yard management

SoftwareStudio yard management

W centrum dystrybucyjnym oprogramowanie Yard Management może być bardzo przydatne do zarządzania ruchem w magazynie i na placu manewrowym. Yard Management to nowoczesne narzędzie, które wykorzystywane jest w przedsiębiorstwach do skutecznego zarządzania magazynem i parkiem. Służą one do planowania, monitorowania i kontrolowania dostaw, zapewniając przy tym optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Oto kilka funkcji oprogramowania YMS, które mogą być szczególnie istotne w centrum dystrybucyjnym:

Rezerwacja miejsca składowania: Funkcja rezerwacji miejsca składowania pozwala zarezerwować miejsca składowania dla określonych partii towarów.
Zarządzanie ruchem na placu manewrowym: Funkcja zarządzania ruchem na placu manewrowym umożliwia koordynowanie ruchu samochodów ciężarowych i innych pojazdów na placu manewrowym, co pozwala na szybsze i bezpieczniejsze załadunki i rozładunki.
Monitorowanie dostaw: Funkcja monitorowania dostaw pozwala śledzić dostawy towarów i informować o nadchodzących dostawach, co umożliwia lepsze planowanie i koordynację pracy magazynu.
Integracja z innymi systemami: Oprogramowanie YMS powinno być zintegrowane z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania magazynem lub systemy transportowe, aby umożliwić efektywne zarządzanie transportami i magazynem.

Po co time slot management online w logistyce?

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje usługi dostawy w celu zaspokojenia potrzeb wysyłkowych. W miarę jak Twoja firma się rozwija, w coraz większym stopniu polegasz na firmach logistycznych. Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć time slot

YMS yard management system

Głównym celem YMS yard management system jest usprawnienie procesów logistycznych w magazynie poprzez lepsze zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, co pozwala zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność pracy.

Aplikacja YMS

Aplikacja YMS to jeden z najbardziej popularnych i najskuteczniejszych systemów do zarządzania samochodami na parkingu, placu manewrowym oraz dokami magazynowymi. Jest to narzędzie o dużym zasięgu, które jest wykorzystywane zarówno w przedsiębiorstwach transportowych, jak i w firmach, które zarządzają samochodami na swoich terenach.

Yard Management

Yard Management składa się z oprogramowania komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych, oraz z systemu identyfikacji radiowej (Radio Frequency Identification, RFID), który umożliwia śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.

Licencje
SoftwareStudio

Licencje oprogramowania

Licencjonowanie to proces udostępniania lub sprzedawania praw do korzystania z określonego produktu lub usługi. Istnieje wiele różnych metod licencjonowania, które różnią się między sobą sposobem udostępniania praw do korzystania z produktu lub usługi oraz warunkami ich korzystania.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo