system magazynowy

SoftwareStudio system magazynowy

Centrum logistyczne to miejsce, w którym przeprowadzane są różne procesy związane z magazynowaniem, przetwarzaniem i dystrybucją towarów. Aby zarządzać takim centrum efektywnie, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego systemu magazynowego, który będzie w stanie obsłużyć wszystkie procesy zachodzące w centrum.

System magazynowy dla centrum logistycznego powinien umożliwiać:

Przydzielanie miejsca składowania dla różnych produktów
Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów
Inwentaryzację magazynu
Planowanie i koordynację pracy magazynierów i operatorów wózków widłowych
Integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy zamówień czy systemy transportowe
Planowanie i optymalizację tras dostaw i transportu
Monitorowanie stanu zapasów i prognozowanie potrzeb magazynowych

System magazynowy może być oparty na oprogramowaniu komputerowym lub wykorzystywać nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak skanery, kody kreskowe i automatyczne wózki widłowe. Ważne, aby system był elastyczny i dostosowany do specyfiki centrum logistycznego oraz był łatwy w obsłudze dla pracowników.

Awizacje dokowe
SoftwareStudio

Awizacje dokowe

Awizacje dokowe to proces polegający na informowaniu o planowanej dostawie doków (np. doku magazynowego, terminalu kontenerowego itp.). Awizacje dokowe służą do koordynacji ruchu towarów i pojazdów oraz zapewnienia sprawnej realizacji dostaw.

System zarządzania awizacjami
SoftwareStudio

Platforma okna czasowe

Platforma okna czasowe to narzędzie służące do zarządzania oknami czasowymi dostaw i transportów. Platforma okna czasowe umożliwia lepsze planowanie i koordynację dostaw oraz optymalizację procesów logistycznych.

Awizacja w magazynie – jeden system, wiele rozwiązań

Magazyn oczekuje na awizowanie transportów z dostawami, ponieważ awizacja transportu pozwala mu na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi i przygotowanie się do przyjęcia dostaw. Awizacja transportu to proces informowania magazynu o planowanych dostawach towarów, wraz z informacjami o rodzaju towarów, ilości, wagach itp.

Awizacja

Awizacja transportu to proces informowania o planowanym przyjeździe pojazdu transportowego do danego miejsca. Awizacja może być wysyłana przez przewoźnika lub spedytora do odbiorcy lub nadawcy ładunku, aby poinformować o planowanej dacie i godzinie dostawy lub odbioru. Awizacja może być również wykorzystywana do informowania o opóźnieniach lub zmianach w harmonogramie transportu.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo