Kartoteki

Kartoteki

Kartoteki VSS są tworzone na podstawie informacji wprowadzonych przez operatora. Każda kartoteka zawiera informacje dotyczące dostawy, w tym datę i godzinę wjazdu i wyjazdu, liczbę pojazdów, dostawców, itp. Dzięki temu system może monitorować wszystkie pojazdy, które wjeżdżają na teren centrum logistycznego.

W programach SoftwareStudio wykorzystuje się kartoteki. Są one zbiorem danych, które to wykorzystywane są podczas pracy z programem. System może również przechowywać informacje o pojazdach, które wyjeżdżają z centrum logistycznego, w tym datę wyjazdu, liczbę pojazdów, dostawców, itp. System jest wyposażony w mechanizmy wykrywania nieprawidłowości, takie jak nieprawidłowe dostawy czy nieprawidłowe wyjazdy.

Wdrożenie systemu do awizacji kierowców pozwala na lepszą organizację pracy i minimalizację ryzyka opóźnień w dostawie.

Dzięki temu, że kierowcy otrzymują powiadomienia o planowanych dostawach, mogą lepiej zaplanować swoją trasę i uniknąć niepotrzebnych przestojów.

Program do awizacji musi mieć kilka kartotek, takich jak:

 1. Kartoteka klientów – zawiera dane klientów, takie jak nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 2. Kartoteka produktów – zawiera dane produktów, takie jak nazwa, kod produktu, cena i ilość.
 3. Kartoteka kierowców – zawiera dane kierowców, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Kartoteka dostaw – zawiera informacje o planowanych dostawach, takie jak data, godzina, adres odbioru i adres dostawy.

Wdrożenie systemu do awizacji kierowców jest bardzo ważne dla firm, które zajmują się transportem i dostawą towarów. Dzięki temu, że kierowcy otrzymują powiadomienia o planowanych dostawach, mogą lepiej zaplanować swoją trasę i uniknąć niepotrzebnych przestojów. Jest to również korzystne dla klientów, którzy otrzymują informacje o planowanej dostawie i mogą lepiej przygotować się na jej odbiór.

Rola Spedycja

Dodawanie, edycja, a także anulowanie awizacji, podgląd statusu przewoźników, dodanie załączników do awizacji, praca na kalendarzach, wysyłka powiadomienia e-mail, wysyłka SMS z danymi awizacji do kierowców. Kartoteki

W podstawowej wersji oprogramowania grupa dzieli się na:

 • kontrahentów;
 • przewoźników;
 • asortyment;
 • obiekty;
 • bramy;
 • kalendarze;
 • skorowidze;
 • magazyny.

Kartoteki w programie VSS

Awizacja dostaw to proces informowania odbiorcy o planowanym terminie i zakresie dostawy towarów lub usług. Awizacja dostaw ma na celu zapewnienie sprawnego i terminowego odbioru zamówionych produktów, a także lepszej organizacji pracy magazynu i transportu.

Wdrożenie systemu do awizacji kierowców może przynieść wiele korzyści dla firmy, takich jak:

 • zmniejszenie kosztów transportu i magazynowania,
 • poprawa jakości obsługi klienta,
 • zwiększenie efektywności pracy kierowców i magazynierów,
 • lepsze wykorzystanie floty pojazdów i przestrzeni magazynowej,
 • redukcja błędów i reklamacji.

System do awizacji kierowców powinien umożliwiać:

 • tworzenie i wysyłanie awizacji dostaw do odbiorców za pomocą różnych kanałów komunikacji (e-mail, SMS, telefon),
 • monitorowanie statusu awizacji i potwierdzanie ich odbioru przez klientów,
 • zarządzanie harmonogramem dostaw i trasami kierowców,
 • reagowanie na zmiany i sytuacje awaryjne w czasie rzeczywistym,
 • generowanie raportów i statystyk dotyczących awizacji dostaw.

Program do awizacji powinien mieć następujące kartoteki:

 • kartotekę klientów, zawierającą dane kontaktowe, preferencje komunikacyjne, adresy dostaw, historię zamówień i awizacji,
 • kartotekę towarów, zawierającą dane o produktach, ich ilościach, cenach, terminach ważności, wymiarach i wagach,
 • kartotekę pojazdów, zawierającą dane o flotcie samochodowej, ich pojemnościach ładunkowych, zużyciu paliwa, stanach technicznych i lokalizacjach GPS,
 • kartotekę kierowców, zawierającą dane o pracownikach odpowiedzialnych za transport, ich dyspozycyjności, uprawnieniach, stawkach godzinowych i rozliczeniach.

Wdrożenie systemu do awizacji kierowców może być kluczowym elementem poprawy efektywności i rentowności działalności firmy. Dzięki temu proces awizacji dostaw staje się prostszy, szybszy i bardziej niezawodny.

KONTRAHENTÓW

 • – zawiera informacje na temat firm, które są dostawcami, czy też odbiorcami do obiektu. Wśród danych w kartotece kontrahentów w wersji demonstracyjnej znajdziemy dane adresowe, kontaktowe oraz numer NIP, czy też SAP.
kartoteka kontrahentów

PRZEWOŹNIKÓW

Zawiera informacje na temat firm przewozowych, obsługujących transport pomiędzy obiektem, a kontrahentem. Tak jak w kartotece kontrahentów znajdują się tu dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, jak również numer SAP.

kartoteka przewoźników
 • ASORTYMENTOWA – czyli widok dla kartoteki asortymentowej zawiera w tym wypadku podstawowe dane pozwalające na identyfikacje asortymentu.
 • OBIEKTÓW – zawiera dane adresowe obiektu, dane uzupełniające, a także jego identyfikator systemowy.
 • BRAM – wiąże się z obiektami. Zawiera informacje dotyczące bram danego obiektu.
 • MAGAZYNÓW – zawiera informacje dotyczące magazynów, jak również jest kartoteką obiektów.

Oczywiście dane zawarte w kartotekach można dostosować zgodnie z wymaganiami klienta i zebranymi informacjami podczas analizy przedwdrożeniowej.

Inne wykorzystanie kartotek

Skorowidz przewoźników, transportów i kierowców to dokument, w którym zapisywane są informacje dotyczące firm przewozowych, pojazdów transportowych i kierowców. Prowadzenie skorowidza takich informacji może być przydatne w zarządzaniu transportem i umożliwić szybsze i bardziej efektywne planowanie dostaw.

Oto kilka sposobów prowadzenia skorowidza przewoźników, transportów i kierowców:

 1. Ręczne prowadzenie skorowidza: informacje mogą być zapisywane w formie papierowej lub elektronicznej i aktualizowane ręcznie przez pracowników.
 2. Prowadzenie skorowidza za pomocą arkusza kalkulacyjnego: informacje mogą być zapisywane w arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Excel, i aktualizowane ręcznie lub za pomocą skryptów.

Informacje zawarte w kartotekach wykorzystuje się podczas dopisywania nowej awizacji. Formularz dopisania awizacji umożliwia wybranie odpowiednich danych podczas jego uzupełniania.

Dopisywanie pozycji kartoteki

Kartoteki można uzupełniać bezpośrednio z poziomu programu. Do tego celu przygotowano dedykowane dla każdej z nich, formularze dopisania. Pozwalają one na uzupełnienie każdej informacji zawartej w kartotece.
Dopisanie nowej pozycji wymaga uzupełnienia pól. Te wymagane do zapisu oznacza się pogrubionym fontem opisu pola. Dla kartoteki kontrahentów wymaga się jedynie pola numer SAP oraz Nazwa skrócona.

Dopisanie kontrahenta

To jakie dane są wymagane do zapisu również jest ustalane podczas analizy przedwdrożeniowej.

Bezpośrednio z kartoteki można między innymi edytować dane kontrahenta

Kartoteki

przejrzeć awizacje powiązane z danym kontrahentem

Kartoteki

wysłać maila z informacją

Kartoteki

Dzięki wykorzystaniu kartotek program awizacyjny przechowuje informacje w sposób przejrzysty, umożliwiając szybkie zapoznanie się z danymi.

  Oprogramowanie awizacyjne

 • Awizacje obiekt

  Awizo. Dopisanie awizacji

  Awizo transportu z dostawą do magazynu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie transportem towarów do magazynu. Oprogramowanie to służy do rejestrowania dostaw, monitorowania statusu transportu, planowania tras i kierowców, a także do wymiany informacji z klientami i dostawcami.
 • Oprogramowanie awizacja dostaw

  Oprogramowanie awizacja dostaw

  Oprogramowanie awizacja dostaw jest ważnym elementem zarządzania dostawami towarów do magazynu lub do innego miejsca. Awizacja dostawy to informacja o planowanym terminie dostawy towarów, która jest przekazywana odbiorcy przed dostawą. Pozwala to odbiorcy na przygotowanie się do odbioru towarów i zapewnienie odpowiednich zasobów i personelu.
 • Wysłanie wiadomości mail

  Wiadomość mail i SMS z poziomu programu

  Komunikacja z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami jest podstawowym elementem procesu awizacji. Dzięki niej możliwe jest zarządzanie zasobami i zapewnienie, że towary zostaną dostarczone w terminie i w dobrym stanie. Tradycyjnie komunikacja w procesie awizacji odbywała się za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty. Jednak obecnie coraz częściej stosuje się SMS-y i e-maile. Przekazywanie informacji przez SMS-y
 • System awizacyjnySystem zarządzania awizacjami

 • planowanie transportów magazynowych

  Awizacje klienta. Rola „kontrahent” systemu VSS.net

  Jeśli kontrahent chce rejestrować awizacje za pomocą strony internetowej, może to oznaczać, że firma posiada specjalną aplikację do awizacji dostępną online. Aplikacja ta może umożliwiać kontrahentowi rejestrowanie awizacji za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
 • Systemy YMS

 • System YMS

  Oprogramowanie VSS.net

  Oprogramowanie VSS.net, czyli Vehicle Scheduler System jest systemem awizacji i kontroli pojazdów stosowanym w centrach logistycznych. System ten pozwala na monitorowanie pojazdów oraz ich ładunków w czasie rzeczywistym oraz na automatyzację procesu przyjmowania i wysyłania pojazdów w centrum logistycznym.