System YMS

Gate Assistant

System YMS - Wyjątkowe Rozwiązanie od SoftwareStudio

System YMS od SoftwareStudio to kompleksowe rozwiązanie, które wykracza poza standardowe systemy do zarządzania pojazdami i planowania dostaw. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu pojazdami, skutecznemu planowaniu dostaw oraz bogatym funkcjom dodatkowym, jest to idealne narzędzie do optymalizacji logistyki magazynowej i gospodarki narzędziowej. Wybierając System YMS, wybierasz innowacyjność i efektywność w zarządzaniu swoimi procesami logistycznymi.

Inteligentne Zarządzanie Pojazdami

System YMS oferuje znacznie więcej niż tradycyjne rozwiązania do zarządzania pojazdami. Dzięki zaawansowanym algorytmom i analizie danych, pozwala on na inteligentne śledzenie i kontrolę pojazdów na placu oraz parkingach. To oznacza, że możesz dokładnie monitorować, kiedy i gdzie znajdują się twoje pojazdy, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania dostawami.

Planowanie Dostaw na Wysokim Poziomie

Niezwykle istotnym elementem logistyki jest skuteczne planowanie dostaw. System YMS umożliwia dokładne planowanie i harmonizację dostaw, co przekłada się na optymalizację procesu magazynowania. Dzięki temu możesz uniknąć opóźnień i problemów związanych z dostawami do magazynów.

Rozszerzone Funkcje i Wsparcie

Co wyróżnia System YMS od SoftwareStudio to także bogate zestawienie dodatkowych funkcji, takich jak zarządzanie narzędziami w zakładach przemysłowych, gospodarka paletowa, systemy do prowadzenia reklamacji i wiele innych. Firma SoftwareStudio oferuje również profesjonalne wsparcie techniczne, aby zapewnić ci pełne wsparcie w korzystaniu z Systemu YMS.

System YMS - Wyjątkowe Rozwiązanie od SoftwareStudio

System YMS

Firma SoftwareStudio to znana na rynku jako wiodący Software House, specjalizujący się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla logistyki magazynowej i gospodarki narzędziowej w zakładach przemysłowych. Jednym z ich flagowych produktów jest System YMS, który przewyższa typowe rozwiązania z zakresu zarządzania pojazdami na placu i planowaniem dostaw. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego System YMS jest tak wyjątkowy.

System YMS

Rozwiązanie klasy Yard Management System (System YMS) oferowane przez SoftwareStudio umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem. System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów takich jak rampy, doki oraz wagi.

Korzystanie z oprogramowania do planowania i harmonogramowania dostaw magazynowych niesie ze sobą wiele korzyści. Być może najbardziej oczywistą korzyścią jest to, że może przyczynić się do poprawy wydajności operacji magazynowych poprzez zapewnienie, że dostawy są planowane i zaplanowane w sposób, który minimalizuje zakłócenia i maksymalizuje wykorzystanie dostępnych zasobów. Ponadto tego typu oprogramowanie może również przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów, zapewniając terminową i sprawną dostawę zamówień.

Wreszcie, korzystanie z oprogramowania do planowania i harmonogramowania dostaw magazynowych może również pomóc w obniżeniu ogólnych kosztów, pomagając uniknąć potencjalnych opóźnień i zakłóceń.

Kolejną korzyścią płynącą z korzystania z oprogramowania do planowania i harmonogramowania dostaw magazynowych jest to, że może ono pomóc w obniżeniu całkowitych kosztów. Dzieje się tak, ponieważ będziesz w stanie lepiej wykorzystać swój personel i zasoby, a także uniknąć nieoczekiwanych lub awaryjnych kosztów, które mogą wyniknąć ze zmian w harmonogramie dostaw w ostatniej chwili. Ponadto korzystanie z takiego oprogramowania może również pomóc w poprawie komunikacji z dostawcami, co może prowadzić do lepszych ofert i rabatów.

Dostęp do oprogramowania system YMS posiadają pracownicy firmy, kontrahenci, czy firmy przewozowe którym zostały udostępnione dane dostępowe (konto użytkownika). Wszyscy mogą przeglądać dane OnLine za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki usłudze chmury prywatnej SoftwareStudio.

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenia i kierowania harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych łatwo zarządza się transportami i koordynuje prace magazynu. Przedsiębiorstwa za pomocą okien czasowych kontrolują pracę swoich magazynów i koordynują transporty przewoźników.

Automatyczne obliczanie czasu załadunku/rozładunku przez system w oparciu o rodzaj transportu, ilość palet czy rodzaj asortymentu automatycznie rezerwuje odpowiedni czas potrzebny na obsługę samochodu. Nie trzeba obliczać czasu, jaki zajmie załadunek/rozładunek – spersonalizowany algorytm robi to automatycznie, ale pracownik może zawsze go zmienić.

Planowanie transportu i dostaw to kluczowe elementy zapewniające terminowe i efektywne dostarczanie towarów i materiałów do magazynu. Planując transport i dostawę, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym rodzaj przewożonych towarów, odległość, jaką towary będą przebyć, oraz liczbę przewożonych towarów. Ponadto ważne jest, aby wziąć pod uwagę dostępność środków transportu i dostaw, takich jak ciężarówki i kierowcy.

Planując transport i dostawę, należy wziąć pod uwagę rodzaj przewożonego towaru. Niektóre rodzaje towarów wymagają specjalnych metod transportu i dostawy, takich jak chłodnie przewożące towary łatwo psujące się. Ponadto niektóre towary mogą być ponadgabarytowe lub mieć nadwagę, co może mieć wpływ na rodzaj wymaganego transportu.

Odległość, jaką będą przebyć towary, to kolejny ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy planowaniu transportu i dostawy. Towary, które podróżują na duże odległości, mogą wymagać innych metod transportu niż towary, które podróżują na krótsze odległości. Dodatkowo odległość, jaką pokonują towary, może mieć wpływ na czas potrzebny na transport i dostawę.

Ważnym czynnikiem do rozważenia jest również liczba przewożonych towarów. Jeśli transportowana jest duża liczba towarów, może być konieczne użycie wielu ciężarówek lub transport towarów w wielu przesyłkach. Dodatkowo ilość towarów

Za pomocą programu można kontrolować i zarządzać harmonogramem pracy magazynów. Magazynierzy mają dostęp do utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, ich akceptacji czy zmiany godziny załadunku/rozładunku. Planowany czasu związany z obsługą podstawionego auta ​wyliczany przez system może być zmieniany przez pracowników działu logistyki lub magazyn. Okna czasowe nie tylko określają czas zajętości poszczególnych ramp, ale za pomocą przejrzystych kalendarzy prezentują zajętości miejsc.

System VSS.net rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Wybrane cechy:

 • Obsługa przez przeglądarkę Internetową strona www lub telefon komórkowy z systemem Android;
 • Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie;
 • Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki;
 • Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę;
 • Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) wraz z możliwością ważenia auta;
 • Kalendarze, okna czasowe oraz oś czasu;
 • Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu;
 • Pełna historia + dokumentacja fotograficzna;
 • Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie;
 • Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.;
 • Wersje wielojęzyczne dla kierowców.

YMS

Współpraca OnLine

Pracownicy działu transportu/logistyki, magazynu, ochrona, portiernia, kontrahenci, przewoźnicy i kierowcy jednocześnie mogą korzystać z zapisów na wspólnej bazie danych. Razem tworzą awizacje i planują terminy załadunków i rozładunków. Dostęp do systemu pozwala przenieść na kontrahentów, przewoźników odpowiedzialność związaną z tworzeniem awizacji oraz oszczędzić czas pracowników działu transportu i magazynu.

Wysyłanie SMS

Komunikacja za pomocą SMS z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami. Z poziomu platformy logistyczna można wysyłać ręcznie lub automatyczne powiadomienia SMA na telefon komórkowy. Powiadomienia mogą być wysyłane bezpośrednio do kierowców, ale także do firm transportowych jak i kontrahentów. Komunikacja z przewoźnikiem lub kierowcą za pomocą SMS to szybki i wygodny sposób przy braku bezpośredniej rozmowy telefonicznej. Zapis wysłanych powiadomień pozostaje w historii powiązanej ze zleceniem, przewoźnikiem i kontrahentem.

YMS to stabilny system informatyczny służący do kontrolowania działań logistycznych magazynów, czy zakładów produkcyjnych. Umożliwia łatwe planowanie dostaw do magazynów, ruchu zakładowego, załadunków i rozładunków asortymentu.

Harmonogramowanie za pomocą programu YMS jest intuicyjne i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową. Może być to tablet, laptop, czy nawet telefon komórkowy.

Opóźnienia dostaw generują straty i negatywnie wpływają na relacje z klientami. To właśnie kontrola dostaw, śledzenie czasu transportu, monitorowanie przewoźników są kluczowe. Wpływają na wydajność magazynu, terminowość dostaw, jak również od nich zależą przestoje, straty i opóźnienia.

Moduł oprogramowania dla firmy transportowej umożliwia dopisanie nowej awizacji. Zawiera rejestry dokumentów awizacyjnych w buforze i zatwierdzone.

YMS system

Podsumowanie system YMS

Odpowiadasz za planowanie transportów i dostaw do magazynu. Obejmuje to organizację i koordynację wszystkich działań transportowych, a także zarządzanie stanami magazynowymi i zapasami.

Musisz dobrze rozumieć operacje magazynowe i być w stanie ściśle współpracować z pracownikami magazynu. Ważne jest również, abyś był w stanie skutecznie komunikować się z różnymi firmami transportowymi.

Głównym celem Twojej pracy jest zapewnienie terminowego i sprawnego dostarczenia wszystkich towarów do magazynu. Będziesz również odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego poziomu zapasów przez cały czas.

Musisz mieć dobre umiejętności organizacyjne i być w stanie dobrze pracować pod presją. Ważne jest również, abyś był w stanie prowadzić dokładne zapisy.

YMS demo

Oferta oprogramowania awizacyjnego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do awizacji odpowiada Twoim potrzebom?