Zarządzanie awizacjami

Wdrożenie systemu awizacyjnego VSS.net jako rozwiązania YMS do zarządzania awizacjami jest kluczowe dla opanowania żywiołu na terenie centrum logistycznego związanego z transportami i parkowaniem ciężarówek

Opanowanie żywiołu na terenie centrum logistycznego związanego z transportami i parkowaniem ciężarówek jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności operacji logistycznych. Właściwe zarządzanie awizacjami to jedno z najważniejszych narzędzi, które pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji na terenie centrum logistycznego.

W centrum logistycznym, gdzie odbywa się intensywny ruch ciężarówek, transport i parkowanie są nieodłącznymi elementami codziennej pracy. Jednym z największych wyzwań, z jakimi boryka się personel logistyczny, jest zarządzanie ruchem pojazdów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie magazynu. System YMS, tak jak VSS.net, może w tym pomóc.

Wprowadzenie systemu awizacyjnego VSS.net jako rozwiązania YMS pozwala na skuteczne opanowanie żywiołu na terenie centrum logistycznego. Dzięki temu systemowi możliwe jest monitorowanie ruchu ciężarówek i planowanie czasu wjazdu, co przyczynia się do ograniczenia korków i zakłóceń w ruchu.

Awizacja dostaw, wprowadzana przez pracowników firmy, klienta, przewoźnika lub kierowcy, umożliwia zarządzanie ruchem pojazdów, a także planowanie załadunku i rozładunku. Dzięki VSS.net możliwe jest ustalenie ruchomych okien czasowych, zależnych od rodzaju pojazdu i ilości towaru, co pozwala na optymalne wykorzystanie czasu.

VSS.net oferuje również stronę internetową dla klienta i przewoźnika, na której można awizować dostawy oraz przeglądać dostępne terminy w kalendarzach tylko swoich awizacji – bieżących oraz historycznych. Dzięki temu rozwiązaniu, informacje dotyczące dostaw są zawsze dostępne i aktualne, co pozwala na skuteczne planowanie pracy.

Jednym z najważniejszych elementów YMS jest możliwość zarządzania miejscami parkingowymi dla ciężarówek i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb. System VSS.net pozwala na precyzyjne planowanie miejsca parkowania ciężarówek, co zapobiega korkom i zapewnia bezpieczeństwo na terenie magazynu.

Wdrożenie systemu awizacyjnego VSS.net jako rozwiązania YMS pozwala na opanowanie żywiołu na terenie centrum logistycznego, co przekłada się na efektywniejszą pracę oraz zadowolenie klientów i partnerów biznesowych. Dzięki systemowi VSS.net można uniknąć niepotrzebnych opóźnień, co pozwala na szybsze i bezpieczniejsze realizowanie dostaw oraz załadunków i rozładunków.

Wdrożenie systemu awizacyjnego VSS.net jako rozwiązania YMS do zarządzania awizacjami jest kluczowe dla opanowania żywiołu na terenie centrum logistycznego związanego z transportami i parkowaniem ciężarówek

Zarządzanie awizacjami

Zarządzanie awizacjami dla przewoźników może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową. System YMS może być również integrowany z innymi systemami informatycznymi przewoźnika, takimi jak np. systemy zarządzania flotą czy systemy księgowe. Wdrożenie systemu YMS dla przewoźników pozwala na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi i poprawę wydajności pracy, a także na oszczędność czasu i kosztów.

Zarządzanie awizacjami na systemie Android to aplikacja mobilna, która umożliwia zarządzanie dostawami towarów za pomocą urządzenia z systemem Android. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.

Opanowanie żywiołu na terenie centrum logistycznego związanego z transportami, parkowaniem ciężarówek.

Dlaczego warto wdrożyć system awizacyjny VSS.net jako rozwiązanie YMS do zarządzania awizacjami?

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku logistycznym jest coraz większa, a klienci oczekują szybkiej i sprawnej obsługi, nie wystarczy już tylko dysponować odpowiednią ilością i jakością towarów. Niezbędne jest również zapewnienie efektywnego zarządzania procesami transportowymi i magazynowymi, które mają wpływ na koszty, terminowość i satysfakcję klientów. Jednym z największych wyzwań dla centrów logistycznych jest opanowanie żywiołu na terenie placu manewrowego, gdzie dochodzi do wielu sytuacji krytycznych związanych z transportami, parkowaniem ciężarówek i obsługą dostaw. Jak sobie z tym poradzić?

Rozwiązaniem, które może znacznie poprawić organizację i kontrolę nad procesami logistycznymi na terenie centrum logistycznego, jest system awizacyjny VSS.net. Jest to oprogramowanie klasy YMS (yard management system), które służy do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. System taki może być wykorzystywany przez przewoźników i dostawców, a także przez odbiorców towarów, w celu lepszej organizacji procesów dystrybucji i składowania .

System awizacyjny VSS.net oferuje wiele korzyści dla centrów logistycznych

Takich jak:

 • Zmniejszenie czasu oczekiwania ciężarówek na placu manewrowym i uniknięcie korek drogowych
 • Zwiększenie wydajności pracy magazynu i zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • Poprawa komunikacji i współpracy między magazynem a przewoźnikami i dostawcami
 • Lepsze wykorzystanie zasobów magazynowych i transportowych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości obsługi klienta
 • Możliwość monitorowania i analizy danych dotyczących procesów logistycznych

Jak działa system awizacyjny VSS.net?

System awizacyjny VSS.net składa się z trzech głównych komponentów: Systemu Zarządzania Magazynem (WMS), Systemu Zarządzania Transportem (TMS) oraz Systemu Kontroli Zapasów (ICS).

WMS odpowiada za śledzenie i zarządzanie stanami magazynowymi w magazynie, podczas gdy TMS nadzoruje transport towarów do i z magazynu. Wreszcie, ICS służy do monitorowania i kontrolowania poziomu zapasów w magazynie, zapewniając, że produkty są zawsze dostępne w razie potrzeby.

System awizacyjny VSS.net umożliwia tworzenie harmonogramu pracy magazynu (okna czasowe) i zarządzanie awizacjami transportowymi. Na podstawie ustalonych reguł program potrafi automatycznie obliczyć czas załadunku lub rozładunku towaru i wybrać odpowiednie okno czasowe dla każdego transportu. Następnie system wysyła informacje o awizacji do przewoźnika lub dostawcy, który musi potwierdzić lub zmienić

Okna czasowe

O wykorzystaniu programu do zarządzania awizacjami tzw. okna czasowe planuje wiele firm od dłuższego czasu. Rosną wolumeny produkcyjne, co skutkuje zwiększeniem ilości dostaw oraz wysyłek wyrobów gotowych z magazynów, a to wymusza odpowiednie zarządzanie awizacjami.

Narastają więc problemy w zarządzaniu pracą magazynów i organizacją czasu ich pracy. Dlatego niezbędnym okazuje się wdrożenie systemowego rozwiązania, które zapewni prawidłowe zarządzanie awizacjami.

Zarządzanie awizacjami

System kolejkowy wjazdów na teren zakładu

Oprogramowanie VSS.net pozwala na obsługę wszystkich magazynów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Jest to możliwe dlatego, ze oprogramowanie dostępne jest On-line przez Internet. Aplikacja awizacyjna działa w chmurze prywatnej SoftwareStudio, a użytkownicy mogą z dowolnego komputera, albo też telefonu korzystać z jej danych. Jednocześnie zarządzanie awizacjami przez przeglądarkę internetową jest przyjazne dla wszystkich użytkowników systemu okien czasowych.

System kolejkowy wjazdów na teren zakładu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia organizację i koordynację ruchu pojazdów na terenie zakładu. Ponadto system kolejkowy pozwala na tworzenie kolejki pojazdów oczekujących na wjazd na teren zakładu, według określonej kolejności.

Funkcjonalność rozwiązania kolejekowania aut

System kolejkowy wjazdów na teren zakładu może udostępniać różne narzędzia i funkcje, takie jak:

 • Rejestrowanie wjazdów: System umożliwia rejestrowanie wjazdów pojazdów na teren zakładu, wraz z informacjami o rodzaju pojazdów, numerach rejestracyjnych itp.
 • Planowanie wjazdów: System pozwala na planowanie wjazdów pojazdów na teren zakładu według określonej kolejności.
 • Monitorowanie ruchu: System umożliwia monitorowanie ruchu pojazdów na terenie zakładu, tak aby użytkownik mógł wiedzieć, gdzie znajdują się pojazdy w danym momencie.
 • Wymiana informacji: System umożliwia wymianę informacji z kierowcami i pracownikami zakładu, takich jak np. informacje o statusie wjazdów, ewentualnych opóźnieniach itp.

System kolejkowy wjazdów na teren zakładu może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub urządzeniach mobilnych, lub jako aplikacja działająca w modelu SaaS (Software as a Service), dostępna online poprzez przeglądarkę internetową. Wdrożenie takiego systemu pozwala na lepszą organizację ruchu na terenie zakładu i poprawę wydajności.

Dlatego po wdrożeniu systemu awizacyjnego zarządzanie pracą magazynów staje się sprawniejsze.

VSS.net zarządzanie awizacjami

VSS.net umożliwia przewoźnikom rezerwowania okien czasowych, poprawia terminowość transportu, a w konsekwencji minimalizuje przestoje magazynu. Ponadto zarządzanie awizacjami optymalizuje czas transportu w związku ze skróceniem czasu oczekiwania na wjazd. Mimo, że program to platforma awizacyjna, istnieje możliwość jej pełnej personalizacji do konkretnych potrzeb danego wdrożenia. Nawet w jednej organizacji, różne magazynu mają różne potrzeby wynikające z ich specyfiki, a także organizacji pracy.

Manualne rozwiązania rezerwacji okien czasowych dla dostaw (np. poprzez wiadomości e-mail lub zapisy w arkuszu Excel) oraz zarządzanie zmianami w obszarze awizacji są czasochłonne i nieefektywne. Dotyczy to zarówno zakładu i jego magazynów oraz dostawców i ich przewoźników. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony dostawy systemu zarządzania awizacjami można wdrożyć, a także dostosować system zarządzania oknami czasowymi.

Niezależnie od branży na styku logistyki oraz transportu, pojawiają się bardzo podobne utrudnienia. Najważniejsze z problemów to nierównomiernie obciążony magazyn, kolejki samochodów oczekujących przez zakładem, problematyka w harmonogramowaniu pracy magazynu. Magazyny są zwykle wyposażone w standardowe rampy, mają podobne procesy logistyczne i zaangażowanie wielu osób. Dlatego, choć występują podobieństwa, pojawiają się różnice, które w konsekwencji mają istotny wpływ na wynik zarządzania awizacjami.

W każdym zakładzie zdarzają się transporty podstawiające się bez zapowiedzi np. firmy kurierskie. Kurierka działa bez wcześniejszej awizacji samochodu. Pojawiają się wówczas niecierpliwi kierowcy próbujący wymusić pierszeństwo obsługi.

Zaangażowanie w proces dostaw wielu osób z różnych działów wraz z zewnętrznymi kontrahentami, jak również ich przewoźnikami skutkuje koniecznością ciągłej, a także precyzyjnej wymiany informacji.

Funkcje systemu zarządzania awizacjami

 • zarządzanie awizacjami poprzez planowanie terminów załadunków i rozładunków za pomocą strony internetowej;
 • internetowe okna czasowe, kalendarze i harmonogramy;
 • transporty całopojazdowe, niepełne, nietypowe;
 • awizacje firm kurierskich;
 • blokowanie ramp cykliczne;
 • zarezerwowania lub zablokowania okien czasowych dla konkretnych przewoźników;
 • komunikaty i powiadomienia e-mail, SMS;
 • elastyczne okna czasowe, różne w różne dni, różne magazyny, rodzaje transportów;
 • długość okien czasowych może być automatycznie ustalana na podstawie zdefiniowanych algorytmów;
 • dostęp do rezerwacji dla kierowcy za pomocą aplikacji instalowanej na telefonie z systemem Android;
 • dostęp do danych dla ochrony zakładu oraz bramy;
 • wystawianie i drukowanie przepustek, szybka weryfikacja i potwierdzanie dzięki skanowaniu kodów;
 • elastyczność platformy pozwana na:
  • podział kompetencji na różne role i funkcje;
  • personalizację układu menu;
  • ustawienia widoków i tabel, kolumn;
  • dowolne wyszukiwanie informacji wg każdej zapisanej informacji dzięki opcji sortowania, filtrowania, swobodnego wyszukiwania;
  • projektowania wydruków;
  • wykorzystanie kodów kreskowych i QR do zapisu informacji;
 • dokumentacja zdjęciowa transportu;
 • załączniki do awizacji – elektroniczne archiwum;
 • Wykorzystywanie tagów RFID;
 • Integracja z systemem monitoringu wizyjnego, automatyczna identyfikacja tablic rejestracyjnych;
 • sterowanie otwieraniem szlabanów wjazdowych, dla pojazdów awizowanych;
 • sterowanie tablicami świetlnymi z informacjami dla kierowców oczekujących na wjazd;
 • możliwość integracji z systemem wagowym, odczyt wagi pojazdów na wjeździe i wyjeździe;
 • wielojęzyczność – dostęp do systemu w języku przypisanym do danego użytkownika;
 • raporty i wskaźniki KPI, np. punktualności, czasów oczekiwania i realizacji dostaw.

Problemy do rozwiązania dzięki zarządzaniu awizacjami

 • Odbiór towarów w magazynach opiera się na wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych;
 • Brak centralnego systemu zarządzania, korzystanie z mało efektywnych rozwiązań na poziomie każdej organizacji w ramach korporacji;
 • Dostawcy mają trudności z dostarczaniem towaru w wyznaczonych dla nich przedziałach czasowych;
 • Brak informacji o czasie oczekiwania na rozładunek towaru w centrum dystrybucyjnym;
 • Brak możliwości optymalnego planowania kolejnych dostaw, a także wykorzystania pojazdów;
 • Z góry narzucane okna czasowe powodowały, że nie ma możliwości efektywnie zarządzać pracownikami magazynów;

  Oprogramowanie awizacyjne

 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.
 • System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Systemy YMS

 • Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS składa się z programu komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych. Umożliwia ono śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Program Awizacje VSS.net

  Program Awizacje VSS.net

  Program awizacje VSS.net to narzędzie służące do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. System taki może być wykorzystywany przez przewoźników i dostawców, a także przez odbiorców towarów, w celu lepszej organizacji procesów dystrybucji i składowania.
 • Zarządzanie dokami

  System zarządzania awizacjami

  System zarządzania awizacjami VSS.net to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom lepszą organizację procesu logistycznego. Dzięki niemu można skutecznie zarządzać dostawami i wysyłkami, a także monitorować ich stan na bieżąco. System umożliwia także prowadzenie kalendarzy on-line i harmonogramowanie dostaw, co pozwala na skuteczne planowanie transportów i dostosowywanie ich do potrzeb klientów.