Planowanie dostaw VSS

System VSS.net jest bardzo elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy

Planowanie dostaw oraz awizacja kierowcy to kluczowe elementy w procesie logistycznym. W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowi technologii, wiele firm korzysta z systemów informatycznych, które ułatwiają zarządzanie transportem. Jednym z takich rozwiązań jest VSS.net, który umożliwia planowanie dostaw oraz awizację kierowcy za pomocą specjalnego modułu typu Kiosk.

Planowanie dostaw i kontrola ich przebiegu to kluczowe elementy w logistyce i dystrybucji. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w tym procesie, jest system awizacyjny VSS.net, oferowany przez firmę SoftwareStudio. Platforma ta pozwala na automatyzację procesu awizacji, czyli zgłaszania przez dostawców, kiedy i jakie produkty będą dostarczane do magazynu.

W ramach systemu VSS.net istnieje również rozwiązanie typu samoobsługowy kiosk dla kierowców, który może być wyposażony w czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę kodów kreskowych. Kiosk to duży monitor dotykowy w specjalnej obudowie, pod spodem pracuje dedykowany system Android. Kierowca może samodzielnie dokonać rejestracji przybycia za pomocą modułu typu Kiosk.

Dzięki zastosowaniu kiosku samoobsługowego kierowca może uniknąć kolejek i zaoszczędzić czas potrzebny na rejestrację. Po przyjeździe na miejsce kierowca może zeskanować kod kreskowy za pomocą czytnika, co pozwoli na szybką identyfikację przewoźnika i dostawy. Następnie kierowca może wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące dostawy, takie jak numer zamówienia lub datę i godzinę dostawy.

Zastosowanie kiosku samoobsługowego w systemie awizacyjnym VSS.net przynosi wiele korzyści dla firm i kierowców. Przede wszystkim umożliwia to łatwiejsze i szybsze zarządzanie dostawami oraz minimalizuje ryzyko błędów przy rejestracji. Kierowcy mogą samodzielnie dokonać rejestracji przybycia, co z kolei pozwala pracownikom magazynu na skupienie się na innych zadaniach.

Warto zaznaczyć, że kiosk samoobsługowy jest tylko jednym z wielu modułów oferowanych przez platformę VSS.net. System ten umożliwia planowanie i zarządzanie dostawami, a także kontrolę nad transportem i magazynem. Platforma VSS.net jest dostępna online, co pozwala na korzystanie z niej z każdego miejsca, poprzez przeglądarkę internetową z komputera, tabletu czy telefonu. Dzięki temu firma może skutecznie zarządzać swoimi dostawami i magazynami, niezależnie od czasu i miejsca.

System VSS.net jest bardzo elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy

Planowanie dostaw VSS

Planowanie dostaw i kontrola ich przebiegu to kluczowe elementy w logistyce i dystrybucji. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w tym procesie, jest system awizacyjny VSS.net, oferowany przez firmę SoftwareStudio. Platforma ta pozwala na automatyzację procesu awizacji, czyli zgłaszania przez dostawców, kiedy i jakie produkty będą dostarczane do magazynu.

Planowanie dostaw do magazynu jest procesem podejmowania znaczących decyzji odnoszących się do procesów i zasobów logistycznych, funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa oraz współpracy w łańcuchach dostaw, prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu logistyki, wynikającego z celu przedsiębiorstwa.

Planowanie dostaw za pomocą odpowiedniego oprogramowania może być bardzo pomocne w planowaniu i koordynowaniu dostaw i transportów.

Rozwiązanie SoftwareStudio związane z planowania dostaw i dystrybucji dostosowują podaż do popytu i pozwalają skutecznie reagować na nieoczekiwane problemy z łańcuchem dostaw.

Planowanie dostaw

Planowanie dostaw to proces, w którym określa się potrzeby magazynu w zakresie zaopatrzenia oraz zaplanowane dostawy towarów. Planowanie dostaw jest istotnym elementem zarządzania magazynem, ponieważ pozwala na optymalizację procesów logistycznych i zapewnienie ciągłości dostaw.

Aby skutecznie zaplanować dostawy, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 1. Potrzeby magazynu: Ważne jest, aby dokładnie określić, jakie towary są potrzebne w magazynie, w jakich ilościach i w jakich terminach. To pozwoli lepiej zaplanować dostawy.
 2. Dostawcy: Należy wybrać odpowiednich dostawców, którzy będą w stanie zapewnić dostawy w odpowiednich terminach i ilościach oraz za atrakcyjne ceny.
 3. Rodzaj transportu: Należy wybrać odpowiedni rodzaj transportu (np. samochody ciężarowe, kontenery, samoloty itp.), który będzie odpowiadał potrzebom magazynu i specyfice dostaw.
 4. Planowanie tras dostaw: Należy dokładnie zaplanować trasy dostaw, uwzględniając m.in. odległość, warunki drogowe, możliwość skorzystania z różnych form transportu itp.
 5. Koordynacja dostaw: Ważne jest również koordynowanie dostaw z dostawcami i transportowcami,

Planowanie dostaw bezpośrednich

Opracowywane wspólnie z dostawcą planu dostaw do magazynu w ramach stałej umowy dostawy. Obejmuje wyznaczanie terminów, w jakich zlecenia dostaw natychmiastowych będą składane, a także realizowane, oraz wielkości dostaw w określonych terminach.

Planowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych to złożony proces, a więc z uwagi na optymalizację procesu produkcyjnego, konieczne jest analizowanie wielu danych wejściowych. Przedsiębiorstwa wykorzystują metody planowania w oparciu o planowanie dostaw. Nie jest to jedyne źródło danych wejściowych do procesu planowania jednak z uwagi na uczestnictwo klienta w procesie planowania dostaw, jest to wiodący obszar danych.

Planowanie dostaw

Zadbaj o komfort przewoźników i ich kierowców

Transport ciężarowy pomiędzy kontrahentami jest trudniejszy niż się wydaje. Kierowcy są pod dużą presją, by zdążyć na czas, dojechać bezpiecznie, a także spełnić rygorystyczne wymogi klientów.

Za pomocą platformy awizacyjnej SoftwareStudio udostępnisz kierowcom, jak również przewoźnikom niezbędne informacje.

Kiosk dla kierowców

Kiosk to duży monitor dotykowy, który umieszczony jest w specjalnej obudowie. Pod spodem pracuje dedykowany system Android, który umożliwia kierowcy dokonanie rejestracji przybycia. Kiosk może być wyposażony w czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę kodów kreskowych, co pozwala na jeszcze łatwiejsze i szybsze przeprowadzenie procesu rejestracji.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania typu samoobsługowy kiosk dla kierowcy, proces rejestracji przybycia staje się bardziej efektywny i wygodny. Kierowca może samodzielnie dokonać rejestracji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz uniknięcie kolejek i oczekiwania na obsługę przez pracownika.

System VSS.net umożliwia również planowanie dostaw, co pozwala na lepszą organizację pracy oraz zoptymalizowanie procesu logistycznego. Dzięki temu firma może zwiększyć swoją efektywność oraz zminimalizować koszty związane z transportem.

Warto zaznaczyć, że system VSS.net jest bardzo elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Dzięki temu rozwiązanie to może być wykorzystane zarówno przez małe, jak i duże przedsiębiorstwa.

Ponieważ te informacje pomogą kierowcą rozwiązać codzienne trudności związane z terminami dostaw.

Nawigacje, które prowadzą jedynie po trasach dedykowanych dla użytkowanego pojazdu, informacje o utrudnianiach na drodze czy możliwość wyboru szybszej trasy, gdy czas nagli, zapewnią Twoim pracownikom komfort pracy.

Pozostań z nimi w stałym w kontakcie i informuj najszybciej jak to możliwe o ewentualnych zmianach oraz nowych trasach do pokonania.

Awizacja dostaw

Awizacja dostaw to zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniające harmonogram czasu pracy magazynu. System przeznaczony do awizacji dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników.

System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Awizacja dostaw to zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniające harmonogram czasu pracy magazynu. Program przeznaczony do awizacji dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników.

System do awizacji

Program do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. Program awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. System awizacyjny softwarestudio.

 • AWIZACJA, Awizacje VSS opinie. Awizacja, czyli potwierdzenie przez nadawcę terminu (dzień, godzina) dostawy; w praktyce – ułatwia i przyspiesza przyjęcie dostawy po stronie odbiorcy. Obecnie najczęściej do awizacji wykorzystuje się komunikację poprzez e-mail, jednak nowoczesne przedsiębiorstwa wdrażają systemy klasy YMS. Za pomocą oprogramowania przeglądarkowego, aplikacja dostępna jest On Line przez Internet. Umożliwia ona awizowanie i rezerwację okien czasowych w magazynie. Można także wykorzystać aplikacje instalowane na telefonach np. z systemem Android. Manipulacje transportowe Systemy TMS.
 • AWIZACJA DOSTAW, VSS program. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Awizacja dostaw to zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniające harmonogram czasu pracy magazynu. Oprogramowanie przeznaczone do awizacji dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników.
 • SYSTEM AWIZACJI, YMS system. Program do awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. System awizacji rejestruje wizyty na terenie zakładu produkcyjnego, kontroluje ich przebieg i czas, a także koordynuje dostęp do zasobów. Pozwala również na monitorowanie przewoźników. System okazuje się niezbędny w zakładzie produkcyjnym o dużym natężeniu ilości operacji związanymi z dostawami i odbiorami towarów.

  System zarządzania awizacjami

 • Awizacje dostaw

  Awizacje dostaw

  Awizacje dostaw to proces polegający na poinformowaniu odbiorcy o planowanej dostawie towarów lub usług. Planowanie awizacji dostaw może być ważne dla wielu różnych przedsiębiorstw, ponieważ pozwala im na lepsze zarządzanie zapasami, przestrzenią magazynową i zasobami ludzkimi, a także na uniknięcie niepotrzebnych opóźnień i problemów związanych z dostawami.
 • System YMS

  Planowanie transportu online

  Planowanie transportu jest ważne, ponieważ pozwala zorganizować przyjęcie lub wysłanie ładunku oraz zapewnia, że odpowiednie osoby są obecne i gotowe do przyjęcia lub załadunku pojazdu. Awizacja może być wysyłana za pomocą różnych narzędzi, takich jak e-maile, SMS-y lub komunikatory internetowe. W niektórych przypadkach awizacja transportu może być również przekazywana za pośrednictwem systemów Transport Management System
 • SoftwareStudio VSS

  SoftwareStudio program VSS

  SoftwareStudio program VSS to zintegrowane narzędzie do zarządzania zasobami, które zapewnia jednolity i skuteczny dostęp do informacji o magazynie. Umożliwia to lepsze zarządzanie zasobami, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji. Program umożliwia planowanie dostaw na podstawie harmonogramu pracy magazynu i kalendarza. Dzięki temu przedsiębiorstwo może lepiej planować dostawy i zapewniać właściwe wykonanie zamówienia.
 • Systemy YMS

 • Transport awizacje

  Transport awizacje

  Magazynowanie jest kluczowym elementem w każdym biznesie. Magazynowanie ma na celu utrzymanie produktów i materiałów, aby mogły one być dostarczone klientom w odpowiednim czasie i miejscu. Aby magazynowanie było efektywne, ważne jest, aby dostawy były dokładnie awizowane.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

 • Planowanie transportów do magazynu

  Planowanie transportów do magazynu

  Planowanie transportów do magazynu wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, takich jak odległość, czas trasy, rodzaj pojazdu, wymagane pozwolenia i ograniczenia drogowe oraz koszty paliwa i opłat za przejazd.