Platforma okna czasowe

Platforma YMS, czyli okna czasowe w programie VSS.net, to narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem rejestracji wjazdów nieawizowanych oraz transportów cyklicznych

Platforma YMS to nie tylko narzędzie do zarządzania ruchem pojazdów, ale także sposób na usprawnienie procesów logistycznych. Dzięki niej można skutecznie kontrolować dostawy i przyspieszyć procesy magazynowe. Warto zwrócić uwagę na jej możliwości i zastosować ją w swojej firmie.

Platforma YMS, czyli Okna Czasowe w programie VSS.net, to narzędzie, które pozwala na planowanie, monitorowanie i kontrolowanie procesów związanych z ruchem pojazdów na terenie magazynu lub zakładu przemysłowego. System ten umożliwia także rejestrację wjazdów nieawizowanych, a także transportów cyklicznych, np. stałych transportów firm kurierskich.

Rejestracja wjazdów nieawizowanych jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na śledzenie ruchu pojazdów na terenie zakładu oraz kontrolowanie osób, które wjeżdżają na teren obiektu. Proces rejestracji wjazdu nieawizowanego rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej opcji w systemie YMS. Następnie, osoba przyjeżdżająca wprowadza swoje dane osobowe oraz informacje dotyczące pojazdu, takie jak jego numer rejestracyjny. Dane te są zapisywane w systemie, a następnie przekazywane do odpowiednich osób lub służb odpowiedzialnych za kontrolę ruchu pojazdów.

W przypadku transportów cyklicznych, np. stałych transportów firm kurierskich, proces rejestracji jest bardziej zautomatyzowany. W systemie YMS można zdefiniować okno czasowe, w którym pojazdy kurierskie będą mogły wjeżdżać na teren zakładu bez konieczności dokonywania awizacji za każdym razem. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie dane pojazdu i kierowcy do systemu, a następnie ustawić okno czasowe, w którym pojazd będzie mógł wjechać na teren zakładu.

W przypadku transportów cyklicznych, kierowcy powinni posiadać przypisane im kody dostępu, które umożliwią im wejście na teren obiektu w ustalonym oknie czasowym. Dzięki temu proces ruchu pojazdów na terenie zakładu jest bardziej zautomatyzowany, co pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę transportów.

Wniosek

System YMS, czyli Okna Czasowe w programie VSS.net, to narzędzie, które umożliwia planowanie, monitorowanie i kontrolowanie ruchu pojazdów na terenie zakładu przemysłowego. Dzięki niemu można efektywniej obsługiwać zarówno awizowane, jak i nieawizowane transporty, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i kontroli ruchu na terenie obiektu.

Platforma YMS, czyli okna czasowe w programie VSS.net, to narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem rejestracji wjazdów nieawizowanych oraz transportów cyklicznych

Platforma okna czasowe

System zarządzania awizacjami

Platforma okna czasowe to narzędzie służące do zarządzania oknami czasowymi dostaw i transportów. Platforma okna czasowe umożliwia lepsze planowanie i koordynację dostaw oraz optymalizację procesów logistycznych.

Platforma okien czasowych VSS jest systemem, który umożliwia zarządzanie awizacjami i innymi czasownikami. VSS jest platformą opartą na chmurze, która pomaga organizacjom lepiej zarządzać procesami biznesowymi.

Proces rejestracji wjazdów nieawizowanych rozpoczyna się od zarejestrowania pojazdu w systemie.

W tym celu należy podać jego numer rejestracyjny oraz inne istotne informacje, takie jak markę, model czy kolor. Następnie system generuje wirtualny bilet wjazdowy, który jest przesyłany na adres e-mail kierowcy pojazdu. W przypadku braku takiej możliwości, bilet można wydrukować i wręczyć kierowcy osobiście.

Po przyjeździe na teren firmy kierowca musi zgłosić się do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zweryfikowany jego bilet wjazdowy. W przypadku braku biletu lub niezgodności danych, kierowca nie zostanie wpuszczony na teren firmy.

Proces rejestracji transportów cyklicznych jest podobny, jednak odbywa się automatycznie. W tym przypadku firma kurierska lub inna instytucja, która regularnie dostarcza przesyłki na teren firmy, zostaje zarejestrowana w systemie. Następnie system generuje wirtualne bilety wjazdowe dla każdego transportu, które są przesyłane na adres e-mail kuriera.

W przypadku transportów cyklicznych kierowcy nie muszą zgłaszać się do punktu kontrolnego. Ponieważ ich bilety wjazdowe są automatycznie weryfikowane przez system. W przypadku braku biletu lub niezgodności danych, transport nie zostanie dostarczony na teren firmy.

VSS jest zaprojektowany z myślą o zarządzaniu czasem i zasobami w złożonych środowiskach biznesowych. System pozwala użytkownikom zdefiniować okna czasowe, które są używane do tworzenia awizacji. A także umożliwia tworzenie awizacji w różnych formatach i językach.

Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma okna czasowe pozwala na wydajne zarządzanie transportami przychodzącymi, a także wychodzącymi. Ważne, aby oprogramowanie umożliwiało zarówno planowanie przyszłych okien czasowych poprzez wgląd w harmonogram transportów. Ale również zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym.

To wszystko, a także więcej umożliwia system stworzony przez SoftwareStudio. Pracownik może sam decydować o czasie okna czasowego. Ale możliwa jest również automatyzacja wyznaczania trwania okna czasowego ze względu na różne dane. Typ transportu, rodzaj przyjmowanego asortymentu, ilość towaru do rozładowania/załadowania i wiele innych.

Jak działa platforma okna czasowe?

 1. Definicja okien czasowych. Platforma okna czasowe pozwala na określenie, jakie działania lub procesy będą realizowane w danym przedziale czasowym oraz jakie będą ich ograniczenia lub wymagania. Możliwe jest również wyznaczenie różnych okien czasowych dla różnych rodzajów dostaw lub transportów.
 2. Rejestrowanie zamówień i dostaw. Platforma okna czasowe umożliwia rejestrowanie zamówień i dostaw, wraz z informacjami o dostawcy, rodzaju towaru, ilości itp.
 3. Planowanie tras dostaw: Oprogramowanie pozwala na planowanie tras dostaw i optymalizację rozkładu pracy kierowców i innych pracowników magazynu.
 4. Monitoring ruchu towarów i pojazdów. Platforma okna czasowe umożliwia monitoring ruchu towarów i pojazdów w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze reagowanie na ewentualne

System awizacji VSS

Jesteś odpowiedzialny za załadunki i rozładunki podstawiających się samochodów? Podobnie jak wiele dużych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych zmagasz się z utrudnieniami w zakresie sprawnej obsługi dostaw? Okna czasowe (YMS – Yard Management System) umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu, a także zlikwidowanie kolejek samochodów przed magazynem.

#SoftwareStudio oferuje platformę awizacyjną za pomocą której zarządzasz „oknami czasowymi”. Rozwiązanie jest efektywnym narzędziem informatycznym dla logistyki, przewoźników oraz obsługi magazynów. Ogranicza problemy komunikacji pomiędzy logistykami, działem zakupów, dostawcami, przewoźnikami, magazynem jak również portiernią (bramą) odpowiedzialną za weryfikację aut na bramie wjazdowej.

VSS umożliwia organizacjom tworzenie awizacji dla wszystkich użytkowników, aby mieć pewność, że wszystkie środki są wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób. System może również monitorować wszystkie awizacje, aby upewnić się, że wszystkie zadanie są wykonywane zgodnie z harmonogramem.

System VSS umożliwia użytkownikom tworzenie awizacji w różnych formatach i językach, jak również współpracę z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą tworzyć awizacje przy użyciu różnych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, formularze, obrazy i wiele innych.

VSS jest idealnym narzędziem dla firm, które chcą lepiej zarządzać swoimi zasobami czasowymi. System umożliwia tworzenie awizacji i monitorowanie ich wykonania, co pozwala firmom lepiej planować i wdrażać procesy biznesowe.

Platforma okna czasowe

Awizowanie dostawy

Platforma YMS (Yard Management System) to system zarządzania ruchem pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego. System ten jest zintegrowany z programem VSS.net, który służy do planowania i monitorowania procesów logistycznych. Platforma YMS umożliwia rejestrowanie i kontrolowanie wjazdów i wyjazdów pojazdów z zakładu, przydzielanie im miejsc parkingowych i okien czasowych do załadunku lub rozładunku.

Jednym z procesów obsługiwanych przez platformę YMS jest rejestracja wjazdów nieawizowanych lub transportów cyklicznych. Są to pojazdy, które nie mają wcześniej ustalonego terminu dostawy lub odbioru towaru, np. służby techniczne, goście, stałe transporty firm kurierskich. Aby zarejestrować taki wjazd, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się do platformy YMS za pomocą loginu i hasła.
 2. Wybrać opcję „Rejestracja wjazdu nieawizowanego” lub „Rejestracja transportu cyklicznego” w zależności od rodzaju pojazdu.
 3. Wprowadzić dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, typ, marka, model, kierowca, firma transportowa.
 4. Wprowadzić cel wizyty, np. serwis, dostawa, odbiór.
 5. Wprowadzić dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wizytę, np. imię i nazwisko, telefon, e-mail.
 6. Zatwierdzić dane i wygenerować kod QR dla pojazdu.
 7. Wydrukować lub zapisać kod QR i przekazać go kierowcy.
 8. Kierowca przy wjeździe na teren zakładu skanuje kod QR na bramie i otrzymuje informację o miejscu parkingowym i oknie czasowym przydzielonym przez system.
 9. Kierowca parkuje pojazd na wskazanym miejscu i czeka na wezwanie do rampy załadunkowej lub rozładunkowej.
 10. Po zakończeniu operacji logistycznej kierowca opuszcza teren zakładu skanując kod QR na bramie wyjazdowej.

Platforma YMS ułatwia zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego, poprawia bezpieczeństwo i efektywność procesów logistycznych oraz redukuje koszty i czas obsługi transportów nieawizowanych i cyklicznych.

Platforma okna czasowe
Platforma okna czasowe

VSS.net – platforma okna czasowe

Platforma okna czasowego, zwana również systemem zarządzania placem manewrowym lub yard management system (YMS). To rozwiązanie informatyczne stosowane w magazynach, terminalach i centrach dystrybucyjnych do zarządzania ruchem pojazdów i ładunków na placu manewrowym. Systemy YMS pozwalają na wydajne planowanie, organizowanie i monitorowanie działań związanych z transportem, a także na optymalizację procesów i poprawę wydajności magazynu.

W ramach platformy okna czasowego w programie VSS.net można zdefiniować zasady dotyczące rejestracji wjazdów nieawizowanych i stałych transportów. W przypadku wjazdów nieawizowanych, czyli np. służb technicznych lub gości, system umożliwia wprowadzenie ich danych do systemu i generowanie tymczasowej przepustki z kodem QR. Taka przepustka pozwala na kontrolowany wjazd na teren magazynu i monitorowanie czasu pobytu. W przypadku stałych transportów, takich jak dostawy od firm kurierskich, system umożliwia zdefiniowanie stałych zasad i terminów ich obsługi oraz przypisanie odpowiednich ramp załadunkowych i bram.

Dzięki temu, że system YMS w programie VSS.net pozwala na definiowanie szczegółowych zasad dotyczących wjazdów nieawizowanych i stałych transportów, można zminimalizować problemy związane z organizacją ruchu na placu manewrowym. System pozwala na kontrolowanie czasu pobytu pojazdów na placu oraz na śledzenie ich lokalizacji, co pozwala na lepszą kontrolę nad całym procesem transportowym i optymalizację wykorzystania zasobów magazynu.

Awizowanie dostaw
Awizowanie dostaw
Platforma okna czasowe
Platforma okna czasowe
Awizacja kierowcy SoftwareStudio
Awizacja kierowcy SoftwareStudio

  Platforma do awizacji

 • Aplikacja okna czasowe

  Aplikacja okna czasowe

  Aplikacja okna czasowe to platforma internetowa służąca do zarządzania oknami czasowymi dostaw i transportów. Platforma okna czasowe umożliwia definiowanie przedziałów czasowych, w których będą realizowane określone działania lub procesy oraz określenie ich ograniczeń lub wymagań. Dzięki platformie okna czasowe możliwe jest lepsze planowanie i koordynacja dostaw oraz optymalizacja procesów logistycznych.
 • Platforma okna czasowe

  Platforma okna czasowe

  Platforma okna czasowe jest to inteligentne rozwiązanie do zarządzania czasem. System ten może być wykorzystywany w wielu różnych sytuacjach, w których istnieje potrzeba kontrolowania, optymalizowania i planowania czasu.
 • System awizacyjny

 • Okna czasowe - awizacja dostaw

  Okna czasowe – awizacja dostaw

  Definiowanie okien czasowych polega na określeniu, jakie działania lub procesy będą realizowane w danym przedziale czasowym oraz jakie będą ich ograniczenia lub wymagania. Może to obejmować np. określenie godzin, w których będą realizowane dostawy lub transporty, rodzaju ładunków, jakie będą przyjmowane w danym oknie czasowym, czy też wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów.
 • System zarządzania awizacjami

 • wizualizacja zajętości miejsc parkingowych

  Okna czasowe logistyka

  Okna czasowe w logistyce to określone przedziały czasowe, w których możliwe jest realizowanie dostaw lub innych aktywności związanych z logistyką. Okna czasowe są używane, aby lepiej zarządzać zasobami i umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie czasu.
 • Zarządzanie awizacjami

 • demo planowanie transportów

  Czy widziałeś już demo planowanie transportów?

  Demo planowanie transportów jest zwykle używane przez firmy, aby zoptymalizować swoje wykonywanie zadań i zarządzać czasem pracowników. System ten pozwala liderom zespołu lub zarządzającym na tworzenie harmonogramów dla pracowników i zarządzanie ich czasem pracy. System ten może być używany do monitorowania czasu pracy i wydajności pracowników.