Yard management system

SoftwareStudio Yard management system

Yard Management System (YMS) to system informatyczny, który służy do zarządzania terenem magazynowym, zwanym również placem manewrowym lub placem składowym. YMS umożliwia zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, a także monitorowanie procesów załadunku i rozładunku towarów oraz innych operacji logistycznych. System ten może być wykorzystywany w różnych branżach, takich jak przemysł, transport, handel i logistyka.

Awizacja dostaw jest procesem wykorzystywanym w logistyce i magazynowaniu, który umożliwia sprawne i szybkie przepływy towarów. Jest to proces weryfikacji dostaw, w którym dostawca wysyła informacje o swojej dostawie do odbiorcy, zanim dostawa zostanie zrealizowana. Proces ten ułatwia przepływ towarów, ponieważ pozwala odbiorcy zaplanować miejsce i czas dostawy, a także skoordynować wszystkie wymagane działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i terminowości dostaw.

YMS składa się z oprogramowania komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych, który umożliwia śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.
Proces awizacji dostaw
Aby usprawnić proces awizacji dostaw i zapewnić lepszą organizację dostaw, można wykorzystywać system Yard management system (YMS). System ten ułatwia zarządzanie dostawami poprzez automatyzację wielu procesów, w tym: monitorowanie pojazdów, zarządzanie czasem dostawy, weryfikację dostaw, wspieranie wielu dostawców i inne. System YMS jest szczególnie przydatny w dużych magazynach, które mają wiele pojazdów, dostawców i punktów dostaw.

Głównym celem YMS jest usprawnienie procesów logistycznych w magazynie poprzez lepsze zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, co pozwala zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność pracy.

Wdrożenie YMS

Wdrożenie systemu YMS (yard management system) to proces implementacji i uruchomienia systemu informatycznego do zarządzania terenem magazynowym. Wdrożenie YMS wymaga dokładnego planowania i koordynacji oraz właściwego przygotowania, aby zapewnić sprawne i efektywne funkcjonowanie systemu.

YMS yard management system

Głównym celem YMS yard management system jest usprawnienie procesów logistycznych w magazynie poprzez lepsze zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, co pozwala zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność pracy.

platforma do awizacji
SoftwareStudio

Platforma do awizacji

Platforma do awizacji VSS.net to niezwykle skuteczne narzędzie, które przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne planowanie i koordynacja działań logistycznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości usług logistycznych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdej firmie logistycznej, która chce być konkurencyjna na rynku.

yard management system awizacja dostaw
SoftwareStudio

Program YMS

Program YMS (yard management system) to rozwiązanie informatyczne służące do zarządzania terenem magazynowym. Program YMS umożliwia planowanie i koordynację dostaw, monitorowanie statusu transportu, rejestrowanie dostaw oraz wymianę informacji z klientami i dostawcami.

Yard Management

Yard Management składa się z oprogramowania komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych, oraz z systemu identyfikacji radiowej (Radio Frequency Identification, RFID), który umożliwia śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo