Oprogramowanie dla transportu

YMS umożliwia monitorowanie stanu załadunków i rozładunków w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie dla transportu to niezbędne narzędzie dla firm, które zajmują się logistyką i transportem towarów. Dzięki niemu można zoptymalizować procesy związane z załadunkami, rozładunkami, magazynowaniem oraz przewozem towarów. Jednym z najważniejszych modułów w takim oprogramowaniu jest YMS, czyli system zarządzania załadunkami i rozładunkami. YMS to narzędzie, które pozwala na oddzielenie załadunków od rozładunków.

Systemy informatyczne odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu transportem, zwłaszcza w przypadku dużych firm, dla których sprawnie działający system zarządzania transportem jest kluczowy. Jednym z takich systemów jest YMS (Yard Management System) – system informatyczny, który pozwala na zarządzanie terenem firmy, w tym oddzielanie załadunków od rozładunków.

YMS pozwala na dokładne śledzenie dostaw i wysyłek, dzięki czemu możemy skutecznie planować czas załadunku i rozładunku. System automatycznie rozróżnia dostawy i wysyłki, co pozwala na jeszcze większą kontrolę nad czasem przebywania poszczególnych pojazdów na terenie firmy. Dzięki temu, w razie potrzeby, możemy skrócić czas przebywania pojazdów na placu, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i zwiększenie efektywności pracy.

Jednym z kluczowych aspektów YMS jest możliwość oddzielenia załadunków od rozładunków. Dzięki temu, każdy pojazd ma przypisane konkretne miejsce na terenie firmy, w zależności od tego, czy przewozi ładunek przywożony, czy wywożony. System informuje kierowców, gdzie powinni parkować, co pozwala uniknąć zatorów i kłopotów z manewrowaniem na terenie firmy.

System YMS pozwala na dokładne śledzenie czasu przebywania pojazdów na terenie firmy, co jest szczególnie przydatne w przypadku firm, w których terminowość dostaw jest kluczowa. Dzięki temu, możemy skutecznie planować czas załadunków i rozładunków, a także kontrolować opóźnienia i dostosowywać plany do aktualnej sytuacji.

Wszystkie te funkcjonalności sprawiają, że YMS jest coraz bardziej popularnym narzędziem w zarządzaniu transportem, zwłaszcza w przypadku dużych firm, które potrzebują szybkiego i skutecznego systemu zarządzania terenem i dostawami. Dzięki temu, można zwiększyć efektywność pracy, zmniejszyć koszty oraz poprawić jakość obsługi klientów.

YMS umożliwia monitorowanie stanu załadunków i rozładunków w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie dla transportu

awizacja transportu, oprogramowanie dla transportu

Oprogramowanie dla transportu może być używane przez przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne oraz przez firmy, które prowadzą duże floty pojazdów. Oprogramowanie to może pomóc w optymalizacji procesów transportowych, zwiększeniu efektywności i oszczędności kosztów.

Czy oprogramowanie dla transportu można używać na telefonach? W wyniku zastosowania interfejsu webowego, program VSS.net jest niezwykle intuicyjny. Oprogramowanie dla transportu to specjalne aplikacje i systemy informatyczne. Służą one do zarządzania i optymalizacji procesów transportowych w przedsiębiorstwach. Oprogramowanie dla transportu może obejmować różne narzędzia i funkcje, takie jak:

Oprogramowanie dla transportu z YMS to narzędzie pracy

Pozwala na lepsze zarządzanie flotą pojazdów. Dzięki temu można śledzić trasę przejazdu, zużycie paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. System ten umożliwia także planowanie tras i optymalizację dostaw, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.

 1. Systemy Transport Management System (TMS): TMS to oprogramowanie służące do planowania, koordynacji i zarządzania transportem. TMS pozwala na planowanie tras, śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym, zarządzanie dostawami i zamówieniami oraz komunikację z kierowcami i innymi użytkownikami.
 2. Systemy zarządzania flotą: te systemy służą do zarządzania flotą pojazdów, w tym do śledzenia pozycji pojazdów, zarządzania ich serwisowaniem i naprawami oraz monitorowania ich wydajności.
 3. Aplikacje do śledzenia pozycji pojazdów: te aplikacje pozwalają na śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym za pomocą GPS lub innych technologii lokalizacyjnych.
 4. Systemy do zarządzania dostawami: te systemy pozwalają na zarządzanie dostawami i zamówieniami, w tym na śledzenie postępu dostaw i komunikację z klientami.
 5. Oprogramowanie do planowania tras: te aplikacje pomagają zaplanować trasy i obliczyć koszty transportu, uwzględniając odległość, czas trasy, rodzaj pojazdu i koszty paliwa.

Planowanie, jak również optymalizacja kosztów transportu to jedno z najważniejszych zadań, z którymi zmagają się największe firmy logistyczno-produkcyjne.

Dlatego warto zainwestować w oprogramowanie dla transportu, które zapewni lepszą obsługę firm transportowych oraz kierowców.

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych i monitoringu wizyjnego może być bardzo pomocny w zarządzaniu parkingiem i ochronie magazynu.

Przede wszystkim, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pozwala na automatyczne rejestrowanie przyjazdu i wyjazdu pojazdów z parkingiem. Może to być wykorzystywane do ograniczenia dostępu do magazynu dla nieuprawnionych pojazdów lub do monitorowania ruchu pojazdów na terenie magazynu.

Monitoring wizyjny z kolei pozwala na całodobowe monitorowanie terenu magazynu i parkingów. Może być wykorzystywany do wykrywania niepokojących lub podejrzanych sytuacji oraz do rejestrowania ewentualnych incydentów lub wypadków. Dzięki monitoringu wizyjnemu ochrona magazynu może szybciej reagować na ewentualne zagrożenia i skuteczniej chronić mienie magazynu.

Oba te narzędzia mogą być również wykorzystywane do zarządzania ruchem na parkingu i umożliwienia kierowcom szybszego znalezienia wolnego miejsca parkingowego.

Oprogramowanie dla transportu

W logistyce na transport średnio przeznacza się jedną czwartą kosztów, dlatego tak ważne jest dokładne zaplanowanie dostawy i dobór odpowiednich środków transportu.

Oprogramowanie dla transportu zaproponowane przez SoftwareStudio umożliwia:

 • wyrównanie obciążenia magazynu,
 • zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem, a także magazynem,
 • ograniczenie występowania tzw. „wąskich gardeł”,
 • sprawne zarządzanie oknami czasowymi,
 • szybkie identyfikowanie kierowców.

Zapoznaj się z wersją demo systemu awizacyjnego VSS.net SoftwareStudio

System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów

Oprogramowanie dla transportu to nieodłączny element każdej firmy, która zajmuje się logistyką. Jednym z najważniejszych modułów, które pomagają w organizacji pracy magazynu, jest moduł planowania awizacji. Dzięki niemu możliwe jest zautomatyzowanie procesu przyjmowania i wypuszczania towarów z magazynu, co przekłada się na lepszą organizację pracy i zmniejszenie ryzyka błędów.

Awizacja dostaw i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Dzięki temu, że moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. SoftwareStudio to producent oprogramowania dostarczający rozwiązania biznesowe dla firm sektora logistyki magazynowej, firm produkcyjnych i handlowych.

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution)

System zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), to oprogramowanie, które umożliwia planowanie, organizowanie i monitorowanie procesów związanych z przyjmowaniem i wydawaniem towarów na terenie magazynów, centrów dystrybucyjnych i innych obiektów logistycznych. System ten pozwala na skuteczne zarządzanie dostawami i wysyłkami, minimalizowanie czasu przebywania pojazdów na terenie obiektów, a także zapewnienie ciągłości procesów logistycznych.

Zarządzanie awizacjami jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucyjnych. Dzięki temu systemowi można uniknąć opóźnień w dostawach, ograniczyć czas oczekiwania na załadunek i rozładunek, a także uniknąć błędów związanych z nieprawidłowym lub brakiem dokumentacji.

Ponieważ moduł programu awizacji transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Program do zarządzania magazynem najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia specyfiki firmy logistycznej.

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowa-niem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Dzięki oprogramowaniu każdy transport na terenie zakładu jest rejestrowany.

Planowanie awizacji polega na wprowadzaniu do systemu danych na temat towarów, które mają zostać odebrane lub wysłane z magazynu. Wprowadzenie tych informacji pozwala na automatyczne przypisanie im określonego czasu odbioru lub wysyłki oraz przydzielenie konkretnych stanowisk załadunkowych i rozładunkowych. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której wiele samochodów jednocześnie próbuje załadować lub rozładować towar w tym samym miejscu, co prowadzi do zatory i opóźnień w dostawach.

Wpływa to na wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenach magazynów. Szybka identyfikacja przewoźników jest możliwa dzięki awizacji kierowcy, ponieważ system prowadzi ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających przedsiębiorstwo.

W programie demonstracyjnym Awizacje VSS.net dla roli programowej „Dział transportu” wydzielone zostały trzy grupy:

 • Awizacje,
 • Informacje,
 • Kartoteki.

Ostatnia z nich – kartoteki – to zbiór informacji o wszystkich dodanych do systemu kontrahentach, przewoźnikach, asortymencie, dostępnych bramach, magazynach, kalendarzach, a także skorowidzach. Dzięki temu rola programowa pozwala użytkownikowi na:

 • zarządzanie kalendarzami przypisanymi do konkretnych magazynów,
 • sprawdzanie statusu danych awizacji,
 • dodawanie nowych kontrahentów i przewoźników oraz edytowanie wpisanych danych,
 • indeksowanie asortymentu,
 • zarządzanie danymi obiektów firmy.
oprogramowanie-dla-transportu
„Skorowidz” wybrany z menu pozwala na podgląd statusów wszystkich awizacji i wizyt na terenie zakładów.

Zarządzanie transportem

Oprogramowanie dla transportu, które oferuje moduł planowania awizacji, pozwala na tworzenie listy oczekujących samochodów, a także harmonogramu dostaw i wysyłek. Dzięki temu można dokładnie zaplanować pracę magazynu i uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Oprogramowanie pozwala na awizowanie dostaw niezbędnych w zarządzaniu transportem, dzięki któremu użytkownik:

 • zarejestruje awizacje, dokładnie określając parametry wizyty, a także przewoźnika,
 • będzie w czasie rzeczywistym kontrolował przebieg dostawy oraz koordynował dostęp do zdefiniowanych zasobów, czyli ramp, doków oraz wag.

Zarządzanie transportem dzięki tak spersonalizowanemu systemowi, dostosowanego do potrzeb klienta sprawia, że firma przestaje borykać się z problemem płynnej komunikacji między działami.

SoftwareStudio dostosuje program awizacyjny do wymogów Twojej firmy. Skonsultuj się z nami już dziś.

Awizacje oprogramowanie

Obsługa awizacji za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich cel, czas, jak również przebieg na terenie zakładu przemysłowego. Obsługa awizacji – oprogramowanie jest proste w obsłudze, a także pomaga optymalizować procesy zaopatrzenia. Pracownicy wiedzą z wyprzedzeniem, kiedy i który transport przyjedzie do magazynu. Jest to ogromna korzyść, gdyż firma uzyskuje przejrzystość w dostawach surowców i wysyłkach gotowych produktów.

Zarządzanie awizacjami oprogramowanie
Zarządzanie awizacjami oprogramowanie

Awizacje transportu YMS

Rozładunki i załadunki towarów najlepiej jest planować, a także kontrolować poprzez profesjonalne oprogramowanie do awizacji transportu. System Awizacje VSS.net od SoftwareStudio pozwala na wykonywanie różnorodnych operacji, takich jak: wybranie pojazdu, dodanie nowej awizacji, identyfikacji awizacji, rejestrowanie wizyt w magazynie i harmonogramowanie ich oraz innych. Dostęp do oprogramowania jest dostępny z każdego urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu można zarządzać awizacjami transportu na bieżąco.

Awizacje transportu YMS
Awizacje transportu YMS

Tymczasem planowanie awizacji pozwala lepiej organizować pracę magazynu

O wdrożeniu systemu planowania awizacji warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. W transporcie zoptymalizuje rzeczywisty czas załadunków, a także rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik zarówno dla przewoźnika, jak i dla pracowników działu logistyki. Planowanie awizacji transportu pozwala przenieść część pracy swoich pracowników na dostawców. Na dodatek oprogramowanie dla transportu dostępny jest w chmurze publicznej.

System ten pozwala również na śledzenie historii awizacji, co ułatwia planowanie przyszłych dostaw. Ponadto, można w nim zdefiniować wymagania dotyczące specyfiki ładunku, takie jak wymagana temperatura czy warunki transportu, co pozwala na przygotowanie odpowiedniego stanowiska do jego załadunku lub rozładunku.

Korzystanie z oprogramowania dla transportu, które oferuje moduł planowania awizacji, przynosi wiele korzyści dla firm zajmujących się logistyką. Pozwala ono na lepsze zarządzanie czasem pracy magazynu, unikanie zatorów i opóźnień w dostawach, a także dokładne śledzenie historii awizacji. Dlatego też, jeśli prowadzisz firmę transportową, warto rozważyć wykorzystanie takiego oprogramowania.

  System zarządzania awizacjami

 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • Systemy YMS

 • Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS

  Oprogramowanie YMS składa się z programu komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych. Umożliwia ono śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.
 • System zarządzania awizacjami

  System zarządzania awizacjami

  System zarządzania awizacjami jest szczególnie przydatny dla firm, które zarządzają dużą flotą pojazdów. System ten pozwala firmom zarządzać wszelkimi aspektami eksploatacji pojazdu, a także monitorować stan techniczny pojazdu w czasie rzeczywistym. System ten może również zmniejszyć koszty eksploatacji pojazdów, ponieważ pozwala firmom wykrywać i naprawiać usterki w odpowiednim czasie.
 • Zarządzanie awizacjami

 • kalendarz awizacja

  Oprogramowanie awizacji transportu do magazynów

  Oprogramowanie do awizacji transportu to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia planowanie i koordynację transportów towarów do magazynów. Awizacja transportu to proces informowania o planowanej dostawie towarów, w celu przygotowania magazynu i załadunku lub rozładunku towarów.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Program Awizacje VSS.net

  Program Awizacje VSS.net

  Program awizacje VSS.net to narzędzie służące do planowania i koordynowania dostaw i odbiorów towarów w magazynach lub innych miejscach składowania. System taki może być wykorzystywany przez przewoźników i dostawców, a także przez odbiorców towarów, w celu lepszej organizacji procesów dystrybucji i składowania.