+48 533 322 626

Odpowiednie realizowanie oraz planowanie dostaw jest podstawowym zadaniem dla firm logistycznych.

SoftwareStudio stworzyło program, który pomoże w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi.

Związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu – Studio Awizacje VSS.net.

System do awizacji umożliwia przypisanie do awizacji załączników, zdjęć, korespondencji mailowej i innych dokumentów.

Towary muszą być przywożone oraz pobierane z magazynów dzięki opracowanemu grafikowi ruchu.

Po przyciśnięciu „Nowe” wyświetlony zostanie formularz, w którym użytkownik wybiera rodzaj awizacji (Dostawa/Wysyłka), kontrahenta, rodzaj transportu oraz asortyment, którego dotyczy to awizo.

System Awizacji Transportu

Ponadto, podajemy ilość palet (jeśli z listy rodzaj transportu zostało wybrane auto lub kontener) i ich rodzaj. Wymagane jest podanie daty przyjazdu transportu, a program dostosuje czas wyjazdu np. dla kontenera przypisane są 3 godziny zajęcia rampy (ramy czasowe są przykładowe).

Program nasz charakteryzuje się przejrzystością oraz łatwością obsługi.

Aby dodać planowaną awizację wystarczy wypełnić formularz.

Oczywiście czas ten można modyfikować, jeśli przewidziany i wymagany czas załadunku/rozładunku jest inny. Z listy wybieramy magazyn, w którym będzie odbywać się opisywana czynność. W następnym kroku użytkownik wybiera przewoźnika z sekcji Transport i zapisuje awizacje.

Status zamiana

Dodałem awizację. Co dalej?

Po zapisaniu awizacji należy potwierdzić transport, poprzez użycie polecenia Status w rejestrze Awizacje. Potwierdzone awizo zostanie wyświetlone z nadanym numerem porządkowym w tabeli „Oczekujące Brama”. Tabela wyświetla podstawowe dane, między innymi:

 • rodzaj awizacji (kolumna kat.),
 • czas, kiedy transport ten może być wpuszczony na teren magazynu,
 • czas kiedy powinien wyjechać,
 • kto jest przewoźnikiem,
 • kto jest kontrahentem,
 • co powinno znajdować się w danym transporcie.

Inaczej ujmując, w tabeli zebrane są najważniejsze dane awizacji.

Po wybraniu polecenia status, wyświetlone zostanie okno, w którym potwierdzamy aktualną czynność. W tym wypadku jest to przycisk „Wjazd”. Spowoduje to przeniesienie pozycji do rejestru „Magazyn”. W rejestrze „Magazyn” użytkownik może przez polecenie status poinformować o zwolnieniu rampy, awizacja zostanie przeniesiona do rejestru „Wyjazd”.

Kolejnym krokiem w realizacji awizacji jest potwierdzenie wyjazdu transportu z terenu magazynu. Dodatkową funkcjonalnością programu Studio Awizacje VSS.net jest możliwość informowania kontrahenta o statusie poprzez SMS oraz e-mail na każdym etapie awizacji. Zrealizowana awizacja wyświetlana jest w rejestrze „Historia”. W tym rejestrze znajduje się zestawienie wszystkich operacji w magazynie związanych z transportem.

Przydatną funkcjonalnością programu jest wyświetlanie grafików dnia, tygodnia, czy miesiąca w postaci kalendarza.

Studio Awizacje VSS.net, umożliwiając organizację i zarządzanie dostawami oraz wysyłkami z firm logistycznych i produkcyjnych pozwala na lepszą organizację dostaw, jaki i rozplanowanie ruchu na terenie zakładu. Aby lepiej poznać program zapraszamy do sprawdzenia ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej, która znajduje się pod adresem:program do awizacji dostaw

Program do awizacji dostaw

Program do awizacji dostaw obejmuje proces magazynowym czyli zestaw czynności wykonywane podczas przepływu towarów przez magazyn. Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być Więcej…
awizacje

Awizacje transportu

System do awizacji VSS.net to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution) zwanego także YMS (Yard Management System). Czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Więcej…

Awizacja dostawy

Planowe dostarczanie towarów do magazynów znacznie ułatwia nie tyle rozładunek, co usprawnia pracę wszystkich działów danej firmy. Awizacja dostawy za pośrednictwem aplikacji usprawni działanie Twojego zakładu. W wieloetapowe planowanie dostawy zaangażowani są kolejno: pracownicy działów Więcej…
Kartoteki

Kartoteki

W programach SoftwareStudio wykorzystywane są kartoteki. Kartoteki są zbiorem danych, które wykorzystywane są podczas pracy z programem. Rola Spedycja – dodawanie, edycja i anulowanie awizacji, podgląd statusu przewoźników, dodanie załączników do awizacji, praca na kalendarzach, Więcej…
DEMO

  Awizacje VSS.net

 • Awizacje - rola dział transportu

  Role programowe

  Program ma wspomóc pracowników firmy. Dlatego też w naszym rozwiązaniu proponujemy podział programu na role programowe. Tak by każdy z użytkowników miał dostęp do określonych zasobów czyli posiada do dyspozycji informacje oraz funkcje odpowiednie dla jego zakresu pracy. W wersji demo programu Awizacje VSS.net rozróżniamy 4 role programowe: Dział transportu; Kontrahent; Brama; Magazyn. DZIAŁ TRANSPORTU Wydzielona rola.
 • Platforma do awizacji

 • zarządzanie-czasem-za-pomocą-okienka

  Platforma StudioSystem

  Nasza autorska platforma StudioSystem jest bazą proponowanych rozwiązań logistycznych. Są wśród nich programy magazynowe, awizacyjne oraz do wspierania handlowców. Intuicyjny interfejs Zastosowanie rozwiązań Internetowych (przeglądarkowych) oraz systemu Android pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania magazynowego z nowoczesnym i intuicyjnym w używaniu interfejsem. Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd do indywidualnych oczekiwań pracowników magazynu. Technologia StudioSystem to oprogramowanie, które.
 • System awizacyjny

 • awizacja-kierowcy

  Awizacja kierowcy

  Rzeczywisty czas dostawy, szybka rezerwacja wolnego terminu, skuteczne planowanie dostaw. To jedne z zadań, przed którymi stoją największe firmy produkcyjno-logistyczne. Awizacja kierowcy pozwoli rozwiązać ten problem. SoftwareStudio proponuje system awizacyjny, który usprawni komunikację między działem transportu, przewoźnikami i kontrahentami, a działem logistyki i magazynu. System zarządzania w zasięgu ręki Usprawniając komunikację i harmonogram czasu pracy, kierowca za pomocą.
 • awizacja w transporcie

  Awizacja w transporcie

  Transport zewnętrzny jest integralną częścią systemu logistycznego, ponieważ stanowi główne ogniwo przepływu dostaw towarów. Aby udoskonalić transfer między zakładami, należy bliżej przyjrzeć się systemowi awizacji w transporcie. Rozpatrując transport w pełnym wymiarze, występuje on we wszystkich ogniwach zarządzania logistycznego: pozyskanie surowców do produkcji,obsługa wytwarzania,dystrybucja gotowych towarów. Dlatego dobrze zorganizowany system awizacji w transporcie to kluczowy czynnik zarówno.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • program-vss-net-awizacja-kierowcy

  Program Awizacje VSS.net

  Program Awizacje VSS.net od SoftwareStudio ma wspierać w przyjęciu transportu na terenie obiektów. O wdrożeniu systemu awizacyjnego warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Ponadto używanie systemu pozwala na przeniesienie części pracy związanej z awizowaniem na podwykonawców (przewoźników). Zapraszamy do zapoznania się materiałem o naszym oprogramowaniu. VSS.net oprogramowanie YMS do.