podgląd statusu przewoźników, dodanie załączników do awizacji, praca na kalendarzach, wysyłka powiadomienia e-mail, wysyłka SMS z danymi awizacji do kierowców.

YMS

Podsumowanie

Aplikacja Cloud YMS udostępnia pogląd w czasie rzeczywistym.

 • dostępność doków magazynowych;
 • informacje o kierowcach i numerach telefonów;
 • pojazdy i numery rejestracyjne ciągników;
 • załączników do dostawy;
 • dokumentacji zdjęciowej transportu;
 • inne dowolnie personalizowane.

System YMS zapewnia liczne korzyści związane z administracją przyjeżdżających i wyjeżdżających jednostek ładunkowych. Ponieważ pod pojęciem jednostka ładunkowa kryje się zazwyczaj naczepa, kontener, pojazd ciężarowy. Zazwyczaj operacje w YMS są zintegrowane z systemami WMS. To pozwoli zoptymalizować wykorzystanie ciągników, aby zredukować puste przebiegi.

Także kierowcy mogą odczuć poprawę – w czasie rzeczywistym są bowiem kierowani do punktów wyładunku i załadunku przy użyciu terminali, które eliminują dokumenty papierowe.

DEMO

  Awizacje VSS.net

 • Kalendarz

  Awizacje transportu

  System do awizacji VSS.net to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution) zwanego także YMS (Yard Management System). Czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Awizacja transportów realizowana za pomocą nowoczesnego oprogramowania pozwala na szybką, łatwą i precyzyjną informację. Czyli rozwiązanie od SoftwareStudio ma możliwość przekazania informacji.
 • Platforma do awizacji

 • system-awizacyjny, platforma-okna-czasowe

  Platforma okna czasowe

  Internetowa platforma okna czasowe Program do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Okna czasowe do obsługi i rozładunku transportów. Zwiększenie wydajności magazynu i dokładne planowanie czasu na załadunek oraz rozładunek pojazdów transportowych. W systemie awizacyjnym okna czasowe.
 • System awizacyjny

 • awizowanie-dostaw

  Awizowanie dostaw

  Awizowanie dostaw pozwala na zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniając harmonogram czasu pracy magazynu. To kluczowy czynnik, ponieważ zwiększenie wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych jest uzależnione od sprawnego przepływu informacji. System awizowania dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników. Wówczas magazyn jest ubezpieczony przed ryzykiem przestojów i.
 • Status zamiana

  Planowanie i obsługa transportu.

  Odpowiednie realizowanie oraz planowanie dostaw jest podstawowym zadaniem dla firm logistycznych. SoftwareStudio stworzyło program, który pomoże w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi. Związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu – Studio Awizacje VSS.net. System do awizacji umożliwia przypisanie do awizacji załączników, zdjęć, korespondencji mailowej i innych dokumentów. Towary muszą być przywożone oraz pobierane z magazynów dzięki opracowanemu grafikowi.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Kalendarz

  Okna czasowe

  Okna czasowe pozwalają na ciągłe monitorowanie nowo utworzonych awizacji, z możliwością edycji danych, zmiany godziny załadunku i rozładunku oraz planowanego czasu obsługi. Dlatego coraz więcej firm logistyczno-produkcyjnych decyduje się na nowoczesne rozwiązania systemowe. Do zarządzania awizacjami SoftwareStudio szczególnie poleca dedykowany system YMS. System rezerwacji okien czasowych pozwala na: redukcję kolejki pojazdów, czekających na załadunek lub rozładunek towarów,uniknięcie tworzenia.