Platforma okna czasowe

SoftwareStudio Platforma okna czasowe

Platforma okna czasowe to narzędzie, które umożliwia przewoźnikom rezerwację okien czasowych dostawy oraz koordynację dostaw. Platforma okna czasowe jest często wykorzystywana w magazynach i centrum dystrybucyjnych, gdzie dostawy są realizowane w określonych przedziałach czasowych.

Oto kilka przykładów funkcji, które mogą być dostępne na platformie okna czasowe:

Rezerwacja okien czasowych dostawy: Przewoźnicy mogą rezerwować okna czasowe dostawy, w których planują dostarczyć towar do magazynu lub odebrać go od dostawcy.
Koordynacja dostaw: Platforma okna czasowe umożliwia koordynację dostaw pomiędzy dostawcami, przewoźnikami i odbiorcami, w tym ustalanie szczegółów dostawy i wymianę informacji.
Zestawienia i raporty: Platforma okna czasowe może generować różnego rodzaju zestawienia i raporty, takie jak kalendarz z awizacjami, raporty dotyczące dostaw czy zestawienie dostawców i odbiorców.
Integracja z innymi systemami: Platforma okna czasowe może być połączona z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania magazynem czy systemy transportowe, co umożliwia integrację danych i ułatwia zarządzanie dostawami.

Awizowanie transportów
SoftwareStudio

Awizowanie transportów

Awizowanie transportów to proces informowania o planowanym przyjeździe pojazdu transportowego do danego miejsca. Awizowanie może być wysyłane przez przewoźnika lub spedytora do odbiorcy lub nadawcy ładunku, aby poinformować o planowanej dacie i godzinie dostawy lub odbioru. Awizowanie może być również wykorzystywane do informowania o opóźnieniach lub zmianach w harmonogramie transportu.

System zarządzania awizacjami
SoftwareStudio

Platforma okna czasowe

Platforma okna czasowe to narzędzie służące do zarządzania oknami czasowymi dostaw i transportów. Platforma okna czasowe umożliwia lepsze planowanie i koordynację dostaw oraz optymalizację procesów logistycznych.

platforma awizacyjna w magazynie
SoftwareStudio

Awizowanie dostawy

Program awizacyjny VSS jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi zapewniających sprawne awizowanie dostawy. Jest to oprogramowanie, które umożliwia wprowadzanie, aktualizowanie i wykonywanie wszelkich zadań związanych z awizacją, w tym tworzenie awizo, ustalanie terminów i harmonogramów, a także monitorowanie postępu prac.

SoftwareStudio

Oprogramowanie VSS.net

Oprogramowanie VSS.net, czyli Vehicle Scheduler System jest systemem awizacji i kontroli pojazdów stosowanym w centrach logistycznych. System ten pozwala na monitorowanie pojazdów oraz ich ładunków w czasie rzeczywistym oraz na automatyzację procesu przyjmowania i wysyłania pojazdów w centrum logistycznym.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo