nadzór nad awizacjami

SoftwareStudio nadzór nad awizacjami

Jak mam prowadzić nadzór nad awizacjami?

Dostępnych jest wiele rodzajów oprogramowania do nadzorowania awizacji dostaw do magazynu. Najpopularniejszym rodzajem oprogramowania jest system zarządzania magazynem (WMS). WMS to aplikacja służąca do śledzenia i zarządzania ruchem towarów i materiałów w magazynie. Służy również do śledzenia i zarządzania przechowywaniem towarów i materiałów w magazynie.

WMS zazwyczaj zawiera kilka modułów, z których każdy dotyczy określonego obszaru zarządzania magazynem. Na przykład może istnieć moduł do przyjmowania towarów i materiałów do magazynu, moduł do przechowywania towarów i materiałów w magazynie oraz moduł do wysyłki towarów i materiałów z magazynu. Ponadto WMS może również zawierać moduły do ​​kompletacji zamówień, odkładania i zarządzania zapasami.

Większość aplikacji WMS zaprojektowano do użytku w połączeniu z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). System ERP to aplikacja służąca do zarządzania i koordynowania działalności firmy. Jest zwykle używany do zarządzania finansami, zasobami ludzkimi i działalnością produkcyjną firmy.

Aplikacje WMS są zwykle używane w magazynach będących częścią łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych w proces przekształcania surowców w gotowe produkty. Organizacje w łańcuchu dostaw obejmują dostawców, producentów, dystrybutorów i detalistów.

WMS pomaga zoptymalizować przepływ towarów i materiałów przez magazyn. Czyni to, zapewniając widoczność miejsca pobytu towarów i materiałów oraz zapewniając narzędzia do zarządzania przechowywaniem i przemieszczaniem towarów i materiałów.

WMS zazwyczaj zawiera szereg funkcji, takich jak:

Skaner kodów kreskowych, który służy do śledzenia ruchu towarów i materiałów w magazynie;
Mapa magazynowa pokazująca lokalizację towarów i materiałów w magazynie;
Manifest wysyłkowy zawierający listę towarów i materiałów, które mają zostać wysłane z magazynu;
Dok odbiorczy, który służy do śledzenia przybycia towarów i materiałów do magazynu;
Dok odkładania, który służy do śledzenia ruchu towarów i materiałów z doku odbiorczego do miejsca ich przechowywania;
System zarządzania zapasami, który służy do śledzenia ilości towarów i materiałów w magazynie;
System kompletacji służący do śledzenia ruchu towarów i materiałów z miejsca ich przechowywania do doku wysyłkowego

Po co time slot management online w logistyce?

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje usługi dostawy w celu zaspokojenia potrzeb wysyłkowych. W miarę jak Twoja firma się rozwija, w coraz większym stopniu polegasz na firmach logistycznych. Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć time slot

Awizacja dostaw – aplikacja

Oprogramowanie YMS (Yard Management System) w modelu SaaS (Software as a Service) to rodzaj oprogramowania, które jest dostępne za pośrednictwem internetu i korzysta z zasobów sieciowych, zamiast być instalowane na komputerze użytkownika. Bezpieczeństwo takiego oprogramowania jest ważne, ponieważ może ono zawierać ważne dane dotyczące magazynu lub placu składowego, takie jak informacje o towarach, pojazdach lub pracownikach.

platforma do awizacji
SoftwareStudio

Platforma do awizacji

Platforma do awizacji VSS.net to niezwykle skuteczne narzędzie, które przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne planowanie i koordynacja działań logistycznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości usług logistycznych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdej firmie logistycznej, która chce być konkurencyjna na rynku.

Planowanie dostaw do magazynu

Planowanie dostaw do magazynu to proces, w którym określa się potrzeby magazynu w zakresie zaopatrzenia oraz zaplanowane dostawy towarów. Planowanie dostaw jest istotnym elementem zarządzania magazynem, ponieważ pozwala na optymalizację procesów logistycznych i zapewnienie ciągłości dostaw.

SoftwareStudio

Oprogramowanie VSS.net

Oprogramowanie VSS.net, czyli Vehicle Scheduler System jest systemem awizacji i kontroli pojazdów stosowanym w centrach logistycznych. System ten pozwala na monitorowanie pojazdów oraz ich ładunków w czasie rzeczywistym oraz na automatyzację procesu przyjmowania i wysyłania pojazdów w centrum logistycznym.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo