+48 533 322 626

Kolejki samochodów w punktach załadunku / rozładunku.

Ponieważ kierowcy i ich menadżerowie nie wiedzą, ile ciężarówek czeka w punktach załadunku / rozładunku. Często deklarowane są czasy przyjazdu (np. Poniedziałek – rano, wtorek – w południ, środa wieczorem). W efekcie powstają kolejki ciężarówek przed magazynem. Trudna jest kontrola zmiennych przepływów bez rozwiązania jakim jest Time Slot Management System.

Co to jest TSMS?

W logistyce skrót TSMS (Time Slot Management System) oznacza informatyczny system zarządzania oknami czasowymi. Jest to rezerwacja zasobów i przedziału czasowego dla dostaw i wysyłek z magazynu.

Brak aktualnych informacji na temat faktycznego czasu przybycia transportu

Firma nie posiada aktualnych informacji na temat faktycznego czasu przybycia kierowcy do miejsca załadunku / rozładunku. Brak jest także numerów rejestracyjnych ciężarówek. Ponieważ informacje te nie są dostarczane wcześniej lub są podawane tylko w dniu realizacji transportu, magazyn nie może wcześniej zaplanować niezbędnej ilości produktów na rampie oraz zasobów ludzkich wymaganych do załadunku / rozładunku samochodów.

Yard Management System

Bałagan i chaos przed magazynem prowadzi do stresujących sytuacji z kierowcami, przewoźnikami oraz spedytorami. Panaceum: Time Slot Management System.

Problem zarządzania transportem, który sami zamawiają dostawcy

Ponieważ znane są (lub nieznane) tylko numery rejestracyjne ciężarówek, nie ma dokładnych informacji o transporcie przychodzącym i czasie przybycia, co powoduje dodatkowe trudności w planowaniu operacji magazynowych.

Brak możliwości śledzenia wskaźników wydajności załadunku do magazynu.

Ponieważ informacje nie są rejestrowane, wyzwaniem jest przyjrzenie się i identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności dla zasobów ludzkich w magazynie, indywidualnego ładowania rampy i średniego czasu ładowania, aby pomóc poprawić wydajność magazynu. Rozwiązaniem problemów jest wdrożenie rozwiązania do awizcji tzw. Time Slot Management System.