+48 533 322 626

O wykorzystaniu programu do zarządzania awizacjami tzw. okna czasowe planuje wiele firm od dłuższego czasu.

Rosną wolumeny produkcyjne, co skutkuje zwiększeniem ilości dostaw oraz wysyłek wyrobów gotowych z magazynów, a to wymusza odpowiednie zarządzanie awizacjami. Narastają więc problemy w zarządzaniu pracą magazynów i organizacją czasu ich pracy. Dlatego niezbędnym okazuje się wdrożenie systemowego rozwiązania, które zapewni prawidłowe zarządzanie awizacjami.

Oprogramowanie VSS.net pozwala na obsługę wszystkich magazynów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Jest to możliwe dlatego, ze oprogramowanie dostępne jest On-line przez Internet. Aplikacja awizacyjna działa w chmurze prywatnej SoftwareStudio, a użytkownicy mogą z dowolnego komputera lub telefonu korzystać z jej danych. Jednocześnie zarządzanie awizacjami przez przeglądarkę internetową jest przyjazne dla wszystkich użytkowników systemu okien czasowych.

Dlatego po wdrożeniu systemu awizacyjnego zarządzanie pracą magazynów staje się sprawniejsze.

VSS.net zarządzanie awizacjami

VSS.net umożliwia przewoźnikom rezerwowania okien czasowych, poprawia terminowość transportu, a w konsekwencji minimalizuje przestoje magazynu. Ponadto zarządzanie awizacjami optymalizuje czas transportu w związku ze skróceniem czasu oczekiwania na wjazd. Mimo, że program to platforma awizacyjna, istnieje możliwość jej pełnej personalizacji do konkretnych potrzeb danego wdrożenia. Nawet w jednej organizacji, różne magazynu mają różne potrzeby wynikające z ich specyfiki i organizacji pracy.

Manualne rozwiązania rezerwacji okien czasowych dla dostaw (np. poprzez wiadomości e-mail lub zapisy w arkuszu Excel) oraz zarządzanie zmianami w obszarze awizacji są czasochłonne i nieefektywne. Dotyczy to zarówno zakładu i jego magazynów oraz dostawców i ich przewoźników. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony dostawy systemu zarządzania awizacjami można wdrożyć i dostosować system zarządzania oknami czasowymi.

<a href=platforma do awizacji, zarządzanie awizacjami” class=”wp-image-1745″/>

Zarządzanie awizacjami on-line

Niezależnie od branży na styku logistyki oraz transportu, pojawiają się bardzo podobne utrudnienia. Najważniejsze z problemów to nierównomiernie obciążony magazyn, kolejki samochodów oczekujących przez zakładem, problematyka w harmonogramowaniu pracy magazynu. Magazyny są zwykle wyposażone w standardowe rampy, mają podobne procesy logistyczne i zaangażowanie wielu osób. Dlatego, choć występują podobieństwa, pojawiają się różnice, które w konsekwencji mają istotny wpływ na wynik zarządzania awizacjami. W każdym zakładzie zdarzają się transporty podstawiające się bez zapowiedzi np. firmy kurierskie. Kurierka działa bez wcześniejszej awizacji samochodu. Pojawiają się wówczas niecierpliwi kierowcy próbujący wymusić pierszeństwo obsługi.

Zaangażowanie w proces dostaw wielu osób z różnych działów wraz z zewnętrznymi kontrahentami i ich przewoźnikami skutkuje koniecznością ciągłej i precyzyjnej wymiany informacji.

Problemy do rozwiązania dzięki zarządzaniu awizacjami

 • Odbiór towarów w magazynach opiera się na wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych;
 • Brak centralnego systemu zarządzania, korzystanie z mało efektywnych rozwiązań na poziomie każdej organizacji w ramach korporacji;
 • Dostawcy mają trudności z dostarczaniem towaru w wyznaczonych dla nich przedziałach czasowych;
 • Brak informacji o czasie oczekiwania na rozładunek towaru w centrum dystrybucyjnym;
 • Brak możliwości optymalnego planowania kolejnych dostaw i wykorzystania pojazdów;
 • Z góry narzucane okna czasowe powodowały, że nie ma możliwości efektywnie zarządzać pracownikami magazynów;

Oczekiwane efekty z wdrożenia systemu VSS.net

 • Prosty w obsłudze system dla pracowników magazynów, dostawców oraz przewoźników. Użytkownicy zalogują się do systemu dostępnego w chmurze całą dobę. Rejestrują w wybranym obiekcie (magazynie) numer zamówienia SAP i rezerwują wybrane okno czasowe;
 • VSS.net to jedna zintegrowana platforma dla zarządzających łańcuchem dostaw oraz dla dostawców działających w danym regionie.
Yard Management System, zarządzanie awizacjami

Oprogramowanie zarządzanie awizacjami

O wdrożeniu systemu planowanie awizacji warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Ponieważ program online działa na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Dlatego planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. Program do zarządzania magazynem skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie, gdy zastosowanie programu system awizacji transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.

Time management

Platforma okna czasowe

Internetowa platforma okna czasowe Program do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. DEMO Awizacje VSS.net Awizacja Więcej…
program do awizacji dostaw

Program do awizacji dostaw

Program do awizacji dostaw obejmuje proces magazynowym czyli zestaw czynności wykonywane podczas przepływu towarów przez magazyn. Rozpoczyna się od rozładunku towarów od dostawców zewnętrznych, przez przyjęcie, wydawanie, składowanie i załadunek. Aby ten proces mógł być Więcej…
program-awizacyjny

System YMS

System YMS Nowoczesne oprogramowanie to system YMS, ponieważ jego zadaniem jest automatyzacja procesów planowania załadunków i rozładunków. Planowanie okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów pozwala lepiej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. Minimalizuje się w ten sposób Więcej…
system YMS

Awizacja dostaw – okna czasowe

Działanie oprogramowania usprawniającego i koordynującego dostawy oraz wysyłki z magazynu polega na planowaniu transportu na odpowiednią godzinę. Ewidencjonowanie planów obciążeń bram wjazdowych, doków załadunkowych porządkuje i zmniejsza ryzyko powstawania tzw. „wąskich gardeł”. DEMO Awizacje VSS.net Więcej…
DEMO

  Awizacje VSS.net

 • awizacja dostawy

  Awizacja dostawy

  Planowe dostarczanie towarów do magazynów znacznie ułatwia nie tyle rozładunek, co usprawnia pracę wszystkich działów danej firmy. Awizacja dostawy za pośrednictwem aplikacji usprawni działanie Twojego zakładu. W wieloetapowe planowanie dostawy zaangażowani są kolejno: pracownicy działów handlowych,logistycy i pracownicy działów spedycji,spedytorzy i przewoźnicy,pracownicy magazynu. Skoro w proces dostawczy zaangażowani są pracownicy praktycznie wszystkich działów, należy zapobiegać pomyłkom lub zbędnym.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • awizacja transportu, oprogramowanie dla transportu

  Oprogramowanie dla transportu

  Planowanie i optymalizacja kosztów transportu to jedno z najważniejszych zadań, z którymi zmagają się największe firmy logistyczno-produkcyjne. Dlatego warto zainwestować w oprogramowanie dla transportu, które zapewni lepszą obsługę firm transportowych oraz kierowców. W logistyce na transport średnio przeznacza się jedną czwartą kosztów, dlatego tak ważne jest dokładne zaplanowanie dostawy i dobór odpowiednich środków transportu. Oprogramowanie dla.
 • Platforma do awizacji

 • zarządzanie-czasem-za-pomocą-okienka

  Platforma StudioSystem

  Nasza autorska platforma StudioSystem jest bazą proponowanych rozwiązań logistycznych. Są wśród nich programy magazynowe, awizacyjne oraz do wspierania handlowców. Intuicyjny interfejs Zastosowanie rozwiązań Internetowych (przeglądarkowych) oraz systemu Android pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania magazynowego z nowoczesnym i intuicyjnym w używaniu interfejsem. Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd do indywidualnych oczekiwań pracowników magazynu. Technologia StudioSystem to oprogramowanie, które.
 • System awizacyjny

 • awizacja-kierowcy

  Awizacja kierowcy

  Rzeczywisty czas dostawy, szybka rezerwacja wolnego terminu, skuteczne planowanie dostaw. To jedne z zadań, przed którymi stoją największe firmy produkcyjno-logistyczne. Awizacja kierowcy pozwoli rozwiązać ten problem. SoftwareStudio proponuje system awizacyjny, który usprawni komunikację między działem transportu, przewoźnikami i kontrahentami, a działem logistyki i magazynu. System zarządzania w zasięgu ręki Usprawniając komunikację i harmonogram czasu pracy, kierowca za pomocą.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • program-vss-net-awizacja-kierowcy

  Program Awizacje VSS.net

  Program Awizacje VSS.net od SoftwareStudio ma wspierać w przyjęciu transportu na terenie obiektów. O wdrożeniu systemu awizacyjnego warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Ponadto używanie systemu pozwala na przeniesienie części pracy związanej z awizowaniem na podwykonawców (przewoźników). Zapraszamy do zapoznania się materiałem o naszym oprogramowaniu. VSS.net oprogramowanie YMS do.