Zestawienia i raporty w programie awizacyjnym

Microsoft SQL Reporting Services czy Power BI?

VSS.net to zaawansowane narzędzie awizacyjne, które umożliwia zarządzanie procesem awizacji w firmie. Jednym z najważniejszych elementów tego programu są zestawienia i raporty, które pozwalają na analizę danych związanych z procesem awizacji. W VSS.net wykorzystywane są trzy narzędzia do tworzenia raportów: Microsoft SQL Reporting Services, Report Builder oraz przetwarzanie w chmurze Microsoft Power BI.

VSS.net to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania awizacjami i transportem, które umożliwia pełną kontrolę nad procesem załadunków i rozładunków. Jednym z najważniejszych elementów programu są zestawienia i raporty, które umożliwiają dokładną analizę i monitorowanie procesu transportowego.

VSS.net oferuje wiele funkcjonalności w zakresie generowania raportów. Za pośrednictwem Microsoft SQL Reporting Services i Report Builder, program umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych raportów, dostosowanych do specyficznych potrzeb użytkownika. Dzięki temu można zebrać dokładne informacje na temat poszczególnych transportów, kontrolować zużycie paliwa, koszty przewozu czy terminowość dostaw.

Dodatkowo, program umożliwia generowanie raportów w chmurze Microsoft Power BI. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi wizualizacji danych, które pozwalają na szybką i skuteczną analizę informacji o transporcie. Dostępne są różne rodzaje raportów, które mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika i wyświetlane w formie wykresów, tabel czy map.

Zestawienia i raporty w VSS.net pozwalają na uzyskanie precyzyjnych i aktualnych informacji na temat transportów, co ułatwia planowanie i organizację pracy magazynu. Dzięki nim można łatwo wykryć ewentualne problemy w procesie transportowym i szybko podjąć odpowiednie działania. Raportowanie jest także ważnym narzędziem w zarządzaniu kosztami i efektywnym wykorzystaniu zasobów, co przekłada się na zwiększenie zysków firmy.

Podsumowując, VSS.net oferuje zaawansowane narzędzia do generowania zestawień i raportów, które pozwalają na dokładną analizę procesu transportowego i monitorowanie jego przebiegu. Dzięki temu można szybko i skutecznie reagować na ewentualne problemy i zoptymalizować koszty transportu, co przekłada się na zwiększenie efektywności i zysków firmy.

Microsoft SQL Reporting Services czy Power BI?

Zestawienia i raporty w programie awizacyjnym

zestawienia

Program Awizacyjny VSS.net umożliwia przegląd danych w postaci zestawień, a także raportów. System YMS zapewnia raportowane, jak również mierzenie czasów. Rejestracja czasów: wjazdu na teren zakładu; podstawienia pod rampę; rozpoczęcia, a także zakończenia odprawy celnej, wyjazd z zakładu.

Program Awizacyjny VSS.net umożliwia przegląd danych w postaci zestawień, a także raportów. System YMS zapewnia raportowane, jak również mierzenie czasów. Rejestracja czasów: wjazdu na teren zakładu; podstawienia pod rampę; rozpoczęcia, a także zakończenia odprawy celnej, wyjazd z zakładu.

Microsoft SQL Reporting Services

Microsoft SQL Reporting Services to narzędzie, które umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych. Dzięki temu można w łatwy sposób analizować dane związane z procesem awizacji, takie jak liczba awizacji w danym okresie, czas potrzebny na realizację awizacji czy ilość awizacji zrealizowanych przez poszczególnych pracowników. Raporty te można wyeksportować do różnych formatów, takich jak PDF, Excel czy Word.

Report Builder to narzędzie, które umożliwia tworzenie raportów bezpośrednio w VSS.net. Dzięki temu można w łatwy sposób dostosować raporty do indywidualnych potrzeb firmy. Report Builder umożliwia tworzenie raportów w oparciu o różne źródła danych, takie jak bazy danych, pliki Excel czy pliki tekstowe.

Microsoft Power BI

Przetwarzanie w chmurze Microsoft Power BI to narzędzie, które umożliwia tworzenie interaktywnych raportów i wizualizacji danych. Dzięki temu można w łatwy sposób analizować dane związane z procesem awizacji w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie w chmurze Microsoft Power BI umożliwia również udostępnianie raportów w chmurze, dzięki czemu można łatwo udostępniać raporty innym pracownikom firmy.

Wszystkie te narzędzia umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów i wizualizacji danych związanych z procesem awizacji. Dzięki temu można w łatwy sposób analizować dane i podejmować decyzje na podstawie rzetelnych informacji. W VSS.net raporty są dostępne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można na bieżąco monitorować proces awizacji i podejmować odpowiednie działania w razie potrzeby.

VSS.net

Program awizacyjny to narzędzie, które służy do wcześniejszego powiadamiania o planowanych dostawach towarów. Program awizacyjny może generować różnego rodzaju zestawienia i raporty, które ułatwiają zarządzanie dostawami i monitorowanie ich przebiegu.

Oto kilka przykładów zestawień i raportów, które mogą być generowane przez program awizacyjny:

 • Kalendarz z awizacjami: Kalendarz zawierający informacje o planowanych dostawach, w tym datę, czas dostawy i rodzaj towaru.
 • Raporty dotyczące dostaw: Raporty zawierające szczegółowe informacje o dostawach, w tym liczbę dostaw, łączną wartość towarów oraz czas dostaw.
 • Zestawienie dostawców: Zestawienie zawierające informacje o dostawcach, w tym ich dane kontaktowe, rodzaj dostarczanych towarów i historię dostaw.
 • Zestawienie odbiorców: Zestawienie zawierające informacje o odbiorcach, w tym ich dane kontaktowe, rodzaj odbieranych towarów i historię dostaw.
 • Raporty dotyczące niezrealizowanych dostaw: Raporty zawierające informacje o dostawach, które nie zostały zrealizowane, w tym przyczyny niezrealizowania dostawy i działania podjęte w celu ich zrealizowania.

Raporty i zestawienia w programie awizacyjnym to porównanie awizacji z rzeczywistym podstawieniem auta.

Inne raporty i zestawienia to:

 • czas trwania odpraw celnych;
 • czas obsługi (załadunek czy też rozładunek);
 • zakończenie, a także opuszczenie zakładu.

Zestawienia dostępne w programie demo są podzielone na dwie grupy

 • Awizacja według rodzaju zdarzenia;
 • Zestawienia.

Użycie którejś z pozycji spowoduje otwarcie widoku wyświetlającego odpowiednie dane. Awizacje według rodzaju zdarzenia wyświetlają:

 • Dostawy do magazynu, czyli awizacje transportów, który został wybrany rodzaj „Dostawa do magazynu”;
 • Wydania z magazynu, czyli awizacje transportów, który został wybrany rodzaj „Wydanie z magazynu”;
 • Awizacja ogółem, czyli awizacje transportów zapisanych w programie;
 • Anulowane – awizacje które zostały anulowane.

Zestawienia. Grupa Raporty zawiera

 • Bieżące załadunki, a także rozładunki – aktualne transporty obsługiwane na terenie zakładów;
 • Historia transportów – zakończone awizacje;
 • Polecenia zawarte w grupach pozwalają na pobranie raportów w postaci plików programu Excel, albo też PDF.

Raporty dostępne w programie podzieliliśmy na dwie grupy

 • Ostrzeżenia;
 • Raporty.

Ostrzeżenia dostępne w grupie zdarzeniach to:

 • Brak rejestracji przy wjeździe. Lista pojazdów, które wjechały do zakładu, ale nie zostały zarejestrowane wyjazdy;
 • Brak rejestracji przy wyjeździe.

Zestawienia oraz raporty zawierają informacje

 • Top aut – czyli pojazdy które najczęściej odpowiadają za transport na teren zakładu;
 • Top kierowców – czyli dane kierowców którzy najczęściej obsługują transporty;
 • Zestawienia transportów ogółem – czyli plik Excel z zapisem transportów.

Awizacje w wersji demonstracyjnej oferują powyższe raporty i zestawienia . Jednak w ramach analizy przedwdrożeniowej ustalamy również indywidualne dopasowane raporty i zestawienia.

zestawienia
Program do awizacji transportu

  Awizacje VSS.net

 • kartoteka kontrahentów

  Kartoteki

  Kartoteki VSS są tworzone na podstawie informacji wprowadzonych przez operatora. Każda kartoteka zawiera informacje dotyczące dostawy, w tym datę i godzinę wjazdu i wyjazdu, liczbę pojazdów, dostawców, itp. Dzięki temu system może monitorować wszystkie pojazdy, które wjeżdżają na teren centrum logistycznego.
 • Oprogramowanie awizacyjne

 • oprogramowanie do awizowania transportu

  Oprogramowanie do awizowania transportu

  Oprogramowanie do awizowania transportu z dostawą do magazynu to rodzaj oprogramowania, które służy do planowania i monitorowania transportu towarów z dostawą do magazynu. Oprogramowanie to umożliwia rejestrowanie zamówień i dostaw, planowanie tras i kierowców, a także wymianę informacji z klientami i dostawcami.
 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dostawami towarów. Program taki może być wykorzystywany przez firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne oraz przez inne przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami towarów.
 • System awizacyjnySystem zarządzania awizacjami

 • planowanie transportów magazynowych

  Awizacje klienta. Rola „kontrahent” systemu VSS.net

  Jeśli kontrahent chce rejestrować awizacje za pomocą strony internetowej, może to oznaczać, że firma posiada specjalną aplikację do awizacji dostępną online. Aplikacja ta może umożliwiać kontrahentowi rejestrowanie awizacji za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Program do zarządzania dostawami

  Program do zarządzania dostawami

  Program do zarządzania dostawami to narzędzie, które służy do planowania, koordynowania i monitorowania dostaw towarów. Programy do zarządzania dostawami mogą być stosowane zarówno przez przewoźników, jak i przez firmy, które realizują dostawy we własnym zakresie.