+48 533 322 626

W programach SoftwareStudio wykorzystywane są kartoteki.

Kartoteki są zbiorem danych, które wykorzystywane są podczas pracy z programem.

Rola Spedycja – dodawanie, edycja i anulowanie awizacji, podgląd statusu przewoźników, dodanie załączników do awizacji, praca na kalendarzach, wysyłka powiadomienia e-mail, wysyłka SMS z danymi awizacji do kierowców.

W podstawowej wersji oprogramowania grupa kartoteki jest podzielona na:

 • kontrahentów;
 • przewoźników;
 • asortyment;
 • obiekty;
 • bramy;
 • kalendarze;
 • skorowidze;
 • magazyny.

Kartoteki

 • KONTRAHENTÓW – zawiera informacje na temat firm, które są dostawcami/odbiorcami do obiektu. Wśród danych w kartotece kontrahentów w wersji demonstracyjnej znajdziemy dane adresowe, kontaktowe oraz numer NIP, czy SAP.
kartoteka kontrahentów
 • PRZEWOŹNIKÓW – zawiera informacje na temat firm przewozowych, obsługujących transport pomiędzy obiektem, a kontrahentem. Tak jak w kartotece kontrahentów znajdują się tu dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, numer SAP.
kartoteka przewoźników
 • ASORTYMENTOWA – widok dla kartoteki asortymentowej zawiera w tym wypadku podstawowe dane pozwalające na identyfikacje asortymentu.
 • OBIEKTÓW – zawiera dane adresowe obiektu, dane uzupełniające oraz jego identyfikator systemowy.
 • BRAM – powiązana jest z obiektami. Zawiera informacje dotyczące bram danego obiektu.
 • MAGAZYNÓW – zawiera informacje dotyczące magazynów i jest kartoteką obiektów.

Oczywiście dane zawarte w kartotekach można dostosować zgodnie z wymaganiami klienta i zebranymi informacjami podczas analizy przedwdrożeniowej.

Wykorzystanie

Informacje zawarte w kartotekach wykorzystywane są podczas dopisywania nowej awizacji. Formularz dopisania awizacji umożliwia wybranie odpowiednich danych podczas jego uzupełniania.

Dopisywanie pozycji kartotek

Kartoteki mogą być uzupełniane bezpośrednio z poziomu programu. Do tego celu przygotowane zostały, dedykowane dla każdej kartoteki, formularze dopisania. Pozwalają one na uzupełnienie każdej informacji zawartej w kartotece.
Dopisanie nowej pozycji wymaga uzupełnienia pól. Te wymagane do zapisu oznaczone są pogrubionym fontem opisu pola. Dla kartoteki kontrahentów wymagane są jedynie pola numer SAP oraz Nazwa skrócona.

Dopisanie kontrahenta

To jakie dane są wymagane do zapisu również jest ustalane podczas analizy przedwdrożeniowej.

Bezpośrednio z kartoteki można między innymi edytować dane kontrahenta

Edycja kontrahent

przejrzeć awizacje powiązane z danym kontrahentem

awizacje kontrahenta

wysłać maila z informacją

mail do kontrahenta

Dzięki wykorzystaniu kartotek program awizacyjny przechowuje informacje w sposób przejrzysty, umożliwiając szybkie zapoznanie się z danymi.

DEMO

  Awizacje VSS.net

 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw obejmuje proces magazynowym czyli zestaw czynności wykonywane podczas przepływu towarów przez magazyn. Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być poprawnie realizowany należy zapewnić, oprócz warunków organizacyjnych, także warunki technologiczne. Te warto zacząć wdrażać do usprawnienia.
 • Awizacje - rola dział transportu

  Role programowe

  Program ma wspomóc pracowników firmy. Dlatego też w naszym rozwiązaniu proponujemy podział programu na role programowe. Tak by każdy z użytkowników miał dostęp do określonych zasobów czyli posiada do dyspozycji informacje oraz funkcje odpowiednie dla jego zakresu pracy. W wersji demo programu Awizacje VSS.net rozróżniamy 4 role programowe: Dział transportu; Kontrahent; Brama; Magazyn. DZIAŁ TRANSPORTU Wydzielona rola.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • Awizacje obiekt

  Dopisanie awizacji

  Dopisanie awizacji jest podstawową czynnością w programie awizacyjnym. Awizacja transportów przez stronę www lub telefon komórkowy z systemem Android. System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów (doków, bram i wag). Aby rozpocząć proces awizacyjny należy na samym początku stworzyć podstawę – Awizo. Formularz składa się z kilku sekcji w której znajdują.
 • awizacja transportu, oprogramowanie dla transportu

  Oprogramowanie dla transportu

  Planowanie i optymalizacja kosztów transportu to jedno z najważniejszych zadań, z którymi zmagają się największe firmy logistyczno-produkcyjne. Dlatego warto zainwestować w oprogramowanie dla transportu, które zapewni lepszą obsługę firm transportowych oraz kierowców. W logistyce na transport średnio przeznacza się jedną czwartą kosztów, dlatego tak ważne jest dokładne zaplanowanie dostawy i dobór odpowiednich środków transportu. Oprogramowanie dla.
 • Wysłanie wiadomości mail

  Wiadomości mail i sms z poziomu programu

  Wysyłanie maili z oprogramowania awizacyjnego. Program awizacje VSS.net umożliwia wysyłanie wiadomości mail oraz wiadomości tekstowych SMS. Wysyłanie powiadomień do kontrahentów za pomocą poczty elektronicznej jest skutecznym sposobem na komunikację. Następuje to przez informowanie ich o planowanych lub zrealizowanych wydarzeniach związanych z awizowanym transportem. Wysyłanie wiadomości mailowych jest możliwe po odpowiednim skonfigurowaniu konta poczty elektronicznej za pomocą którego wiadomości.