VSS.net

Program VSS.net przygotowany przez SoftwareStudio to rozwiązanie, które pomaga w zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu

SoftwareStudio to firma, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla różnych branż. Jednym z ich najnowszych produktów jest program VSS.net, który został stworzony z myślą o firmach zajmujących się logistyką. Program VSS.net jest bardzo łatwy w obsłudze i dostępny z każdego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu, użytkownicy mogą mieć dostęp do niego z dowolnego urządzenia, co pozwala na jeszcze większą elastyczność i mobilność.

SoftwareStudio to innowacyjna firma informatyczna, która stworzyła platformę VSS.net – system do zarządzania procesami logistycznymi i magazynowymi. Dzięki temu systemowi możliwe jest sprawniejsze zarządzanie transportami i harmonogramowaniem wizyt na terenie zakładu.

Program VSS.net oferuje internetowy formularz umawiania wizyt w magazynie, dzięki czemu każda wizyta może być zarejestrowana i dokładnie opisana w systemie. Kalendarz rezerwacji transportów do magazynu pozwala na precyzyjne zaplanowanie i harmonogramowanie dostaw oraz optymalizację wykorzystania zasobów. Dzięki temu programowi łatwiej jest kontrolować procesy logistyczne, a także zapewnić płynność działania przedsiębiorstwa.

System VSS.net oferuje również wiele innych funkcjonalności, takich jak kontrola czasu dostawy, harmonogramowanie załadunku i rozładunku, kontrola procesów transportowych, a także raportowanie i analiza danych. Dzięki temu systemowi firmy logistyczne i magazynowe mogą zwiększyć swoją wydajność, a także zapewnić swoim klientom wysoką jakość usług.

VSS.net to system, który dostarcza rzetelne i dokładne informacje na temat procesów logistycznych i magazynowych. Dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na zmiany w procesach logistycznych, a także zwiększyć swoją elastyczność. Warto zauważyć, że VSS.net jest łatwy w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Podsumowując, program VSS.net stworzony przez SoftwareStudio to innowacyjne narzędzie, które pozwala na sprawniejsze zarządzanie procesami logistycznymi i magazynowymi. Dzięki niemu firmy mogą zwiększyć swoją wydajność, a także zapewnić swoim klientom wysoką jakość usług.

Program VSS.net przygotowany przez SoftwareStudio to rozwiązanie, które pomaga w zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu

VSS.net

VSS.net to narzędzie, które pomaga w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu. Dzięki niemu, firmy mogą łatwo i szybko umawiać wizyty w magazynie za pomocą internetowego formularza.

SoftwareStudio stworzyło program VSS.net, który pomoże w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu. Program VSS.net o którym mowa w tym artykule charakteryzuje się przejrzystością oraz łatwością obsługi.

Aby dodać planowaną awizację wystarczy wypełnić formularz. Po przyciśnięciu „Nowe” wyświetlony zostanie formularz, w którym użytkownik wybiera rodzaj awizacji (Dostawa/Wysyłka), kontrahenta, rodzaj transportu oraz asortyment, którego dotyczy to awizo. Ponadto, podajemy ilość palet (jeśli z listy rodzaj transportu zostało wybrane auto lub kontener) i ich rodzaj.

awizacja kierowcy

Wymagane jest podanie daty przyjazdu transportu, a program dostosuje czas wyjazdu np. dla kontenera przypisane są 3 godziny zajęcia rampy (ramy czasowe są przykładowe). Oczywiście czas ten można modyfikować, jeśli przewidziany czas załadunku/rozładunku jest inny. Z listy wybieramy magazyn, w którym będzie odbywać się opisywana czynność. W następnym kroku użytkownik wybiera przewoźnika z sekcji Transport i zapisuje awizacje.

Po zapisaniu awizacji należy potwierdzić transport, poprzez użycie polecenia Status w rejestrze Awizacje. Potwierdzone awizo zostanie wyświetlone z nadanym numerem porządkowym w tabeli „Oczekujące Brama”. Tabela wyświetla podstawowe dane, między innymi rodzaj awizacji (kolumna kat.), czas, kiedy transport ten może być wpuszczony na teren magazynu i kiedy powinien wyjechać oraz kto jest przewoźnikiem i kontrahentem, a także co powinno znajdować się w danym transporcie. Inaczej ujmując, w tabeli zebrane są najważniejsze dane awizacji.

Po wybraniu polecenia status, wyświetlone zostanie okno, w którym potwierdzamy aktualną czynność. W tym wypadku jest to przycisk „Wjazd”. Spowoduje to przeniesienie pozycji do rejestru „Magazyn”. Dlatego w rejestrze „Magazyn” użytkownik może przez polecenie status poinformować o zwolnieniu rampy, awizacja zostanie przeniesiona do rejestru „Wyjazd”. Kolejnym krokiem w realizacji awizacji jest potwierdzenie wyjazdu transportu z terenu magazynu.

Dodatkową funkcjonalnością programu VSS.net jest możliwość informowania kontrahenta poprzez SMS oraz e-mail na każdym etapie awizacji. Zrealizowana awizacja wyświetlana jest w rejestrze „Historia”. W tym rejestrze znajduje się zestawienie wszystkich operacji w magazynie związanych z transportem.

System VSS.net umożliwia wprowadzenie limitów czasowych na wykonanie poszczególnych czynności. W przypadku ich przekroczenia, wysyła dyspozytorowi odpowiednią informację, umożliwiając tym samym weryfikację i ewentualną interwencję. Kalendarz awizacji reaguje zmianą kolorów oraz symboliką graficzną w celu łatwej identyfikacji problemu. Optymalizacja transportów w zakresie przyjęcia i wydania towaru jest możliwa dzięki zastosowaniu efektywnego systemu zarządzania oknami czasowymi – kalendarz awizacji.

System do awizacji

Podsumowanie

Studio Awizacje VSS.net, umożliwiając organizację i zarządzanie dostawami oraz wysyłkami z firm logistycznych i produkcyjnych pozwala na lepszą organizację dostaw, jaki i rozplanowanie ruchu na terenie zakładu. Aby lepiej poznać program zapraszamy do sprawdzenia ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej, która znajduje się pod adresem https://demo.softwarestudio.com.pl.

YMS demo

Oferta oprogramowania awizacyjnego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do awizacji odpowiada Twoim potrzebom?